Aldatılma Takibi

Aldatılma Takibi

Zaman zaman insanlar farklı ihtiyaçlarla özel dedektiflik bürolarının kapısını çalarlar. Eş takibi, çocuk takibi, araç takibi, sosyal medya takibi ve iş ortağı takibi yanında aldatılma takibi de bu ihtiyaçlardan biridir.

Aldatılma Takibi

Aldatılma takibi çeşitli amaçlarla yapılabilir. Ama en fazla karşılaşılan durum, eşlerden birinin aldatıldığı düşüncesi ile bir özel dedektiflik kuruluşunun kapısını çalmasıdır. Hatta sevgililer arasında yaşanacak aldatılma durumlarında bile bu durumda şüphelenen ve emin olmak isteyen karşı taraf özel dedektiflik hizmeti alabilmektedir.

Evlilik ilişkisinde kusurlu eşin, eşine ve çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi, düşünce anlayışı veya farklılıkları yüzünden davranışlarında giderek sertleşmesi, eşlerin arasındaki anlaşmazlığın gittikçe şiddetli bir geçimsizliğe dönmesi, aile birliğini sarsacak davranışlardır.

Bu durum ister istemez varsa çocukların düşünsel ve bedensel gelişimlerini de olumsuz etkileyecektir. O zaman aile birliğini sürdürmenin bir anlamı yoktur. Boşanmanın kaçınılmaz olduğu noktada bu işi hızlandırmanın en kısa yolu özel bir dedektiflik bürosundan hizmet almaktır.

Aldatılma takibini sadece eş ve sevgililer açısından ele almamak gerekir. İnsanlar arasındaki ilişkiler çok farklı boyutlarda olabilir ve insan ilişkilerinin en temel unsuru karşılıklı güvendir. Bir iş ilişkisi içinde olan ortaklardan birinin, diğer ortağı aldatan davranışlar içinde olması, görünürdeki davranış ve faaliyetlerinin gerçek niyetini yansıtmıyor olması, diğer ortak açısından istenmeyen bir durumdur.

Sermayelerini ve emeklerini ortaya koyan insanların o işin getirisine de götürüsüne de aynı oranda katılmaları gerekir. Ancak ilişkiler böyle gitmiyorsa ve karşı ortak aldatıldığını düşünüyorsa, iş ortağı takibi yaptırmak bir zorunluluk olabilir.

Benzer bir durum bir kuruluşta çalışan personel ile işeveren arasındaki ilişkilerde de bulunmaktadır. Çalışanlar bir ücret karılığında emeklerini ortaya koyarlar ve işverene zarar verecek bir davranış içinde bulunmamaları gerekir.

Ancak işveren çalışanları konusunda bir takım şüphelere sahipse ve daha fazla iş ilişkisini sürdürmek niyetinde değilse, hatta çalışanının haksız kazanç elde ettiğini düşünüyor ve bunu geri almak istiyorsa, özel bir dedektiflik kuruluşundan hizmet alabilir ve personel takibi yaptırabilir. İleride olabilecek yasal işlemleri hızlandırmak adına bu çalışmanın yararı büyük olacaktır.

Özel dedektiflik hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, takip, araştırma ve inceleme çalışmaları sonunda, elde ettikleri bilgi ve belgeleri bir rapor şeklinde sunarlar ve bu bilgi ve belgeleri, takip amacının dışında kesinlikle kullanmazlar.

Bu arada yürürlükte olan bir özel dedektiflik yasası yok ama uygulamada kurallar ve yöntemler kendiliğinden oluşmaya başlamıştır bile. Örneğin, özel dedektiflik alanında hizmet veren kişi ve kuruluşların önüne en fazla eş takibi, sevgili takibi, iş ortağı takibi ve personel takibi gibi daha çok aldatılmaya yönelik takip talepleri gelmektedir. Bu takip çalışmalarında özellikle şu ilkelere uyulmaktadır:

  • Takip çalışmaları ağırlıklı olarak, ilişkilerin devamını sağlamaya yönelik olarak ya da kötü giden bir ilişkiyi sonlandırmaya dönük olarak yapılır.
  • Bu iki temel amacın dışında bir amaçla takip işlemi yapılmaz.
  • Aldatan taraf ile iligili olarak, bu kişiler eş olabilir, sevgili olabilir veya iş ortağı olabilir, elde edilen bilgi ve belgeler, takip amacının dışında kullanamaz.
  • Yersiz kuruntu ve şüphelere dayanılarak aldatılma takibi yapılmaz.
  • Aldatılma takibi, topluma açık yerlerin dışında yapılmaz.
  • Takip işlemleri sırasında kişilerin özel yaşamlarına müdahale edilmez.

Dedektiflik hizmetleri konusunda daha geniş kapsamlı bilgi almak istiyorsanız, ya da özellikle aldatılma takibi konusunda bir ihtiyacınız varsa, şirketimizden destek alabilirsiniz. Kadrolarımızda bulunan, konularında uzman ve deneyimli özel dedektifler ve yanlarında çalışan kişiler her türlü desteği vermeğe hazırdır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri