Çocuk Arkadaşının Araştırılması

Çocuk Arkadaşının Araştırılması

Çalışan anne ve babalar için en büyük endişe, çocuklarının okulda, okul çevresinde veya okuldan çıktıktan sonraki boş zamanlarında kötü şekilde yönlendirilmeleri, kötü ortamlara çekilmeleri ya da kötü alışkanlıklar edinmeleridir.

Çocuk Arkadaşının Araştırılması

Çocuklar üzerinde çevresel faktörler olumsuz etkiler yaratabilir. Bu açıdan çocukların edindikleri arakadaşlıklar çok önemlidir. Çocuklar kimlerle arkadaşlık yapıyor, arkadaşları ile nerede vakit geçiriyor, arkadaşlarının aile yapıları nedir?

Çocukların yapacakları hatalar, bazen geri dönüşü olmayan alışkanlıklar yaratabilir. Çocukların, kendilerini kötü bir çevreye çekebilecek arkadaşlıklar kurması çok kolaydır. Haberlerde, arkadaşına bıçak çeken, yaralayan, hatta öldüren, uyuşturucuya alıştıran, hırsızlık yapan, kavga eden çocuk haberlerine çok sık rastlanıyor.

Her ne kadar kolluk kuvvetleri bunlarla mücadeleyi sürdürse bile, ailelerin kendi imkanları ile çocuklarını bu tür çevrelerden uzak tutmaya çalışmaları gerekmektedir.

Çocuğun hareketlerinde ve davranışlarında bir kuşku duyulduğu anda, çocuğun takip edilmesi, arkadaşlarının araştırılması hatta arkadaşları için bir sorgulama yapılması yerinde olacaktır. Bu iş ise ancak konunun uzmanı, bu konuda eğitim almış dedektifler ile yapılabilir.

Özel dedektiflik yapmak, herkesin kolayca üstlenebileceği bir iş değildir. Dedektif olabilmek için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Henüz yasalaşmamış olan ancak üzerinde çalışmaları devam eden Özel Dedektiflik Yasası’na göre, özel dedektif olabilmek için şu koşulların sağlaması gerekmektedir:

 • Bir kere Türk vatandaşı olmak zorundadır.
 • Eğitim programlarında, hukuk bilgisine ağırlık veren, hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak gerekir.
 • Ya da yukarıda sayılan eğitim alanlarına denk olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak ve araştırma görevlisi olarak bir özel dedektiflik bürosunda görev yapmış olmak gerekmektedir.
 • Ayrıca onbeş yıl çalışmış olmak koşulu ile şu hizmetleri yapmış görevliler de özel dedektiflik yapabilirler:
  • Emniyet müdürü, emniyet amiri veya başkomiser olarak çalışan ve kendi isteği ile ayrılan ya da emekli olanlar
  • Jandarma subayı olarak çalışan ve kendi isteği ile ayrılan ya da emekli olanlar
  • MİT Müsteşarlığında şube müdürü veya daha üst unvanlarda çalışan ve kendi isteği ile ayrılan ya da emekli olanlar
  • Devlette mülki idare amirliği, hakimlik, savcılık veya avukatlık yapmış olanlar
 • Bu yasaya göre özel dedektiflik yapmasına engel bir hali bulunmamak gerekir.
 • Araştırma görevlileri eğer özel dedektif olmak istiyorlarsa, haklarında, en bir özel dedektifin olumlu rapor vermesi gerekir.
 • Avukatlar aynı zamanda hem avukatlık hem de özel dedektiflik yapamazlar.

Yasa ayrıca özel dedektifliğe engel durumları da saymıştır. Şu sayılan durumlardan biri söz konusu olduğunda özel dedektiflik mesleğine giriş talebi doğrudan reddedilir:

 • Taksirli suçlar, devlete karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, kaçakçılık, ihalelere fesat karıştırma, devletin sınırlarını açığa vurma gibi suçlarından hükümlü olmak.
 • Bir disiplin kararı sonucunda devlet memurluğu niteliğini kaybetmek.
 • İflas etmiş ancak itibarı iade edilmemiş olmak.
 • Özel dedektifliği yapmaya engel olacak şekilde vücut veya akıl rahatsızlığı olmak.

Görüldüğü gibi yasa çıktığında, özel dedektiflik sistemi de istenilen kriterlere oturmuş olacaktır. Bugün için yasa çıkmamış olsa bile, insanların özel dedektiflik bürolarına başvurma ihtiyaçları artmaktadır. Aldatılma takibi, öğrenci takibi, çocuk takibi, sosyal medya takibi ve benzeri dedektiflik hizmetleri arasında, çocuk arkadaşının takibi de gittikçe daha fazla talep görmektedir.

Özel dedektiflik hizmetleri konusunda daha geniş bilgi almak, ya da özellikle çocuk arkadaşının araştırılması konusunda bir hizmet almak için, vakit geçirmeden bu hizmetleri sunan şirketimize geliniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri