Boşanma Davalarında Delil Toplama

Boşanma Davalarında Delil Toplama

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma nedenleri altı başlık altında toplanmıştır:

Boşanma Davalarında Delil Toplama
  • Eşi aldatma (zina)
  • Cana kast, çok kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Evi terketme
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin sarsılması

Bu nedenlerden biri veya birkaçı birarada bulunabilir. Ancak boşanma davası açılırken nedenini kanıtlamak gerekmektedir. Mahkemeye bu durumu kanıtlayan deliller sunulmak zorundadır.

Çekilen maddi sıkıntılar, olumsuz yaşam koşulları, eşlerin birbirlerine sadık olamaması, cinsel tercihler veya yaşanan büyük anlaşmazlıklar boşanma davalarına neden olmaktadır. Hukuk sistemimizde delillerin önemi fazladır. Ancak boşanmak isteyen taraflar, hangi durumda hangi delillere ihtiyaç olduğunu bilemeyebilir.

Bu noktada özel dedektiflik bürolarının veya özel araştırma kuruluşlarının danışmanlık ve hukuki hizmetlerine gerek duyulmaktadır. Bu kuruluşlarda çalışan kişiler, hangi nedenlerle boşanma davası açılabileceğini ve bu boşanma nedenleri için ne tür delillere ihtiyaç olacağını iyi bilmektedir.

Eşi aldatma (zina)

Yasaya göre, eşlerden biri eşini aldatırsa diğer eş boşanma davası açabilir. Ancak bu davayı olayı öğrendiği tarihten başlayarak altı ay içinde açması gerekmektedir. Aldatma olayı üzerinden beş yıl geçmişse artık bir daha dava açılamaz.

Dava açmak için de şüphe bırakmayacak, elle tutulur ve gözle görülür inandırıcı deliller gereklidir. Bunun için aldatma olayının ispatlanabilmesi için özel hayatın gizliliğini ihlal etmeden ve özel yaşam alanlarına girmeden hukuka uygun delillerin toplanması gerekmektedir.

Cana kast, çok kötü veya onur kırıcı davranış

Yasaya göre, eşlerden biri eşinin hayatına kastederse veya kendisine çok kötü davranırsa ya da onur kırıcı bir davranışta bulunursa, diğer eş boşanma davası açabilir. Ancak bu davayı olayı öğrendiği tarihten başlayarak altı ay içinde açması gerekmektedir. Aldatma olayı üzerinden beş yıl geçmişse artık bir daha dava açılamaz.

Eşler arasında çeşitli nedenlere dayanan geçimsizlikler sıkça yaşanmaktadır. Bazen de eşler birbirlerine şiddet uygulamaktadır. Dava açmak için, bu durumda zarar gören eşin karakolda, adli tıp kurumunda veya sağlık kuruluşunda düzenlenen belgelere ihtiyacı vadır.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Yasaya göre, eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlemişse veya haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa, bu yüzden diğer eş kendisi ile birlikte yaşamaya devam etmek istemeyebilir ve her zaman boşanma davası açabilir. Bunun için de diğer eşin, bu durumu tanık beyanları ve diğer delillerle kanıtlaması gerekmektedir.

Terketme

Yasaya göre, eşlerden biri, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemek için evini terk etmişse veya haklı bir neden olmadan eve dönmüyorsa diğer eş bu durumun en az altı ay sürmüş olması halinde boşanma davası açabilir. Mahkeme bazı durumlarda diğer eşe eve dönme çağrısı yapabilir. Bu çağrı sonuçsuz kalmış ise yine diğer eş boşanma davası açabilir. Eşini evi terketmeye zorlayan veya haklı bir neden olmadan eve dönmesini engelleyen eş, yasaya göre evi terk etmiş sayılır.

Burada terk olayı başlıbaşına boşanma sebebidir. Terk yüzünden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelip gelmesi araştırılmaz.

Akıl hastalığı

Yasaya göre, eşlerden biri akıl hastası olursa ve bu yaşam diğer eş için çekilmez duruma gelirse, bu durumun resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi halinde, diğer eş boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı durumunun herhangi bir bilirkişi raporu açıklanması yeterli değildir.

Evlilik birliğinin sarsılması

Yasaya göre, evlilik birliği eğer temelinden sarsılmış ise, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması veya diğer eşin karşı çıkmaması halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilir. Herhangi bir boşanma nedenine dayanılarak açılan dava reddilmişse ancak üç yıl geçmesine rağmen ortaka hayat kurulamamışsa, yine evlilik birliği temelden sarsılmış kabul edilir ve eşlerden birinin talebi ile boşanmaya karar verilir.

Boşanma davalarında en fazla karşılaşılan boşanma nedeni budur. Bu maddenin kapsamına giren sayısız davranış ve hareket bulunmaktadır. Önemli olan bunların delillerle desteklenmesidir.

Sonuç

Sonuç olarak eşlerin, boşanma kararı aldıklarında ve boşanma süreçlerinin her adımında danışmanlık ve hukuki hizmet almaları kendi yararlarına olacaktır.

Danışmanlık ve hukuki hizmetler konusunda merak edilen herşeyi şirketimiz çalışanlarından öğrenebilirsiniz. Bu arada boşanma davalarında delil toplama konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, hemen şirketimize geliniz. Kadromuzda bulunan konunun uzmanı çalışanlarımız en güncel bilgileri sizlerle paylaşacaktır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri