Sherlock Holmes Özel Dedektiflik New Jersey Üniversitesi’nde Dedektiflik Paneline Katıldı

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik New Jersey Üniversitesi’nde Dedektiflik Paneline Katıldı

Özel dedektiflik mesleği, yaşanan yeni teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli kendini geliştirmek durumunda kalan bir meslektir. Gerek bu yeni teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni araştırma alanları itibariyle, gerekse takip ve araştırmalarda kulanılabilecek yeni teknolojik donanımların tanınması için, yenilikleri takip etmek ve bunları kullanmak gerekmektedir.

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik New Jersey Üniversitesi’nde Dedektiflik Paneline Katıldı

Ama diğer taraftan uluslararası ilişkilerin artması, farklı kültürlerin kaynaşması, yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler, toplumdaki değer yargılarındaki farklılaşmalar, özel dedektiflik mesleğinin faaliyet alanlarını genişletmekte ve özel dedektiflik firmalarından yeni hizmet talepleri de olabilmektedir.

Bu yüzden özel dedektiflik mesleği çok dinamiktir ve hergün yeni durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu dinamik yapıyı canlı tutan aktivitelerden biri de panellerdir. Geçtiğimiz ay New Jersey Üniversitesi’nde uluslararası bir dedektiflik paneli düzenlendi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, başarılı özel dedektiflik firmalarından, tanınmıış özel dedektifler bu panele konuşmacı olarak davet edilmiştir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bu panele katılmıştır. Özellikle ülkemizde üniversitelerin özel dedektiflik mesleğine çok duyarlı olmamaları yüzünden, Amerika’da New Jersey Üniversitesi’nin böyle bir panele ev sahipliği yapmış olması dikkat çekicidir.

Ülkemizde Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin bu yöndeki çalışmaları bu nedenle son derece faydalı bulunmaktadır. Dernek, çeşitli üniversitelerde ve yüksek okullarda konferanslar ve seminerler düzenlemekte, özellikle büyük şehirlerde kongreler ve kurultaylar organize etmekte ve üniversitelerin ders programlarına özel dedektiflik mesleğinin girmesi yönünde çaba harcamaktadır. Şirketimiz de elinden geldiğince bu çabalara destek olmaktadır.

Bugün sadece iki üniversitede (Uludağ Ünversitesi ve Erciyes Üniversitesi) bu yolda somut adımlar atılabilmiştir. Bir gün özel dedektiflik mesleğine, üniversitede bu mesleğin eğitimini almış gençlerin katılmaları en büyük beklentimizdir. İleride, New Jersey Üniversitesi’nde olduğu gibi kendi üniversitelerimizde de dedektiflik panellerinin düzenlenmesi mümkün olacaktır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasının katıldığı Amerika’da New Jersey Üniversitesi’ndeki panelde konuşmacılar ağırlıklı olarak iki konu üzerinde durmuşlardır. Bu konulardan biri son teknolojik gelişmelere bağlı olarak özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin kullanabileceği yeni teknolojik donanımlardır. Diğer konu ise, korsan ve sahte özel dedektiflik firmaları ile mücadele yöntemleridir.

Aslında her iki konu da ülkemiz açısından önemlidir. Yeni teknolojik ekipmanların kullanımında her ne kadar geri kalmasak da sahte özel dedektiflik firmalarının faaliyetlerinin önlenememesi konusunda çok yol alabildiğimiz söylenemez. Bunda mutlaka özel dedektiflik yasasının çıkarılamamış olması en önemli faktördür. İlk yasanın meclise geldiği 1994 yılında bugüne çok zaman geçmiştir.

Özel Dedektifler Derneği ve büyük özel dedektiflik firmaları, yetkili merciler bazında zaman zaman girişimler yapsa da hala somut adımlar atılabilmiş değildir. Oysa bu yasanın çıkması ile özel dedektiflik firmalarının kuruluşları, faaliyet izinleri ve bu firmalarda çalışacak özel dedektifleri ve özel araştırma görevlilerinde aranacak nitelikler belirlenmiş olacak, aynı zamanda bu firmaların devlet tarafından denetlenmesi sağlanmış olacaktır.

Haberler