Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Herhangi bir durumun hukuki yönleri konusunda bilgisine başvurulan kişilere hukuk danışmanı denmektedir. Ancak mevcut yasal düzenlemelerimize göre, bu kişinin sadece hukuk fakültesi mezunu olması yeterli değildir.

Hukuk Danışmanlığı

Avukatlık stajını yapmış olması ve barodan avukatlık ruhsatı almış olması de gerekmektedir. Bu demektir ki, bir kişi hukuk danışmanlığı yapabilmek yani bu mesleği icra edebilmek için, avukatlık yapabilecek seviyede olmak zorundadır ve bunun tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Baroya kayıtlı olmayan kişiler sadece danışmanlık yapabilirler ama hukuk danışmanlığı adı altında faaliyet gösteremezler. Yasal konularda görüş beyan edemezler. Yasalar uyarınca, hukuk müşavirliği veya hukuki müşavirlik ya da hukuki danışmanlık yapmak, sadece avukatlar tarafından verilen özel bir hizmet çeşididir.

Ülkemizde faaliyet gösteren özel dedektiflik bürolarında veya özel araştırma kuruluşlarında görev yapan hukuk danışmanları da hukuk fakültelerinden mezun olmuş ve baroya avukat olarak kaydolmuş kişilerdir.

Hukuk danışmanlığı hizmetleri temelde iki yönlü olarak verilmektedir: önleyici kukuk danışmanlığı ve giderici hukuk danışmanlığı. Önleyici kukuk danışmanlığı hizmetleri, henüz yasal bir sorun ortaya çıkmadan önce ama kurulan yasal ilişki çerçevesinde alınması mümkün olan önlemler konusunda verilemektedir.

Bu hizmetlerin amacı, sorunları çıkmadan önlemeye çalışmaktır. Giderici hukuk danışmanlığı hizmetleri ise, mevcut bir yasal ilişkide ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi yönünde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Burada önemli olan fazla güç harcamadan, en az maliyet ile ve en az zararla, sorunların nasıl üstesinden gelinebileceği konusunda kişilere destek olmaktır.

Böyle olunca, hukuk danışmanlığı konusunu, sadece bilgi alışverişi ile sınılı görmek yanlış olur. Netice olarak herhangi bir yasal anlaşmazlığını sonunda bir dava açılabilir ya da icra takibi yapılabilir. Bu anlamda hukuk danışmanları yeri geldiğinde davalara da bakabilir, icra takiplerini de yapabilir.

Hukuk danışmanları, yasal düzenlemeleri yakında takip eden, özel hukuk bilgisi olan, bu hizmeti talep eden bir şirket ise sorunlara ticari açıdan bakmayı bilen, kişileri veya kuruluşları bilgi ihtiyacı duydukları konularda uyaran ve yönlendiren, sorunları doğru tespit ederek zamanında önleyici tedbirleri alabilen bir hukukçudur. Hukuk danışmanları, durumdan vazife çıkarabilen kişilerdir.

Özel araştırma kuruluşlarının bir kısmı hukuk danışmanlığı hizmeti de vermektedir. Hukuk danışmanlığı konusu aslında çok geniş bir konu olması yüzünden bazı araştırma kuruluşları sadece belli konulara ağırlık vermektedir. Bu konular da genelde araştırma ve dedektiflik hizmetlerinin en çok talep edildiği konular olmaktadır.

İnsanların hukuk gereksinimleri çeşitli ihtiyaçlardan kaynaklanıyor olabilir. Herkes yasaları ve uygulamaları detayları ile bilmek zorunda değildir. Boşanma davaları, velayet davaları, miras davaları, icra davaları, dolandırıcılık olayları, hırsızlık olayları, kötü niyetli davranışlar, kaçırılan kişiler, marka ve patent anlaşmazlıkları, ürün sahteciliği ve daha sayısız konuda kişi veya kuruluşların hukuki danışmanlık hizmetlerine ihtiyacı olabilir.

Özel araştırma kuruluşlarının hukuki danışmanlık konusunda temel amacı, talep sahiplerinin çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretmektir. Çünkü faaliyetleri sırasında sadece danışmanlık hizmeti vermeyecek, yeri geldiğinde mahkemelerde dava takip edecek ya da icra dairelerinde takip yapacaktır.

Resmi kuruluşlar karşısında, hizmet verdikleri kişi veya kuruluşları temsil edeceklerdir. Hukuk danışmanları, uzmanlık alanlarına giren konularda yazılı ve sözlü yasal görüşlerini dile getirecek, ayrıca yapılacak sözleşmeleri hazırlayacak, imzalanması gereken sözleşmeleri inceleyecektir.

Hukuk danışmanlığına ihtiyaç duyulan her durumda şirketimize gelebilirsiniz. Nasıl davranılması ve ne yapılması gerektiği gibi konularda tereddüt duyulursa, bu konularda bilgi almak, hatta hukuk danışmanlığı hizmeti talep etmek için şirketimize başvurduğunuzda, kadromuzda, gerekli açıklamaları yapmaya ve her türlü desteği vermeye hazır hukuk danışmanlarımız bulunmaktadır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri