Hukuki Hizmetler

Dedektiflik Hizmetleri

Hukuki Hizmetler

Bir taraftan özel dedektiflik yasası çalışmaları sürdürülmektedir. Gerçi uzunca bir zamandır yasa çıkarma çalışmalarından bir sonuç alınamamıştır, ancak bu alanda hizmet vermek üzere kurulmuş ve faaliyete geçmiş çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların faaliyet konularını şu başlıklar altında toplamak mümkündür: özel dedektiflik hizmetleri, özel araştırma hizmetleri ve danışmanlık ve hukuki hizmetler.

Hukuki Hizmetler

Danışmanlık ve hukuki hizmetler konusunda yapılan faaliyetler ise şunlardır:

 • Boşanma davalarında delil toplama

Yasaya göre boşanma nedenleri şunlardır: eşi aldatma (zina), cana kast, çok kötü veya onur kırıcı davranışlar, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terketme, akıl hastalığı ya da evlilik birliğinin sarsılması. Bunlardan biri veya birkaçı birarada bulunabilir. Ancak boşanma davası açılırken nedenini kanıtlamak gerekmektedir. Mahkemeye bu durumu kanıtlayan deliller sunulmak zorundadır. Ancak boşanmak isteyen taraflar, hangi durumda hangi delillere ihtiyaç olduğunu bilemeyebilir. Bu noktada özel özel araştırma kuruluşlarının danışmanlık ve hukuki hizmetlerine gerek duyulmaktadır.

 • Velayet davası araştırması

Evlilik devam ettiği sürece velayet hakkını anne ve baba birlikte kullanır. Ancak boşanma durumunda çocukların velayeti mahkeme kararı ile eşlerden birine verilir. Ancak boşanma sonrasında en kritik aşama, velayetin hangi eşte olacağıdır. Mahkeme tarafından çocukların velayeti verilen eş, çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olmaya başlarsa diğer eş bu hususları kanıtlamak koşulu ile yeniden velayet davası açabilir ve çocuğun velayetini alma hakkını kazanabilir. Bu durumda özel araştırma kuruluşları, velayeti kullanan eşi çocuk yararına araştırmaya başlayacak ve bu durumun kanıtlanması amacı ile, gerekli araştırma ve izleme çalışmaları yapacaklardır.

 • Çalıntı oto araştırması

Çalınan son model araçlar çoğu zaman sahte belgeler düzenlenerek, sanki sıfır araçmış gibi trafiğe tescil ettirilmekte ve bu şekilde satılmaktadır. Resmi kayıtlara bakılırsa, çalınan araçların hemen hemen yüzde 20’si sahte ruhsat ve sahte plaka düzenlenerek yeniden satılmıştır. Araçları çalan şebeke, aracın ruhsatını kendileri düzenlemektedir. Ruhsatta araca ait motor ve şasi numaraları doğru bir şekilde gösteriliyor, ancak plaka sahte olduğu için ruhsatta da bu sahte plaka gösteriliyor. Özellikle ikinci el araç alımı sırasında aracın çalıntı olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Özel araştırma kuruluşları talep eden kişilere hizmet vermektedir.

 • Hukuki dedektiflik danışmanlığı

Karmaşık bir hükümler bütünü olan hukukun, bu eğitimi almamış insanlar tarafından bilinmesi elbette beklenemez. Ama insanlar, hukuku bilmeseler de, kanun koyucular tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan yasaların biraraya getirilmiş şekli olan hukuk kurallarına uygun şekilde yaşamak ve belirlenen yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadırlar. Hukuk kurallarına uymayan her hareket aslında bir yasa ihlali demektir. Hukuki danışmanlık işte bu nedenle önemlidir.

 • Kaçırılan şahıs araştırması ve takibi

Kaçırılan veya birden ortadan kaybolan insan haberleri sıklıkla yayınlanır. Bu insanların bir kısmı bulunuyor ama bir kısmından bir daha haber alınamıyor. Fidye için kaçırılan insanların durumları ise daha sıkıntılı. Kötü arkadaşlıklar sonucu evinden uzaklaşan ve bir daha haber alınamayan gençler de bu kapsamda kayıp şahıs olarak ele alınıyor. Ama işin bir de başka yönü var. Bir kısım çocuklar kaçırılmaktadır. Bu çocukların bir kısmı fiziksel şiddete veya cinsel tacize maruz kalmakta bir kısmı ise öldürülmektedir. Kaybolan veya kaçırılan kişilerin bulunması için polis bir yandan çalışmalarını sürdürürken, bu konuda özel araştırma kuruluşlarından yardım almak da mümkündür.

 • Kayıp çocuk araştırılması ve takibi

Kaçırılan çocukların bulunması için emniyet güçleri gereken çabayı göstermektedir ancak öylesine organize suç örgütleri bulunmaktadır ki sonuç almak her zaman kolay olmamaktadır. Sivil toplum kuruluşları da zaman zaman kayıp çocukların bulunması için çalışmalar yapmaktadır. Ama bu çalışmalar da beklenen yararı sağlamaktan uzaktır. Bu nedenle bir yandan da özel araştırma kuruluşlarından yardım almak doğru bir yöntem olmaktadır. Aynı zamanda çocuk psikolojisi ve pedagoji konusunda eğitimli olan araştırma görevlileri, yeri geldiğinde emniyet teşkilatı üzerinde ve sivil toplum kuruluşları üzerinde de baskı uygulayarak daha hızlı sonuç alabilmektediler.

 • Kişiye özel dedektiflik

Özel araştırma kuruluşları bazen kişiye özel araştırma ve dedektiflik hizmetleri de vermektedir. Genelde kişiye özel dedektiflik araştırması, talep eden kişilerin istekleri doğrultusunda belirlenecek hizmet alanlarında yapılır. Kişiye özel dedektiflik talep eden kişiler, genelde şu hizmetlere yönelik araştırmalar istemektedir: boşanma davası açmadan önce delil toplama, soy ağacının araştırılması, aile birliğini koruma, velayet davası açmadan önce delil toplama, miras hukuku ve hileli işlemler, kayıp kişilerin veya eşyaların bulunması, tehdit ve şantaj olayları, çocuk ve gençlerin sosyal çevrelerinin araştırılması.

 • Kötü niyet araştırılması ve takibi

Özel araştırma kuruluşları gelen talepler doğrultusunda yasaların ve etik kuralların çizdiği sınırlar içinde her türlü araştırma hizmetini vermektedir. Bu hizmetlerden biri de kötü niyet araştırılması ve takibidir. İnsanlar kadar kuruluşların da kötü niyetli davranışlar ile karşılaşması mümkündür. Her insanın niyeti bilinemeyeceği için, başta karşılıklı güvenle başlayan ilişkiler daha sonra gerçek niyetlerin ortaya çıkması ile bir arapsaçına dönebilir. Özel araştırma kuruluşları, bu niyetlerin araştırılması ve takip edilmesi konusunda hem bireylere hem de firmalara hizmet vermektedir.

 • Kurumsal dedektiflik hizmetleri

Özel araştırma kuruluşları, sadece bireylere değil, firmalara da hizmet vermektedir. Firmaların da çeşitli konularda araştırma hizmetlerine ihtiyacı bulunmaktadır. Örneğin, işlerini genişletmek isteyen firmalar, yapacakları ortaklık anlaşmaları öncesinde, ortak olacak kişi veya kuruluşlar için araştırılma yapılmasını isteyebilir. Bir firma, işe alınacak elemanların araştırılmasını talep edebilir, ya da mevcut çalışanların denetlenmesini isteyebilir. Bir firma markasının korunması amacı ile bir çalışma isteyebilir. Bir firma ürünlerinin taklit edildiğini düşünerek bu konunun araştırlmasını talep edebilir. Bu konular daha çeşitlenebilir.

 • Sahte evrak araştırması

Küçük veya büyük ölçekli firmaların hepsi de ticari faaliyetleri sırasında çek ve senet gibi ödeme araçlarını kullanmaktadır. Kötü niyetli kişilerin en fazla sahtecilik yaptıkları alanlar da bu ödeme araçları olmaktadır. Her çeşit senet, çek veya belgenin sahtesini düzenleyebilen bu kişi veya kuruluşlar, öylesine gerçeğe yakın çalışmaktadır ki, düzenledikleri belgelerin gerçek olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Son derece ustaca hazırlanan bu belgeler, ancak konunun uzmanları tarafından sahte veya gerçek olarak ayrılabilir. Bu yüzden de sahte olduğundan şüphe duyulan belgelerin incelenmesi için destek almak gerekir.

 • Hukuk danışmanlığı

İnsanların hukuk gereksinimleri çeşitli ihtiyaçlardan kaynaklanıyor olabilir. Herkes yasaları ve uygulamaları detayları ile bilmek zorunda değildir. Boşanma davaları, velayet davaları, miras davaları, icra davaları, dolandırıcılk olayları, hırsızlık olayları, kötü niyetli davranışlar, kaçırılan kişiler, marka ve patent anlaşmazlıkları, ürün sahteciliği ve daha sayısız konuda kişi veya kuruluşların hukuki danışmanlık hizmetlerine ihtiyacı olabilir.

 • Ürün sahteciliği araştırması

Ürün sahteciliği yapanlar hiçbir altyapı ve yatırım maliyetine katlanmadan hazıra konmakta ve bu yoldan haksız kazanç elde etmektedirler. Oysa kazanç sağlaması gereken, asıl bu ürün için zaman, para, emek ve güç harcayan ilk firma olmalıdır. Ürünlerinin bu şekilde taklitlerinin yapıldığını farkeden ve gerekli yasal yollara başvuracak olan kişi veya kuruluşların elinde mutlaka sağlam kanıtlar olmalıdır. Bu şekilde mahkeme süreçleri kısa sürede sonuçlanır ve gerekli tazminatlara hükmedilir. İşte bu noktada ürünleri taklit edilen kişi veya kuruluşların, özel araştırma kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

 • Marka patent araştırması

Bir firma piyasaya yeni bir ürün sunuyorsa, gerekli kuruluşlara başvurarak hemen bu ürünlerin patentini alır. Bu durumda söz konusu ürünün bundan sonraki üretiminden, dağıtımından, ithal edilmesinden yalnızca kendileri sorumlu olurlar. Patenti çıkarılmış bir ürünün başkaları tarafından izinsiz bir şekilde kopyalanması ve satışa sunulması mümkün değildir. Ancak kötü niyetli kişiler haksız kazanç uğruna patentli ürünleri taklit ediyorlar ve satışa çıkarıyorlar. Bu durumun ortaya çıkarılması için de özel araştırma kuruluşlarının yaptıkları marka patent araştırması çalışmaları önemlidir.

 • Kriminal araştırma hizmetleri

İşin doğrusu, kriminal araştırma hizmetleri, dünyanın her ülkesinde devlet kuruluşları tarafından verilmektedir. Esas olarak da emniyet güçlerinin sorumluluğu altında bulunmaktadır. Ancak polisin asıl görevi suçlunun suçunu ortaya çıkarmak, adalete teslim etmek ve gerekli cezanın verilmesini sağlamaktır. Bir suçtan mağdur olan kişi veya kuruluşlar, kendi haklarını savunmak için ancak bir avukata gidebilir. Ama avukatın da müvekkilini savunabilmesi için kanıtlara ihtiyacı vardır. Kendilerini daha güçlü hissetmek isteyen kişi ve kuruluşlar, bu konuda uzmanların görev yaptığı özel araştırma kuruluşlarından destek alabilirler. Bu kuruluşlar çeşitli kriminal araştırma hizmetlerini verebilmektedir.

Danışmanlık ve hukuki hizmetler konusunda merak edilen herhangi şeyi öğrenmek ve daha fazla bilgi almak isterseniz, hemen şirketimize geliniz. Kadromuzda bulunan konunun uzmanı çalışanlarımız en güncel bilgileri sizlerle paylaşacaktır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri