Evlilikten Önce Kişi Araştırması

Evlilikten Önce Kişi Araştırması

Sadakatsizlik ve aldatma olayları dünyanın her yerinde yaşanıyor. Üstelik sadece evli çiftler arasında değil, henüz evilik yolunda adım atılan, sevgililik dönemlerinde bile aldatma olayları yaşanıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları bu anlamda oldukça ilginçtir.

Evlilikten Önce Kişi Araştırması

Sevgililer arasında bile aldatma olayları çok sık yaşanmaktadır. Bu çalışmada, evli çiftler arasında aldatma oranı yüzde 21 seviyesinde çıkarken, birlikte yaşayan sevgililer arasında bu oran yüzde 50’lerin üzerine çıkıyor. Birlikte yaşama olayı ülkemizde o kadar yaygınlaşmasa da, sevgililer arasında buna yakın bir sonuç çıkması pek de şaşırtıcı imkansız değil.

Böyle olduğu için de özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşlarına, evlilikten önce kişi araştırması talebi oldukça sık gelmeye başlamıştır. Bu çerçevede şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da talep olması durumunda evlilikten önce kişi takibi ve araştırması hizmeti vermektedir.

Dedektiflik mesleğinin etik ilkeleri ve çalışma kuralları bakımından evli çiftler için şüphe üzerine eş takibi ve aldatılma takibi yapılmamaktadır. Ancak durum bu konuda biraz farklıdır. Ortada henüz kurulmuş bir evlilik birliği yoktur ve insanlar ileride evlenecekleri kişinin geçmişinden, kişisel özelliklerinden ve karakterlerinden emin olmak istemektedir.

Bu da evlilik kurumunun kutsallığı dikkate alındığından ileride yanlış bir ilişki kurmamış olmak açısından önemlidir. Bu yüzden özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, evlenmeden önce kişi araştırması takip ve hizmet taleplerini olumlu karşılamaktadır.

Evlenilecek kişi ve ailesi hakkında yeterli araştırma yapılmadan kurulan evlilik birlikleri çok geçmeden çatırdamaya başlamaktadır ve işin sonu boşanmaya kadar gitmektedir. Eğer ortada bir de çocuk varsa, bundan en fazla gören kişi bu çocuk olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında özel dedektiflik firmalarından veya özel araştırma kuruluşlarından alınacak evlilikten önce kişi araştırması hizmeti, ailenin kurulmasında ve toplumun doğru yapılanmasında çok önemli katkı sağlamaktadır.

Özel dedektiflik firmaları, tamamen evlilik kurumuna ve ailevi değerlere saygı göstererek, bu hizmeti vermekte ve kişileri takip altına alarak bu kişilerin karakterleri, nitelikleri alışkanlıkları, genel tavırları, işi ve maddi durumu konularında bilgileri kanıtları ile birlikte sunmaktadır.

Bu takip ve araştırma hizmetleri, kişinin aileye uygun olup olmadığı, sağlık sorunları olup olmadığı, ciddi ameliyatlar geçirip geçirmediği, varsa önceki birlikte olduğu kişi ve bu ilişkinin nasıl sonlandığı, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı, bir suçtan hüküm giyip giymediği, ailesi ve mal varlığına kadar uzanmaktadır.

Netice olarak evlilik öncesi araştırma hizmetleri ile, insanın doğası gereği saklamak istedikleri bir takım bilgiler ortaya çıkarılmakta ve ileride beklenmedik durumlar ile karşılaşmanın önüne geçilmiş olmaktadır.

Evlenmeden önce kişi takibi ve araştırması hizmetleri konusunda şirketimiz çalışanları ve yöneticilerinden daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Bu konuda da şirketimizde uzman ve deneyimli özel dedektifler bulunmaktadır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri