Avrupa’nın En İyi Dedektiflik Firması Seçildi

Avrupa’nın En İyi Dedektiflik Firması Seçildi

Avrupa’da ve Amerika’da özel dedektiflik mesleğinin gelişmeye başlaması, bizden çok daha öncesine dayanır. Bizde ilk özel dedektiflik bürolarının kurulmaya başlaması 1980’li yıllarda olmuştur.

Avrupa’nın En İyi Dedektiflik Firması Seçildi

Ancak bu kadar kısa sürede ülkemizde özel dedektiflik mesleği oldukça gelişme göstermiştir. Öyle ki geçtiğimiz yıl Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren özel dedektiflik firmaları arasında şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, Avrupa’nın en iyi dedektiflik firması seçilmiştir. Bu büyük bir başarıdır ve hiçbir şekilde rastlantı değildir.

Ülkemizdeki bütün olumsuzluklara rağmen şirketimizin böyle bir başarı sergilemesi, bu mesleğe ne kadar gönül verdiğimizin ve özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi yönünde ne kadar çaba gösterdiğimizin bir ifadesidir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bu başarıyı elde ederken birçok olumsuzluk ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bunların başında özel dedektiflik yasasının hala çıkarılamamış olması gelir. Bu yasa çıkarılamadığı için özel dedektiflik firmalarının kurulması, lisans alması, kadrosundaki özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin nitelikleri, atanma koşulları, özel dedektiflik firmalarının denetlenmesi, hesap verebilir olması, gerektiğinde bu firmalara yaptırım uygulanma koşulları tespit edilmiş değildir.

Ancak özel dedektiflik firmaları birer ticari kuruluş oldukları için, kuruluşları ve faaliyetleri ile ilgili olarak, mevcut ticaret hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve elbette ki Anayasa’nın hükümlerine tabi olmaktadır. Özel dedektiflik firmaları, bu yasal düzenlemelerin sınırları içinde faaliyetlerini icra etmektedir. Şirketimiz ve bütün doğru çalışan özel dedektiflik firmaları buna özen göstermektedir.

Ancak, sahte özel dedektiflik firmaları, ne yasa tanımaktadır ne de meslek tanımaktadır. Şantaj yapmaya varan boyutlarda haksız kazanç sağlamak peşinde olan bu firmalar, özel dedektiflik mesleğinin ülkemizde daha fazla gelişmesine engel olmaktadır.

Şirketimizin mücadele etmek zorunda kaldığı bir başka konu da personel kaynağıdır. Bugün için sadece devletin güvenlik birimlerinde üst düzey görev yapan ve emekli olan ya da kendi talepleri ile mesleklerinden ayrılan kişiler özel dedektif olmaktadır.

Ya da belli bir süre hakimlik, savcılık veya avukatlık yapan ya da mülki idare amirlikleri görevinde bulunan kişiler özel dedektif olmaktadır. Ancak bu kadar çok özel dedektiflik bürosu açılınca doğal olarak bu kaynaklar sınırlıdır ve nitelikli, deneyimli ve eğitimli özel dedektifler bulmak zorlaşmaktadır.

Üyesi olduğumuz Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, bu konuda üniversitelerde ve yüksek okullarda seminerler ve konferanslar üzenlemekte, okul yöneticileri ile toplantılar yapmakta ve eğitim programlarına dedektiflik mesleğine yönelik konuların alınması için çaba göstermektedir. Şirketimiz de bu çalışmaları desteklemektedir. Yakın bir gelecekte bu mesleğin eğitimini almış gençler özel dedektiflik firmalarında çalışmaya başlayacaktır.

İşte böylesine güç koşullarda şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasının Avrupa’nın en iyi dedektiflik firması seçilmesi büyük bir başarıdır. Şirketimiz bu yöndeki çabalarına devam edecektir.

Haberler