Eş Takibi

Dedektiflik Hizmetleri

Eş Takibi

İnsanlar, çok çeşitli ihtiyaçlarla özel dedektiflik bürolarına gitmektedir. Adres tesbiti, aldatılma takibi, sevgili takibi, aldatılma takibi, çocuk takibi, araç takibi, delil toplama, casus yazılım tespiti, sosyal medya takibi, iş ortağı takibi ve personel takibi, bu ihtiyaçlardan sadece bir kaçıdır. Bu ihtiyaçlardan biri de eş takibidir.

Eş Takibi

Anayasaya göre özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliğine dokunulamaz. Herkesin bunlara saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Ancak aile yaşamında eşler, evlilik devam ettiği sürece birbirlerine sadık kalmak zorundadırlar. Oysa birçok olayda bu sadakat ilkesine uyulmadığı da bir gerçektir.

Evliliğin temelini sarsacak ve aile birliğinin devam etmesine engel olacak boyutta bir geçimsizlik varsa ve kötü olanı, bu geçimsizliğe neden olan eşin aldattığı düşünülüyorsa, aldatan eşin takip edilmesi ve araştırılması istenebilir. Özel dedektiflik büroları, aldatılan eşlerin talebi üzerine araştırma ve izleme başlatırlar.

Bu şekilde, aldatan tarafın nerelere gittiği, kimlerle birlikte olduğu, birlikte olduğu kişi ile ilişki durumunun ne olduğu, bu ilişki yüzünden ailesine ve çevresine verdiği huzursuzluğun boyutları araştırılıp tespit edilir.

Aslında eş takip işlemleri ile, sonucun boşanmaya gitmesini beklemek yanlış olur. Özel dedektiflik bürolarının bu çalışmaları sayesinde bazı faydalar da elde edilebilir:

  • Kusurlu eşin neden olduğu hataların düzeltilmesi
  • Kusurlu eşin zarar veren davranışları yüzünden aile üyelerinin mağduriyetinin giderilmesi
  • Boşanmanın eşiğine gelmiş evlilik birliğindeki huzursuzluğun giderilmesi
  • Aile birliğinin yeniden kurulması

Ancak hiçbir şekilde düzelme olanağı kalmamış bir evlilik birliğini daha fazla uzatmanın da bir mantığı yoktur. Bu açıdan özel dedektiflik hizmetleri eş takip çalışmaları ile bu süreci kısaltmış olmaktadır. Kısaca boşanma davasının çabuk sonuçlanmasında ve adaletin gerçekleşmesinde eş takibi çalışmaları yarar da sağlamaktadır.

Diğer taraftan özel dedektiflik yasası ile ilgili olarak bir takım çalışmalar başlatılmış, yasa taslakları çıkarılmış, görüş alışverişleri yapılmış ancak bir türlü söz konusu yasa çıkarılamamıştır. Ama bir yandan da yasal düzenleme olmamasına rağmen özel dedektiflik büroları açılmış ve bu yönde faaliyetler başlamıştır bile.

Çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyulan özel dedektiflik hizmetleri o boyutlara gelmiştir ki bugün bu alanda faaliyet gösteren kurumsal boyutta şirket sayısı ellileri bulmuştur. Dedektiflik hizmetleri veya özel dedektiflik gibi anahtar kelimelerle internette kısa bir araştırma yapıldığında bile bu işi yaptığını iddia eden binlerce kişi ve kuruluş ortaya çıkmaktadır. Yani yasal bir düzenleme yoktur ama fiilen özel dedektiflik hizmeti verilmektedir.

Ortamın bu denli başıboş kalması, çeşitli sorunlara ve değişik ihlallere de neden olmaktadır. Üstelik sorunlarına çözüm arayan insanlar, bu yoldan, sözde, korsan, çakma kişiler tarafından veya nasıl ifade edilirse edilsin bir şekilde mağdur edilmekte, dolandırılmaktadır.

Teknolojinin geldiği bugünkü düzey karşısında, bu kişi ve kuruluşlar ile mücadele etmek de kolay bir iş değildir. Zaman ve maliyet gerektiren, mücadelesi güç bir iştir. Hem bu tür sakıncaların önüne geçmek hem de gerçekten bir ihtiyaç haline gelen hizmetlerin doğru elden, doğru şekilde ve yasalar doğrultusunda verilmesini sağlamak için, özel dedektiflik yasasının bir an önce çıkarılması gerekmektedir.

Yabancı ülkelerde olduğu gibi bizde de özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi, güçlenmesi ve yasal bir dayanağa kavuşması açısından en kısa sürede yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Dedektiflik hizmetleri konusunda genel olarak kapsamlı bilgi almak isteniyorsa, ya da özellikle eş takibi konusunda bir ihtiyaç varsa, vakit geçirmeden bu hizmetleri sunan şirketimize geliniz. Alanlarında eğitimli ve deneyimli özel dedektifler ve yanlarında çalışan kişiler sayesinde en kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri