Türkiye’nin En Profesyonel Dedektiflik Firması

Türkiye’nin En Profesyonel Dedektiflik Firması

Özel dedektiflik hizmeti, hizmet sektörünün bir dalıdır. Hizmet sektöründe başarılı olmanın en büyük kuralı ise kaliteli hizmet vermektir. Ancak kaliteli hizmet veriyorum demekle kalite kanıtlanmış olmamaktadır. Kaliteli hizmet, bugün bütün dünyada müşterilerin önem verdiği bir konudur. Müşterilerin üretilen mal ve hizmetler konusunda beklentileri gittikçe yükselmektedir. Bu durum doğal olarak rekabet koşullarını da zorlamaktadır. Şirketlerin rekabet avantajı elde etmeleri konusunda kalite oldukça önemli stratejik bir rol almaktadır. Öyle ki bugün bir mal veya hizmet üreten şirketler için kalite mutlaka olması gereken bir unsurdur. Kaliteli olmak artık sadece rekabet üstünlüğü getiren bir etken değil, aynı zamanda şirketlerin ayakta kalmaları için de bir zorunluluk haline gelmiştir.

Türkiye’nin En Profesyonel Dedektiflik Firması

Durum özel dedektiflik firmaları için de farklı değildir. Bir özel dedektiflik veya özel araştırma hizmetinin sunumu, kendi içinde bir çok aşama gerektirmektedir. Müşterinin gelerek talebini iletmesinden başlayıp, sözleşme yapılması, çalışma planının oluşturulması, talep edilen hizmetin özelliğine göre çalışma yönteminin belirlenmesi, kullanılacak ekipmanların seçimi, gerektiğinde senaryoların hazırlanması, çalışmanın yürütülmesi, delillerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve nihayet rapor hazırlanması ve müşteriye sunulması, hep birer aşamadır. Her bir aşama belli çalışmalar gerektirmektedir. Bu çalışmaların iş süreçlerinin çıkarılması, uygulama prosedürlerinin hazırlanması, kullanılacak formaların veya tabloların önceden belirlenmesi, kısaca standartların tespit edilmesi gerekmektedir. Bir iş ne kadar standartlara ve uygulama talimatlarına uygun yapılırsa, hata yapma ihtimali veya eksik yapma ihtimali ortadan kalkar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından, ilk olarak 1987 yılında bu amaçlarla hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Akabinde de üretim olsun hizmet olsun bütün sektörler tarafından benimsenmiştir. Ülkemizde de bu standart Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001 standardı olarak yayınlanmıştır. Bu standart, etkili bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamak için gerekli minimum koşulları belirtmektedir.

ISO 9001 standardını kuran ve yöneten şirketler, isterlerse bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi talep edebilirler. Bu belgeyi veren kuruluşlardan biri de Kalitürk bağımsız belgelendirme kuruluşudur.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bünyesinde ISO 9001 standardını kurduktan sonra Kalitürk’e başvurarak belge talep etmiştir. Bu kuruluş gerekli denetim çalışmalarından sonra şirketimize ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vermiştir. Şirketimiz, ülkemizde özel dedektiflik faaliyeti gösteren firmalar içinde bu belgeyi alan ilk şirket olmuştur.

Bu sayede şirketimiz, müşteri beklentilerine önem verdiğini ve ön planda tuttuğunu, iş süreçlerinin kontrol altında olduğunu, hizmet üretiminde hataya yer vermediğini, müşteri şikayetlerini düşürdüğünü, buna karşılık müşteri memnuniyetini arttırdığını, maliyetlerini düşürdüğünü buna karşılık verimliliğini yükselttiğini, çalışmalar sırasında çok az sorun yaşadığını, çalışanların motivasyonunu yükselttiğini ve şirketin piyasadaki imajının güçlendiğini ve rekabet gücünün arttığını kanıtlamış olmaktadır.

Haberler