Elektronik ve Teknik Araştırma

Elektronik ve Teknik Araştırma

Elektronik ticaret, internet kullanımının artmaya başladığı 1995 yılından sonra ortaya çıkan bir kavramdır. Kısaca e-ticaret denilen bu ticaret şeklinde, ticaret elektronik ortamda yapılmaktadır.

Elektronik ve Teknik Araştırma

Yani üretilen bir mal veya hizmetin reklamı, tanıtımı, pazarlanması, satışı, gönderilmesi, ödeme işlemleri ve gerekiyorsa sigorta işlemleri tamamen internet ortamında yapılmaktadır. Genel olarak e-ticaret,üç aşamalı bir faaliyet şeklidir. Birinci aşama reklam, tanıtım ve pazar araştırması çalışmalarıdır. İkinci aşamada sipariş verme ve ödeme işlemleri yapılmaktadır. Üçüncü aşama ise teslimattır.

Elektronik ticaret sayesinde işletmeler, geleneksel pazarlama yöntemlerine internetin olanaklarını da eklemişler ve bu şekilde sadece belirli bir kitle ile yetinmeyip çok daha geniş bir pazara ulaşmaya başlamışlardır. Küresel bağlantılar kurarak dünyanın her yeri ile ticaret yapmaya başlamışlardır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra elektronik ticaret büyük bir ivme kazanmıştır. Çünkü bu yoldan firmalar maliyetlerini düşürerek önemli avantajler elde etmişlerdir.

Elektronik ticaret sayesinde firmaların ürün seçenekleri çoğalmış ve ürün kaliteleri yükselmiştir. Alıcılar açısından hızlı ödeme kolaylıkları çıkmış ve ürünlerini teslim alınmaları hızlanmıştır. Bu olanaklar, dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilerin, yeni ürünleri daha çabuk farketmelerine, özellikleri konusunda kolayca bilgi sahibi olmalarına ve bu ürünleri talep etmelerine fırsat yaratmıştır. Bu şekilde yeni firmaların dünya pazarlarında girmeleri de hız kazanmıştır.

Daha düşük fiyatlı ve daha kaliteli ürünlerin pazara girmesi anlamında elektonik ticaret önemli bir fırsat yaratmış, firmalar arasında rekabeti arttırmıştır ancak kötü amaçlı kullanımlar da yok değil. Her işte olduğu gibi fırsatları kötü amaçlara çevirme konusunda insanlar ne yazık ki önlenemiyor. Böyle olunca paravan şirketlerin ortaya çıkmaları, kalitesiz ürünlere pahalı ücretler talep etmeleri, ürünleri çok gecikmeli göndermeleri hatta parayı aldıkları halde ürünü hiç göndermemeleri, hep duyulan olaylardandır. Bu tür dolandırıcılık olayları karşısında hem internet üzerinden alışveriş yapan insanlar hem de bu işi doğru şekilde yapan dürüst firmalar zarar görmektedir.

Özel araştırma kuruluşlarına ve özel dedektiflik bürolarına işte bu noktada çok iş düşmektedir. Yapılan elektronik ve teknik araştırma çalışmaları ile, elektronik olarak yapılan her türlü işlemin izi sürülmekte ve bu şekilde kötü niyetli kişilerin hangi bilgisayarları nerede kullanarak bu işlemleri yaptıkları ortaya çıkarılmaktadır.

Bu anlamda teknik takip ve araştırma çalışmaları, özel araştırma kuruluşları ve özel dedektiflik büroları tarafından en çok verim alınan çalışmaların başında gelmektedir. Hiçbir zaman teknik takip çalışmaları, sınırları ve içeriği konusunda mevcut yasal düzenlemeler aşılmadan yapılmakta ve her zaman sonuç alınmaktadır. Teknik araştırma, kişi ve kuruluşların kullandıkları bilgisayarlar ve kitle iletişim araçları yanında topluma açık alanlarda kullanılan elektronik araçların tespiti ve bu araçların takibi amacı ile yapılmaktadır. Çalışmalar ile elde edilen bilgi ve belgeler yasal olarak delil olarak kabul edilmese bile, sorunun çözümünde ciddi bulgulardır.

Teknik araştırma kapsamına sanal takip çalışmaları da girmektedir. Sanal takip, kişi veya kuruluşların mevcut sosyal ağlarda kullandığı hesapların bilgisayar veya mobil telefonlardaki internet hareketlerinin izlenmesi esasına dayanaktadır. Sanal takip, sanal alemde kullanılan sosyal sitelerin ve bu amaçla kişilerin kullandığı eğlence ve sosyal ağların incelenmesidir.

Bu ağlardaki bilgiler ancak izin verildiği ölçüde başkaları tarafından görülür ama bu ağların arka planları, şifre sahibi dışında ancak bu işin uzmanları tarafından görülebilir. Adli bir suçun işlenmesi halinde bu hesaplar ancak devlet yetkilileri tarafından izlenebilir. Bunun için de sosyal paylaşım ağ merkezleri ile koordineli bir çalışma gerekmektedir.

Hem araştırma hizmetleri konusunda genel bilgiler almak için, hem de elektronik ve teknik araştırma konusunda bir hizmet talep etmek için, şirketimize müracaat edebilirsiniz. Taleplerinizi uzman ve deneyimli bir kadro ile yerine getirmekte ve kısa süre içinde sonuçlandırmaktayız.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri