Sherlock Holmes Özel Dedektiflik Uluslararası Hukuk Fuarı’nda

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik Uluslararası Hukuk Fuarı’nda

Dokuzuncu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 13-16 Ocak 2016 tarihleri arasında, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Ankara Barosu tarafından düzenlenen Kurultay’da çok sayıda yargı mensubu, akademisyen, siyasetçi ve avukat bir araya gelmiştir.

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik Uluslararası Hukuk Fuarı’nda

Toplantı boyunca ülkemizde adalete olan inancın giderek bozulduğu, adaletin sağlanmasında ağır kalındığı ve alınan kararlara şüphe ile yaklaşıldığı gibi güncel sorunlar ele alınmış ve görüşler dile getirilmiştir.

Genel olarak yasalara inancın tartışıldığı, yasal boşlukların ortadan kaldırılması gerektiği ve kişi ve kuruluşların adalate daha fazla güvenmeleri konularının ele alındığı bu tür kongre, seminer, fuar ve kurultay çalışmalarına katılan şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, özel dedektiflik yasasının bir türlü çıkarılamamış olmasının verdiği huzursuzluğu ve yasal boşluğu dile getirmek amacı ile Dokuzuncu Uluslararası Hukuk Kurultayı’na da katılmıştır.

Yasanın çıkmaması en çok bu yoldan haksız para kazanma sevdasında olan ve ihtiyaç sahiplerini mağdur etmek pahasına kendilerini gerçek bir özel dedektiflik firması gibi tanıtan sahte ve korsan özel dedektiflik firmalarının işine gelmektedir.

Yasa olmadığı için üzerlerinde devletin yeterli denetim kuramadığı bu sahte firmalar, ele geçirdikleri bilgi ve belgelerle, kendilerinden hizmet bekleyen kişileri dolandırmakta hatta şantaj yoluna gitmekten çekinmemektedirler.

Şirketimiz yetkilileri, toplantıda bu durumun özel dedektiflik mesleğinin gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini ve bu mesleği etik ilkeler, çalışma kuralları ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmeye çalışan özel dedektiflik firmalarının bundan son derece kötü etkilendiğini dile getirmişlerdir.

Normal koşullarda firmamız gibi düşünen ve müşterilerine bu şekilde hizmet veren özel dedektif firmaları, en azından Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından çıkarılan Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği esaslarına uymak konusunda özen göstermekte ve müşteri taleplerini kabul ederken özen ve titizlik göstermekte olup, yasal dayanağı olmayan talepleri kabul etmemektedir.

Ama sahte ve korsan özel dedektiflik firmaları yasalarca suç kabul edilen ve genel ahlaka aykırı olan talepleri bile kabul etmekte, hatta yasal olmayan yollardan bilgi ve belge elde ederek, mahkemelerin delil olarak kabul etmeyeceğini bile bile, özel yaşamı ihlal eden çalışmalar yapabilmektedir.

Bu tür faaliyetlere ancak özel dedektiflik yasasının çıkması ile engel olunabilecektir. Bu şekilde özel dedektif olmanın nitelikleri ve koşulları belirlenecek, mesleki faaliyetler sırasında başvurulacak yöntemler ve sınırlamalar tespit edilecek, özel dedektiflerin ve araştırma görevlililerinin sorumluluk ve yükümlülükleri ortaya çıkacak, ama en önemlisi devletin özel dedektiflik firmaları üzerindeki denetim ve yaptırım uygulama fonksiyonu çalışır hale gelecektir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, özel dedektiflik yasasının çıkması yönünde bu tür toplantıları, kurultayları ve kongre çalışmalarını fırsat bilmektedir. Özel Dedektifler Birliği’nden yetkililer ile birlikte katılınan bu aktiviteler bu anlamda çok yararlı olmaktadır.

Haberler