Adres Tespiti

Dedektiflik Hizmetleri

Adres Tespiti

Özel Dedektiflik Yasası çıkarılması için 1995 yılında beri çeşitli çalışmalar yapılmış, yasa taslağı hazırlanmış, ancak bugüne kadar bir yasa çıkarılamamıştır. Ama bir taraftan da son yirmi yıldır, özel dedektiflik mesleği yapılmaktadır. Çünkü insanlar çeşitli nedenlerle, buna ihtiyaç duymakta ve özel dedektiflik bürolarının kapılarını çalmaktadır.

Adres Tespiti

Ancak özel dedektiflik mesleği fiilen yapılıyor olmasına rağmen, yürürlükte yasal bir düzenleme olmadığı için, uygulamada zaman zaman çeşitli güçlükler yaşanmaktadır.

Böyle bir yasal boşluğun olması yüzünden, bazen billinçsiz şekilde yapılan uygulamalar, bazen de para kazanma hırsı ile bilir bilmez yapılan faaliyetler, aslında özel dedektiflik mesleğine de zarar vermektedir. Böyle kişiler, özel dedektiflik mesleğinin sınırlarını bilmeden hareket etmekte ve hizmet bekleyen insanların kaliteli hizmet almalarının önüne geçmekte, hatta onlara zarar vermektedir.

Bu sebeple, ülkemizde özel dedektiflik hizmetlerinin güvenilir ellerde olması ve sağlıklı hizmet verilebilmesi için, gerekli yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Herşeyden önce özel dedektiflik hizmetlerinin önemli unsurları olan, bilgilerin gizli tutulması, sır saklama yükümlülüğü, taraflar arasındaki güven ilişkisi ve şeffaf ücretlendirme konuları sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olacaktır.

Özel dedektiflik mesleğinin, yasal düzenlemelerden yoksun bir şekilde daha uzun bir süre sürdürülebilmesi mümkün değildir. İnsanlar, çok çeşitli ihtiyaçlarla özel dedektiflik bürolarına gitmektedir. Aldatılma takibi, eş takibi, sevgili takibi, delil toplama, çocuk takibi, çocuk arkadaşlarının takibi, araç takibi, öğrenci takibi, casus yazılım tespiti, sosyal medya takibi, iş ortağı takibi ve personel takibi, bu ihtiyaçlardan sadece bir kaçıdır. Bu ihtiyaçlardan biri de adres tesbitidir. Ancak burada kasdedilen, bilinen ikamet adresi değildir.

Bugün internet dünyası ve sosyal ağlar o kadar geniş boyutlara ulaştı ki, zaman zaman istenmeyen durumlarla da karşılaşılıyor elbette. Bu kapsamda hakaret içerikli ya da şiddet unsuru taşıyan gönderiler de yapılıyor. Bu durumdan mağdur olan insanlar da doğal olarak bu gönderilerin nereden ve kimler tarafından yapıldığını bilmek istemektedir.

Üstelik internet dünyasının gelişmesine paralel olarak bu sanal dünyaya girenlerin yaş ortalaması da iyice düşmüştür. Her yaştan insanın katıldığı sosyal medyada dolandırılma olayları da sıkça yaşanmaktadır.

Böyle can sıkıcı durumlar yaşandığında mağdur kişi olarak elbette hak aranacaktır ama öncelikle, buna neden olan kişi veya kişilerin ikamet ve iletişim adreslerinin öğrenilmesi gerekir.

Dedektiflik büroları adres tespiti çalışmaları ile bu hizmeti vermektedir. Bir ön görüşmenin ardından başlatılan çalışmalar sonrasında, görevli dedektifler, IP adresi üzerinden konum ve adres tespiti yapmakta ve bu bilgileri paylaşmaktadır.

Bugün IP üzerinden yapılan adres tespitleri oldukça popüler durumdadır. Kısaca IP denilen kod, aslında bilgisayarın Internet Protokol adresidir ve internet kullanan her bilgisayarın bir IP adresi vardır. Internet üzerinde veri trafiğinin işlemesi bu IP adreslerine bağlıdır. IP adresi noktalarla ayrılmış dört rakamdan oluşur.

Ancak internet dışında yaşanan mağduriyet durumlarında, eğer bu duruma neden olan kişinin TC vatandaşlık numarası biliniyorsa, dedektiflik bürosu elemanları bu numaradan yola çıkarak çok kısa bir süre içinde o kişinin adres ve konum bilgilerine ulaşmaktadır.

Telefon ile yaşanan sıkıntılarda yine dedektiflik bürosu elemanları tarafından, telefon numarasından hareketle kişinin TC kimlik numarasına ulaşmakta ve bu yoldan bütün adres ve iletişim bilgileri elde edilmektedir.

Dedektiflik hizmetleri konusunda genel olarak kapsamlı bilgi almak isteniyorsa, ya da adres tespiti konusunda bir ihtiyacınız varsa, şirketimize gelebilirsiniz. Son derece güçlü ve eğitimli bir kadroya sahip olan şirketimiz, size her türlü desteği vermeğe hazırdır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri