Avrupa Standartlarında Dedektiflik Hizmeti

Avrupa Standartlarında Dedektiflik Hizmeti

Dedektif kelimesi dilimize yabancı dilden girmiştir. İngilizcede to detect, ortaya çıkarmak, tespit etmek, fark etmek anlamına gelir. Fransızcada detecter, bulup ortaya çıkarmak anlamına gelir. Hemen hemen dünyanın her yerinde, resmi güvenlik görevlilerine dedektif, bir ücret karşılığında takip ve araştırma hizmeti veren kişilere ise özel dedektif denilmektedir.

Avrupa Standartlarında Dedektiflik Hizmeti

Bilinen ilk özel dedektiflik firması 1833 yılında Fransa’da bir asker tarafından kurulmuştur. 1850 yılında bu defa Amerika’da bir İskoçyalı tarafından bir dedektiflik ajansı kurulmuştur. 1920’li yıllarda refah ve zenginlik daha orta tabakaya yayılmaya başlayınca, insanların özel dedektiflik hizmetlerine olan talebi artmaya başlamış ve bunun neticesinde özel dedektiflik mesleği gelişmeye başlamıştır.

Bugün gelinen noktada başta Amerika ve Kanada olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamanında, çok sayıda özel dedektiflik firması faaliyete geçmiştir. Bu ülkelerde gerekli yasal düzenlemeler de yapılmıştır ve birçoğunda özel dedektiflik yasası bulunmaktadır.

Ülkemize gelince. 1994 yılında bir özel dedektiflik yasa taslağı hazırlanmış ve Meclis’te görüşülmüştür. Ancak Meclis’ten çıkan bu yasa ne yazık ki dönemin Cumhurbaşkanı tarafından, yeniden incelenmesi talebi ile Meclis’e geri gönderilmiştir. O günden bugüne geçen bunca yıldır bu yasa tasarısı bir daha Meclis gündemine girememiştir. Bu durum ciddi anlamda uygulamada bir yasal boşluk yaratmaktadır ve özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi açısından bir engeldir.

Ancak 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği mesleğin gelişimi açısından büyük çaba göstermekte ve ciddi çalışmalar yapmaktadır. Hatta özel dedektiflik yasa taslağı üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmış, yeni öneriler getirmiş ve yeniden Meclis gündemine alınması konusunda girişimlerde bulunmuştur.

Bunun dışında, özel dedektiflik mesleğinin ülke dışındaki uygulamaları tek tek incelenmiş ve 2008 yılında Özel Dedektifler Derneği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, ülkemizde özel dedektiflik mesleğinin Avrupa standartlarında verilmesini sağlayan çok önemli bir düzenlemedir.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, dünyanın önemli ülkelerinde yürürlükte olan özel dedektiflik yasalarını tercüme ederek Yabancı Ülke Özel Dedektiflik Kanunları Kitabı hazırlamış ve 2009 yılında yayınlamıştır. Bu çalışma, profesyonel özel dedektiflik firmaları için önemli bir kaynak kabul edilmektedir.

Netice olarak ülkemizde özel dedektiflik mesleği henüz beklenen seviyeye ulaşamamış olsa bile, çok yol alındığı bir gerçektir. Bu mesleği profesyonel olarak ve ciddiyetle yapan özel dedektiflik bürolarının sayısı ülke genelinde yüzü geçmiş durumdadır.

Bu kuruluşların büyük bir kısmı aynı zamanda Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üyedir. Aynı zamanda önemli bir kısmı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir.

Kısaca ülkemizde Avrupa standartlarında dedektiflik hizmeti verilmektedir. Bu çerçevede şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da Avrupa standartlarında hizmet veren bir özel dedektiflik firmasıdır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri