Araştırma Hizmetleri

Araştırma Hizmetleri

Henüz özel dedektiflik yasası çıkarılamadı ama, gerek dedektiflik hizmetleri ve gerekse araştırma ve danışmanlık hizmetleri konularında faaliyet gösteren çok sayıda firma kurulmuş ve bu alanda hizmet vermeye başlamıştır.

Araştırma Hizmetleri

1994 yılından beri yasa çıkarma çalışmalarından ne yazık ki bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır. Bu durumda söz konusu kuruluşlar, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu arada 2010 yılında Özel Dedektifler Derneği ile Kocaeli Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda, bir Eğitim İşbirliği Protokolü hazırlanmış ve bu çerçevede ülkemizde ilk olarak 2011-2012 öğretim yılında Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları konulu dersler üniversitenin programına alınmıştır. Bu dersler Özel Dedektifler Derneği eğitimcileri tarafından verilmektedir. Aynı şekilde 2012-2013 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi’nde de özel dedektiflik hizmetleri dersleri programa konulmuştur.

Özel dedektiflik eğitiminin amaçları şunlardır:

 • Ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan özel dedektiflik mesleğinin, etik kurallar ve uluslararası meslek standartları çerçevesinde amacına uygun bir şekilde gelişimini sağlamak
 • Gerek özel dedektiflik ve gerekse profesyonel araştırma alanlarında eğitimli personel yetiştirmak
 • Üniversiteli gençlere istihdam olanağı sağlamak

Genel kabul gören bir yaklaşımla, dedektiflik ve araştırmacılık mesleğinin tanımı şu şekilde yapılmaktadır: profesyonel yöntemler kullanarak, bilinen durumların bilinmeyen yönlerini ya da görünen durumların görünmeyen yönlerini araştırmak ve somut kanıtlarla ortaya çıkarmak.

Bu tanımlamaya uyarak dedektiflik mesleğini yapan kişiler de kendi içinde üç gruba ayrılabilir:

 • Resmi dedektifler, resmi kuruluşlar adına bu görevi yapan polisler, askerler ve istihbarat elemanlarıdır.
 • Adli dedektifler, suç önleme alanında veya asayiş ve terör olaylarında, ya da adli konularda ve kriminoloji alanında çalışan profesyonel elemanlardır.
 • Özel dedektifler ise, bir sözleşmeye dayanarak ve ücret karşılığında, belli bir kişi ve bir kuruluş adına çalışan, bu konunun uzmanları, profesyonel elemanlardır.

Üniversitelere ders konusu olarak alınmasında büyük gayretleri olan Özel Dedektifler Derneği, dedektiflik ve araştırma hizmetlerinin ülkemizde gelişmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Derneğin faaliyetlerini kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür:

 • Ülkemizde bu alanda ilk kurulan dernek, Özel Dedektifler Derneği’dir.
 • Dernek aynı zamanda Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’na üye olmuştur.
 • Özel dedektifliğin ve araştırma hizmetlerinin bir meslek olarak tanınmasını sağlamıştır.
 • Özel dedektiflik etik kurallarını ve meslek standartlarını belirlemiştir.
 • Avrupa Birliği standartlarına uygun özel dedektiflik yasası taslağını hazırlamıştır.
 • Üniversitelerde özel dedektiflik ve araştırmacılık konulu seminerler ve konferanslar vermiştir.
 • Dünyada ve ülkemizde ilk özel dedektiflik kitabını çıkarmıştır.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Barosu ve Polis Akademisi ile ortak çalışmalar yapmıştır.
 • İstanbul’da Uluslararası Özel Dedektifler Sempozyumu düzenlemiş ve dünyanın çeşitli ülkelerinden özel dedektifleri biraraya getirmiştir.
 • İtalya, Almanya, Macaristan ve Romanya’da faaliyet gösteren Özel Dedektifler Dernekleri ile işbirliği protokolleri imzalamıştır.

Bugün özel dedektiflik bürolarının önündeki en büyük engel, özel dedektif ismi altında internet siteleri üzerinden faaliyet gösteren sahte dedektiflik bürolarının olmasıdır. Sorunlarına çözüm arayan ve hizmet bekleyen ihtiyaç sahipleri, kolayca bu sahte büroların tuzağına düşebilmektedir. Bunda elbette özel dedektiflik kanununun daha çıkarılamamış olması da bir etkendir.

Özel dedektiflik büroları, henüz bir yasal düzenlemeye kavuşamamış olsalar bile, temel olarak faaliyetlerinde şu konulara odaklanmaktadır:

 • Dedektiflik hizmetleri
 • Araştırma hizmetleri
 • Danışmanlık hizmetleri

Araştırma hizmetleri ise ağırlıklı olarak şu konularda verilmektedir:

 • Böcek cihazları araştırması
 • Dinleme cihazı araştırması
 • Gizli kamera araştırması
 • Evlilik öncesi araştırma
 • Dolandırıcılık araştırması
 • İcra araştırması
 • Kayıp şahıs araştırması
 • Marka araştırması
 • Miras araştırması
 • Öğrenci araştırması
 • Personel araştırması
 • Şirket araştırması
 • E-posta araştırma
 • Elektronik ve teknik araştırma
 • Kötü alışkanlıkların takibi ve araştırılması
 • Özgeçmiş araştırma
 • Çocuk bakıcısı araştırması ve takibi

Araştırma hizmetleri konusunda merak ettiğiniz her türlü bilgiyi şirketimizden danışabilirsiniz. Herhangi bir konuda araştırma ihtiyacınız olursa, lütfen vakit geçirmeden şirketimize başvurunuz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri