Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ISO 27001 BGYS Belgesi’ni Aldı

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ISO 27001 BGYS Belgesi’ni Aldı

Günümüzde bilgi güvenliği denilince ilk akla gelen noktalar şunlardır:

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ISO 27001 BGYS Belgesi’ni Aldı
  • Bilgilerin izin alınmadan kullanılması
  • Bilgilerin izin alınmadan üçüncü kişilere açıklanması
  • Bilgilerin izin alınmadan yok edilmesi
  • Bilgilerin izin alınmadan değiştirilmesi
  • Bilgilerin hasar görmeden korunması
  • Bilgilerin izinsiz erişimin engellenmesi

Faaliyet alanı itibariyle özel dedektiflik mesleğinde bilginin güvenliği, özen gösterilmesi gereken apayrı bir konu olmaktadır. Özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri bir kısım bilgi ve belgelere, daha işin başında hizmetin tanımı ve koşulları konuşulurken sahip olmaktadır. Bir kısım bilgi ve belgeler ise çalışmalar sırasında elde edilmiş olmaktadır. Bütün bunlar korunması gereken ve hizmet talep eden kişiden başka hiçbir kimseye açıklanmaması veya teslim edilmemesi gereken bilgi ve belgelerdir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bilgilerin gizliliğine son derece önem vermektedir ve bunu hizmetin başında müşteriler ile yapılan sözleşmede de taahhüt etmektedir. Sözleşmede “Gizlilik Taahhüdü” başlıklı bir madde mutlaka yer alır ve bu maddede gizli bilginin tanımı, kapsamı ve tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri açıklanır. Buna göre şirketimiz, kendisine fayda sağlamasa bile, elindeki bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle paylaşamaz. Şirketimiz aynı zamanda kadrosundaki özel dedektiflerden ve özel araştırma görevlilerinden de gizli bilgileri açıklamayacaklarına yönelik bir taahhütname almaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanmıştır. ISO 27001 standardı, değerli bilgi varlıklarını korumaya ve yönetmeye yardımcı olan bir standartlar bütünüdür. Bilginin korunmasına yönelik risklerin neler olduğunu tespit etmek ve bu riskleri ortadan kaldırmak için alınacak önlemleri belirlemek açısından şirketlere avantaj sağlamaktadır.

Ülkemizde de bu standart Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olarak yayınlanmıştır. Bu standart bilgi güvenliğini üç başlık altında ele alır: gizlilik (bilgilerin izinsiz erişime karşı korunması), bütünlük (bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olması) ve erişebilirlik (bilgilere ihtiyaç duyulduğu zaman erişilebilir olması).

ISO 27001 standardını kuran ve yöneten şirketler, isterlerse bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi talep edebilirler. Bu belgeyi veren kuruluşlardan biri de Kalitürk bağımsız belgelendirme kuruluşudur.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bünyesinde ISO 27001 standardını kurduktan sonra Kalitürk’e başvurarak belge talep etmiştir. Bu kuruluş denetim çalışmalarını tamamladıktan sonra şirketimize ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi vermiştir. Şirketimiz, ülkemizde özel dedektiflik faaliyeti gösteren firmalar içinde bu belgeyi alan ilk şirket olmuştur.

Bu belgenin şirketimize sağladığı yararlar yadsınamaz. Bu şekilde şirketimiz bilginin korunmasına verdiği önemi göstermiş olmaktadır. Bilgi varlıkları, muhtemel saldırılara ve kötü niyetli kullanıma karşı korunmuş olmaktadır. Bilginin gizli, güvenilir ve ulaşılabilir olması ile müşterilere güven verilmiş olmaktadır. Şirketimiz piyasada rekabet gücü kazanmış olmaktadır. Aynı zamanda sektörde imajımız yükselmiş olmaktadır.

Haberler