Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri

Sanayi devrimi, şehirleşme, çeşitli buluşlar ve keşifler derken, nihayet iletişim ve bilişim teknolojilerinde gelinen noktada ve ileriye dönük olarak her gün yeni bir yeniliğin çıktığı dünyamızda, yeni meslekler de ortaya çıkmaktadır. Her iş kendine göre kurallar ve yöntemler içermekte ve incelikler taşımaktadır.

Dedektiflik Hizmetleri

Her iş kendine göre uzmanlık gerektirmektedir. Yaşanılan dünyada her dönem, kendi ihtiyaçlarını ortaya koymuş ve yeni meslekler çıkmıştır. Ama her dönemde insanlar güvenliklerine önem vermişlerdir.

Amerikalı psikolog Maslow, 1943 yılında ünlü ihtiyaçlar teorisini yayınlamıştır. İnsanlar, temel ihtiyaçlarından başlayarak, sıra ile belli türdeki ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederler. Bu bir piramit şeklinde ifade edilir. Piramidin tabanında fiziksel ihtiyaçlar vardır. Yani insanların, yaşamlarını sürdürmek için, suya, havaya, yemeğe, uykuya ihtiyacı vardır. İkinci aşamada güvenlik ihtiyaçları gelir. Yani korunma içgüdüsüdür bu. Piramidin tepesine doğru, sosyal ihtiyaçlar, saygınlık ihtiyacı ve kendi farkındalığını yaratma ihtiyacı ortaya çıkar.

Görüldüğü gibi ikinci temel ihtiyaç güvenlik ve emniyet duygularını kapsamaktadır. Bunlar, para kazanılacak bir işe sahip olmak, sağlık güvencelerine sahip olmak, güvenilir barınma imkanlarına sahip olmak ve hatırlı komşuluklar edinmek gibi ihtiyaçlardır. İnsanların, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, yaşamlarını sürdürebilmeleri, can ve mal güvenliklerini sağlamaya bağlıdır.

Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren, ekonomik gelişmelerin hız kazanması ile, üretilen malların korunması ya da taşınması sırasında güvenli koşullarını sağlamak gittikçe zorlaşmaya başlamıştır. Bu hizmetler önceleri sadece devlet tarafından karşılanıyordu.

Ama gittikçe devlet güç durumda kalmaya başlayınca, özel güvenliğe duyulan ihtiyaçlar artmaya başlamış ve bu ihtiyacı karşılamak üzere özel güvenlik ve özel dedektiflik daha fazla dillenmeye başlamıştır.

Bu gelişmeler sonunda ile özel güvenlik firması 1850 yılında Amerika’da kurulmuştur. Arkasından özel güvenlik firmaları hızla çoğalmaya başlamış ve bütün dünyaya yayılmıştır.

Çeşitli mesleklerin ortaya çıkma ve yapılmaya başlanma süreçlerine bakılırsa, aynı anda yasal düzenlemelerin de yapıldığı pek görülmemiştir. Genelde meslekler zaman içinde kendi yöntemlerini yaratmaya başlayınca ve kendi standartlarını ortaya koydukça, yasal zemin için uygun koşullar yaratılmış olmaktadır.

Nitekim özel dedektiflik alanında dünyadaki gelişmeleri takip eden ve ülkemizde de fiilen uygulanmakta olan durumu gözönüne alan Meclis, 1994 yılında Özel Dedektiflik Yasası hazırlamıştır. Ancak bu yasa Cumhurbaşkanı tarafından değişiklik isteği ile Meclis’e iade edilmiştir.

Meclis, yasada istenilen değişiklikleri yapmış, ancak tekrar görüşme imkanı bulamamıştır. 2007 yılında Özel Dedektiflik Yasası yeniden gündeme alınmış ve çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu arada özel dedektiflik mesleğinin uygulandığı ülkelerdeki yasal düzenlemeler toplanmış ve tercüme edilmiştir. Aynı yıl kurulan Özel Dedektifler Derneği de yasa taslağı üzerinde bir takım çalışmalar yapmıştır.

Ne yazık ki, özel dedektiflik mesleği fiilen yirmi yıldır yapılmakta olmasına rağmen, bugüne kadar Özel Dedektiflik Yasası çıkarılamamıştır. Bugün yürürlükte olan ne bir yasa, ne bir kanun hükmünde kararname ne de herhangi bir genelge bulunmaktadır.

Ancak buna rağmen insanlar, kendilerine göre çok özel sorunlarına çare bulmak için özel dedektiflik bürolarına başvurmakta ve hizmet almaktadırlar.

Bugün için özel dedektiflik büroları, şu sayılan konularda ihtiyaç sahiplerine dedektiflik hizmetleri hizmet vermeye çalışmaktadır:

 • Adres tespiti
 • Eş takibi
 • Sevgili takibi
 • Aldatılma takibi
 • Çocuk takibi
 • Delil toplama
 • Özel dedektiflik
 • Araç takibi
 • Öğrenci takibi
 • Casus yazılım tespiti
 • Çocuk arkadaşının araştırılması
 • Sosyal medya takibi
 • Kötü alışkanlıkların takibi
 • İş ortağı takibi
 • Personel takibi

Bu da gösteriyor ki, ülkemizde özel dedektifliğe büyük ihtiyaç vardır ve gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Dedektiflik hizmetleri konusunda genel olarak kapsamlı bilgi almak isteniyorsa, şirketimize güvenler başvurabilirsiniz. Güçlü ve eğitimli bir kadroya sahip olan şirketimiz, size her türlü desteği verecektir.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri