Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi’ni Aldı

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi’ni Aldı

Özel dedektiflik firmalarından bir hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar, aldıkları hizmetten memnun kalmazlarsa, bu durum müşteri memnuniyetsizliği yaratır. Bu yüzden de memnuniyetsizlik yaratan problemleri çözmek, verilen hizmetin eksiklerini tamamlamak, müşterileri ile daha uzun süreli ilişkiler geliştirebilmek için çok önemlidir.

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi’ni Aldı

Müşteri memnuniyeti sadece özel dedektiflik mesleği için değil, bugün artık bir mal veya hizmet üreten bütün kuruluşlar için söz konusudur. Buna önem verilmezse kuruluşların gelecekleri tehlikede olacaktır.

Müşteri memnuniyetsizliği yaratan sorunlar kısa sürede giderilmezse, müşteriye etkili bir çözüm yolu sunulmazsa, müşteri tepkisini ortaya koyacaktır. İlgili kuruluşara şikayette bulunacak veya konuyu yasal mercilere taşıyacaktır. Bu ise hizmet üreten firmanın piyasa imajını silecek ve rekabet avantajını kaybetmesine neden olacaktır. Özel dedektiflik firmaları bunu göze alacak durumda değildir. Üstelik bu kadar sahte ve korsan firma arasında dedektiflik mesleği zaten güç durumda bulunuyorken.

Bu nedenle müşteri şikayetlerinin önemi anlaşılınca, bunun sistematik bir şekilde yürütülmesi düşünülmüş ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM, Customer Relations Management) çalışmaları 1990’lı yılların başlarında başlamıştır. Arkasından Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı hazırlanmış ve ilk olarak 2004 yılında yayınlanmıştır.

Ülkemizde de bu standart Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2006 yılında TS ISO 10002 standardı olarak uygulamaya alınmıştır. Uygulamada firmalar mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ile ISO 10002 standardını birbirine entegre etmektedir. Netice olarak Müşteri Memnuniyeti Sistemi standardı, birçok açıdan Kalite Yönetimi Sistemi standardı ile örtüşmektedir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bünyesinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni kurduktan sonra, arkasından Türcert belgelendirme kuruluşuna başvurarak belge talep etmiştir. Türcert gerekli denetim çalışmalarını tamamladıktan sonra şirketimizin bu belgeyi hakettiğine karar vermiş ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni düzenleyerek şirketimize teslim etmiştir.

Şirketimiz ülkemizde, bu belge ile birlikte ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerini de alan ilk özel dedektiflik firmasıdır.

Şirketimiz ISO 10002 Belgesi’ni almakla, birçok avantaj elde etmiştir. Bu şekilde şirketimiz mevcut müşterilerini elde tutma potansiyelini yükseltmiş, bu müşterilerin firmamıza bağlılık duygusu arttırılmıştır. Şirketimizin üretkenliği ve verimliliği yükselmiştir. Firmamızın piyasa itibarı ve marka değeri yükselmiştir.

Bu sistem sayesinde firmamız müşteri şikayetlerini analiz etmekte, çözüm üretmekte ve gelecek için fırsata dönüştürmektedir. Bu belge ile müşteri memnuniyeti konusundaki kararlığımız ortaya konmuş olmaktadır. Problemlerin çözümünde müşteri merkezli bir yaklaşım sergilenmektedir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, müşteri beklentilerine önem vermekte, uygulama talimatlarına ve standartlara uygun faaliyet göstermekte, hizmet üretiminde hataları en aza indirmekte, bu şekilde müşteri şikayetlerini düşürmekte, doğal olarak müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Bu sayede çalışmalar sırasında çok az sorun yaşanmaktadır.

Haberler