Dinleme Cihazı Tespiti

Dinleme Cihazı Tespiti

Bir kişinin haberi olmadan gizlice takip edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, video görüntülerinin alınması suçtur ve Anayasa tarafından koruma altına alınmıştır. Ancak ceza kanununda da yakın bir zamanda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu tür bilgi ve belgelerin yayınlanmasını engelleyen ve bu durumda olan kişileri koruyan yeni hükümler konulmuştur.

Dinleme Cihazı Tespiti

Oysa ceza kanununun önceki şeklinde bu tür eylemler sadece tazminat davalarına konu oluyordu. Yeni ceza kanunu bu konuyu özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar başlığı altında ele almıştır. Yeni düzenleme ile özel hayata karşı işlenen suçların tamamı kasten işlenen suçlar olarak kabul edilmiştir.

Önceki ceza kanunu bu konuyu sırların korunmasına yönelik suçlar olarak ele almıştı ancak yetersiz ve sınırlı kalıyordu. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, özel yaşamın korunması konusunda yaptırım eksikliğini her fırsatta ileri sürüyordu. Ceza kanunu ile getirilen yeni yaptırımlar bu ihtiyacı da karşılamış olmaktadır.

Yeni ceza kanununda haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçuna yeni cezalar getirilmiştir. Ancak burada dikkat çeken nokta, ihlalin ne şekilde olacağı ve ihlale konu olacak haberleşme araçlarının neler olduğu tek tek sayılmamış, bunun yerine teknolojinin gelişmesine uygun bir alan bırakılmıştır. Kanun koyucunun bu yaklaşımı son derece yerindedir. Çünkü bilgisayar ve iletişim teknolojileri o kadar hızlı gelişiyor ki, kanun bunları saymaya kalksa çok geçmeden güncelliğini kaybedecektir.

Haberleşme hürriyetine karşı işlenen suçlar, insanların kendi aralarında gerçekleştirdikleri haberleşmenin içeriğini öğrenmeye yönelik suçlardır. Suçun işlenmiş olması açısından bu haberleşmenin ne şekilde yapıldığının bir önemi yoktur. Bu haberleşme mektupla, telefonla ya da e-posta ile de yapılabilir. Bugün bu konuda en fazla başvurulan yöntem dinleme cihazları kullanmaktır. Bu şekilde kişilerin bulunduğu ortam dinlenmekte, bu ortamda kişilerin telefon ile veya başka kişiler ile yaptığı konuşmalar kayıt altına alınmaktadır.

Anayasa sadece belli durumlarda kişilerin haberleşme hürriyetlerine yaplan müdahalaleri suç kabul etmemiştir. Bunlar, kamu düzeni, milli güvenlik, bir suçun önlenmesi, genel ahlakın korunması gibi durumlardır ve hakim kararı gerektirir.

Ceza kanununda haberleşme hürriyetine karşı işlenen suçun kayda alınması durumunda bu durumun ağırlaştırıcı bir sebep olduğu kabul edilmiştir. Aynı şekilde elde edilen kayıtların üçüncü kişilere yayınlanması da ağırlaştırıcı bir sebep sayılmıştır.

Dinleme cihazları ne yazık ki kolayca piyasada bulunmaktadır ve alenen alınıp satılmaktadır. Bunca cezalara ve ağırlaştırıcı hükümlere rağmen bu suç işlenmeye devam etmektedir. Bu durumda tedirgin olan ve izlendiklerine inanan kişi ve kuruluşlar da çareyi özel dedektiflik bürolarında veya özel araştırma kuruluşlarında bulmaktadır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, talep olması durumunda güçlü teknolojik altyapısı ve deneyimli kadrosu ile kısa zamanda, bir ortamda dinleme cihazı bulunup buunmadığını ve bunların yerlerini tespit edebilmektedir. Dinleme cihazı tespiti konusunda ayrıntılı bilgi almak ve bu konuda bir hizmet talep etmek için hemen şirketimiz çalışanları ile görüşmelisiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri