Böcek Arama

Dedektiflik Hizmetleri

Böcek Arama

En basit anlatımı ile böcek, izlenmek istenen bir alana yerleştirilen ve o alandaki konuşmaları yakalayan ve kaydeden veya o alanın dışında bulunan bir alıcıya ileten bir cihazdır.

Böcek Arama

Bu yoldan yapılan gizli dinleme, kullanılan böcek cihazın çeşidine, çalışma sistemine ve kapasitesine göre, birkaç metre ileriden ya da yüzlerce kilometre uzaktan bile gerçekleştirilebilmektedir.

Ne yazık ki hiç etik olmayan ve yasal hiçbir dayanağı olmayan böcek kullanımı, çok değişik alanlarda yapılabilmektedir. Çalışma ofisine, makam odasına, toplantı odasına, işyerine, iş yolculuklarında kalınan otel odasına, makam aracına veya bulunulan herhangi bir yere böcek yerleştirilmesi mümkündür. Bir şekilde dinlendiğinden şüphe eden kişiler, özel dedektiflik firmalarına veya özel araştırma kuruluşlarına başvurarak böcek arama hizmeti talep edebilirler.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bir talep gelmesi durumunda deneyimli ve uzman bir kadro ile böcek arama hizmeti vermektedir. Şirketimizin tekonolojik altyapısı da bu hizmeti verecek güce sahiptir. Dinleme ve kayıt cihazlarının yerlerini tespit eden en yeni cihazlarla böcek arama hizmeti kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Böcek arama hizmetleri genel olarak iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi böcek arama ve risk analizi çalışması, ikincisi ise ortamın, tespit edilen böceklerden temizlenmesi. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, kullandıkları en yeni teknolojik cihazlarla ortamda gizli kamera veya gizli ses kayıt cihazlarının olup olmadığını araştırırlar.

Bu çerçevede ortama yerleştirilen, dinleme cihazları, kablosuz yayın yapan cihazlar, kablolu veya kablosuz çalışan her türlü kameralar, mini elektronik cihazlar, GSM tabanlı çalışan dinleme cihazları, ses kayıt cihazları ve bunlara benzer her türlü gizlenmiş aracın yerleri tespit edilir ve ortamın bir risk analizi yapılır. Risk analizi gerçekleştirildikten sonra güçlü cihazlarla ortam taranır ve frekans haritası çıkarılır.

Çalışmanın tamamlandığı zaman bir rapor düzenlenir. Bu raporda, ortamda bir böcek olup olmadığı, varsa hangi özelliklerde olduğu ve nasıl çalıştığı, ortamdaki frekans kirliliği ve bütün bunlara karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği yer alır. Müşterinin talep etmesi durumunda böcek temizlik çalışması başlatılır.

Özel dedektiflik firmaları bütün bu çalışmaları büyük bir gizlilik içinde yürütürler. Ayrıca hizmet verilemeye başlamadan önce müşteri ile bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme çalışmanın koşullarını, yöntemini ve tarafların sorumluluklarını kapsar. Ama sözleşmenin en önemli maddesi gizlilik maddesidir. Özel dedektiflik firması ne yapılan çalışmalar konusunda ne de elde edilen bulgular konusunda kesinlikle üçüncü kişiler ile bilgi paylaşımı yapmaz.

Şirketimiz böcek araması kapsamında müşterilerine şu hizmetleri vermektedir:

  • Risk değerlendirmesi
  • Ortam taraması
  • Radyo frekanslarının analizi
  • Kapalı devre kablolama analizi
  • Telefon sistemlerinin analizi
  • Ses sızıntı analizi

Böcek arama çalışmalarının nasıl gerçekleştirildiği ve bu kapsamda hangi hizmetlerin alınabileceği konusunda daha ayrıntılı bilgileri, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından her zaman alabilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri