İcra Araştırması

İcra Araştırması

Bir alışverişe bağlı olarak, alacaklı kişi alacağını borçludan tahsil edemiyorsa, İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak, yasal yollardan alacağının peşine düşebilir. Hukuk dilinde bu işe icra takibi denmektedir.

İcra Araştırması

Böyle bir durumda, İcra Müdürlüğü, gerekli incelemeler sonrasında borçluya, borcunu ödemesi için bir yazı gönderir. Bu yazıya da yine hukuk dilinde, icra emri veya tebligat denmektedir. İcra emri aslında bir ödeme emridir ve üzerinde ödemenin yapılması için verilen süre yer alır. İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve borçlu kişiye gönderilen icra emrinde, alacaklının adı ve adresi, borçlunun adı ve adresi, borç miktarı, işleyecek faiz oranı ve faiz başlangıç tarihi bilgileri yer alır.

İcra Müdürlüğü tebligat yapmakla, aslında borçlunun yasal haklarını kullanması için süre vermiş olmaktadır. Borçlu kişi, borcunun olmadığını düşünüyorsa, veya borç tutarının hatalı olduğunu düşünüyorsa, ya da borcun zaten ödendiğini iddia ediyorsa, icra emri ile verilen süre içinde yasal haklarını kullanarak icra takibini durdurabilir.

İcra Müdürlüğü tarafından verilen sürede, yasal haklar kullanılmamışsa ya da borç ödenmemişse, bu durumda haciz işlemi başlatılır. Haciz işlemi, İcra Memuru’nun gözetiminde, borcun tutarını karşılamaya yetecek miktarda varlığın tespit edilmesi ve tutanak tutulması işlemidir. Yani haciz işlemi ile, borçlunun mal ve haklarına İcra Müdürlüğü tarafından el konulmuş olmaktadır.

Kısaca açıklanan bütün bu yasal düzenlemeler, icra ve iflas kanununda yer almaktadır. Borcunu ödeyemeyen borçlunun bu borcu, alacaklının talebine dayanarak, devlet zoru ile, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konularak karşılanmaya çalışılmaktadır.

Hukuk sistemi içinde bütün şirketler, faaliyetlerini yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirirler. Ancak, herşeye rağmen çeşitli olumsuzluklar yüzünden, bazen kişi veya kuruluşlardan alacaklarını almakta zorlanmaktadırlar. Bu da maddi kayba uğramalarına neden olmaktadır. Hak ettikleri alacaklarını alamayan şirketler, yukarıda açıklanan yasal yollardan haklarını arayacaklardır ama burada önemli olan borçlunun adresinin tespit edilebilmesidir. Aksi takdirde bir icra takibi veya haciz işlemi de yapılamayacaktır.

Büyük şirketler kadrolarındaki çalışanlarla bu konuda yol alabilirler ama yine de yetersiz kaldıkları noktada bir dedektiflik bürosundan veya araştırma şirketinden hizmet almaları zaman kazanmak için en doğru yol olmaktadır. Bu kuruluşlarda çalışan görevliler deneyimli ve uzman oldukları için kısa sürede sonuç almaktadırlar. Bugün araştırma talepleri içinde en fazla talep gören konu icra araştırmasıdır. Konu bir yandan yasal düzenlemeleri bilmeyi gerektirirken diğer yandan en küçük ipuçlarından bile yararlanarak sonuca gitmeyi gerektirmektedir.

İcra takibine uğrayan kişi, zaten çok önceden durumun farkında olacağı için, kendi çabaları ile bir kısım varlıklarını başkalarının üzerine devredecek ve kendini gizlemeye çalışacaktır. Bu bakımdan araştırma görevlilileri, ipuçlarından nasıl faydalanacağını bilerek icra araştırması yapacaktır.

İcra takip işlemlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için borçlunun adresinin tespit edilmesi, üzerine kayıtlı mal varlığının araştırılması, tebligattan önce ve tebligattan sonra yapılan mal devirlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Alacaklı kişi veya kuruluşlar, elindeki bu bilgi ve belgelerle icra takibine geçtiklerinde, daha hızlı ve doğru sonuç alacaktır.

Sonuç olarak icra takibi ve haciz işlemleri istenmeyen bir durumdur ve tatsız sonuçları vardır. Ama borçlar kanunu açısından, borçlu borcunu ödemekle yükümlüdür. Ödemiyorsa bunun sonuçlarına katlanacaktır. Araştırma kuruluşları, zorda kalan alacaklıların talepleri üzerine hemen çalışma başlatmakta ve kısa sürede sonuçlarını alacaklı ile paylaşmaktadır. Özel dedektiflik bürolarının veya araştırma firmalarının ihtiyacı olan tek şey, mümkün olacak her türlü bilginin kendilerine verilmesidir.

Gerek araştırma hizmetleri konusunda tereddüt duyulan noktaları öğrenmek için, gerekse icra araştırması konusunda bir hizmet almak için, şirketimize her zaman müracaat edebilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri