Uluslararası Dedektiflik Standartlarına Uyum Çerçevesinde Personel Eğitildi

Uluslararası Dedektiflik Standartlarına Uyum Çerçevesinde Personel Eğitildi

Dedektiflik mesleğini hakkıyla yapmaya çalışan özel dedektiflik firmaları, bu çalışmalarında şu düzenlemeleri esas almaktadır:

Uluslararası Dedektiflik Standartlarına Uyum Çerçevesinde Personel Eğitildi
  • Henüz yasalaşmamış olmasına rağmen, özel dedektiflik yasası taslak çalışması
  • Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan, özel dedektiflik yasa tasarısı ile ilgili öneriler
  • Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği
  • Mevcut yasal düzenlemeler içinde, başta Anayasa olmak üzere, ticaret hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve benzeri yasal düzenlemelerin dedektiflik mesleği ile ilgisi olan hükümleri
  • Uluslararası alanda dedektiflik mesleği ile ilgli yayınlanmış ilkeler, kriterler, standartlar ve uygulamalar

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da faaliyetleri sırasında bu sayılan düzenlemeleri esas almakta ve sınırları dışına çıkmamaya çalışmaktadır. Şirketimiz aynı zamanda Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üyedir. Bu dernek ise 1964 yılında kurulan Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’na üyedir. Bu federasyon, dedektiflik mesleği ile ilgili olarak tek federasyondur ve üyelerinin uluslararası standartlarda hizmet vermesi amacı ile kurulmuştur. Dolayısıyla şirketimiz de yeni yapılan düzenlemeler ve karşılıklı görüş alış verişlerinden kısa sürede haberdar olmaktadır.

Üyesi olduğumuz Özel Dedektifler Derneği aynı zamanda, 1960 yılında Almanya’da kurulan Uluslararası Özel Dedektifler Derneği ile de kardeş kuruluştur. Bu kanaldan da hem dernek hem de şirketimiz, uluslararası alandaki gelişmelerden kısa sürede haberdar olmaktadır.

Şirketimiz, kadrosunda bulunan özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerinin eğitimine önem vermektedir. Bu kişiler ne kadar deneyimli ve eğitimli olurlarsa olsunlar, yine de en son teknolojik gelişmelerden ya da en son yayınlanan standartlardan veya uygulamalardan haberdar olmak zorundadırlar. Şirketiiz bu amaçla düzenlenen eğitim programlarını kaçırmadan takip etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde bu çerçevede, İstanbul’da, uluslararası dedektiflik standartlarına uyum konusunda bir eğitim düzenlenmiştir. Özel Dedektifler Derneği’nin eğitim salonlarında verilen ve çeşitli illerden özel dedektiflik firmalarında görev yapan özel dedektiflerin katıldığı eğitim programı iki gün sürmüştür. Şirketimizdeki özel dedektiflerin de katıldığı bu eğitim programının birinci gününde uluslararası dedektiflik standartları üzerinden durulmuştur.

Bu standartlar, Federasyon tarafından belrielenen ve her ülkede kabul gören standartlardır. Eğitim programının ikinci gününde ise örnek olay çalışmaları yapılmıştır. Bu şekilde uluslararası standartların ülkemiz toplum yapısına ve koşullarına ne derece uyum sağladığı tartışılmıştır.

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, dedektiflik mesleğinin gelişimi yönünde eğitime büyük önem vermektedir. Bu yüzden de sık sık benzer eğitim programları düzenlemektedir. Dernek bunun dışında, üniversitelere ve yüksek okullara da sık ziyaretler yapmakta, toplantılar düzenlemekte, seminerler, kongreler ve kurultaylar organize etmektedir.

Bu şekilde bugün için, alaylı olarak tanımlanabilecek özel dedektif kaynağının, üniversite eğitimi almış gençlerden oluşmasına çabalamaktadır. Yakın bir gelecekte dedektiflik mesleği eğitimi almış gençler, özel dedektiflik firmalarında çalışmaya başlayacaktır.

Haberler