Delil Toplama

Dedektiflik Hizmetleri

Delil Toplama

Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, kurulduğu günden bu yana özel dedektiflik hizmetlerinin sınırlarının tespit edilmesi ve hizmet verdikleri kişi ve kuruluşların hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesi ile hareket etmektedir. Yabancı Ülkeler Özel Dedektiflik Yasaları isimli kitabın yayınlanması da bu çabaların bir sonucudur.

Delil Toplama

Dernek ayrıca, Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’nun bir üyesidir. Derneğe üye özel dedektiflik büroları, Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve özel dedektiflik hizmetleri unvanına sahip gerçek kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, Anayasa’da yazılı temel hakların sınırlarına dokunmadan, mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde özel detektiflik hizmetlerini sunmaktadır.

Aynı zamanda uluslararası standartlara ve mesleki etik kurallara sadık kalmaktadırlar. Ama en önemlisi artık özel dedektiflik yasasının çıkması kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur.

İnsanlar, zaman zaman farklı ihtiyaçlarla özel dedektiflik bürolarının kapısını çalmaktadır. Adres tesbiti, eş takibi, sevgili takibi, aldatılma takibi, çocuk takibi, araç takibi, casus yazılım tespiti, sosyal medya takibi, iş ortağı takibi ve personel takibi, bu ihtiyaçlardan sadece bir kaçıdır. Bu ihtiyaçlardan biri de delil toplama işidir.

Delil toplama çalışmaları çok farklı amaçlarla yapılıyor olabilir. Genel olarak hakkını arayan kişiler mahkeme yoluna gittiklerinde, kendilerini güçlü duruma getirmek için, iddialarını çeşitli delillere dayandırmak isterler. Anlaşmazlıkların dava yolu ile çözümlenmesine en bariz örnekler, boşanma davaları, alacak davaları, hakaret davaları, iş davalarıdır.

Bu örneklerin sayısı artabilir. Ama hepsinde ortak nokta, davayı açan tarafın kendini haklı görmesi ve duruşmaların fazla uzamadan bir an önce sonuçlanmasıdır. Bunun için de ellerinde iddialarını ispata yetecek delil bulundurmaları gerekir. Hukukta temel bir ilke vardır: bir iddiada bulunan taraf iddiasını ispat etmeye mecburdur.

Ancak delil toplama uzmanlık gerektiren bir iştir. Çoğu zaman sıradan insanların elde edemeyecekleri yöntemler ve çalışmalar gerektirebilir. İşte özel dedektiflik kuruluşları insanlara delil toplama konusunda da hizmet vermektedir.

Evlilik yaşamı yolunda gitmeyen insanlar, bir şekilde sorunlarını çözme çabalarında başarısız kalmışlarsa boşanma yoluna giderler. Boşanma davası açan taraf ise, sadece şiddetli geçimsizlik gerekçesine dayanırsa ve bunu kanıtlayamazsa, ya duruşmalar birbirini takip eder ve boşanma işi uzar ya da boşanma hiç gerçekleşmeyebilir.

Oysa bir dedektiflik bürosundan alınacak delil toplama hizmeti sayesinde, şiddetli geçimsizliğin nedenleri ve sonuçları, delilleri ile ortaya konacak olursa, çok daha hızlı sonuç alınabilecektir. Tabi burada haksız bir delil toplama yönteminden bahsetmiyoruz. Özel dedektiflik kuruluşlarının, profesyonelce ve mesleklerinin etik ilkeleri çerçevesinde bu hizmeti vermeleri gerekmektedir.

Bunun yanında örneğin bir yazılım firması, ürünlerinin lisans ücreti ödenmeden haksız bir yoldan kullanıldığını tespit etmiş ve ürünlerini kullanan kişi veya kuruluşlar aleyhine dava açmış olabilir. Yine bu durumda bir dedektiflik bürosundan casus yazılım tespiti hizmeti alarak, hazırlanacak raporu mahkemeye delil olarak sunarsa, davasında daha hızlı sonuç alacaktır.

İş ortakları da zaman zaman anlaşmazlığa düşmüş olabilirler. Bir taraf eğer diğer tarafın haksız kazanç elde ettiğine inanıyor ve bu şekilde gördüğü zararın tazmini için mahkeme yoluna gidiyorsa, yine bu noktada bir dedektiflik bürosuna yaptıracağı delil toplama çalışmaları, iddialarını kolayca ispatlama açısından önemli olacaktır.

Özel dedektiflik büroları, etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını yürütmekte ve topladığı bilgi ve belgeleri bir rapor halinde sunmaktadır.

Dedektiflik hizmetleri konusunda her türlü bilgiyi şirketimizden alabilirsiniz. Bu arada özellikle delil toplama konusunda bir ihtiyacınız varsa, vakit geçirmeden bu hizmetleri sunan şirketimize başvurmanız yerinde olacaktır. Konularında uzman ve deneyimli özel dedektifler ve yanlarında çalışan kişiler sayesinde en kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri