İcra Takiplerinde Dedektiflik Hizmeti

İcra Takiplerinde Dedektiflik Hizmeti

Alacaklı ve borçlu ilişkisinde en tatsız bir durumdur icra takibi. Bir alışveriş yapılmış ancak borçlu borcunu ödeyememiştir. Alacaklı da haklı olarak yasal yollara başvurmuş ve İcra Müdürlüğü’ne giderek alacağının peşine düşmüştür.

İcra Takiplerinde Dedektiflik Hizmeti

Bundan sonrası İcra Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler, borcunu ödemesi için borçluya icra emri gönderilmesi veya başka bir deyişle tebligat yapılması, borçlunun, bir borcu olmadığını düşünüyorsa bu tebligata itiraz etmesi gibi bir dizi aşama birbirini izler. Daha kötüsü herşeye rağmen borç ödenmemişse haciz işlemi başlatılır. Borçlunun haczedilmesi demek, sahip olduğu mal ve haklara İcra Müdürlüğü tarafından el konulması demektir. Bütün bu süreçler yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülür.

Her bir aşamanın belli koşulları ve süreleri bulunmaktadır. Netice olarak borcunu ödeyemeyen borçlunun bu borcu, alacaklının talebine dayanarak, devlet tarafından borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konulması yoluyla karşılanmış olmaktadır.

Alacaklarını zamanında alamayan kişi veya kuruluşlar bu yüzden zarara uğramaktadır. Bu durumda yukarıda kısaca açıklanan yollardan borçlunun peşine düşeceklerdir ama bu noktada en önemli konu borçlunun adresini tespit etmektir. Eğer borçlunun adresi bilinmiyorsa, icra takibi yoluna gitmek ve borçlunun mal ve hakları üzerinden alacaklarını elde etmek (haciz) mümkün olmayacaktır. Yani borçlunun adresini tespit etmek önemlidir ama kolay değildir. Bu durumda imdada özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları yetişmektedir.

Dedektiflik sektöründe hizmet veren bütün özel dedektiflik firmaları arasında şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da icra takiplerinde adres tespiti hizmeti vermektedir. Bu hizmet sayesinde alacaklı kişi ve kuruluşlar hem boşa zaman geçirmemiş olmakta, hem de borçlunun izini bulamama gibi bir riske girmemiş olmaktadır.

Şirketimizde görev yapan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, kendi alanlarında deneyimli ve uzman oldukları için çok kısa sürede çalışmalarını tamamlamaktadır. İcra takibi ve haciz işlemleri muhakkak ki yasal düzenlemeleri bilmeyi gerektiren özel bir çalışmadır. Ayrıca özel dedektifler mesleki deneyimleri ile çok küçük ipuçlarından bile hızlıca sonuca gitmeyi iyi bilirler.

Çünkü borçlu, durumu kötüye gittiği anda, kendi imkanları ile varlıklarını ve kendini gizlemeye çalışacaktır. İcra takibi öncesinde ve sonrasında yapılan mal devirlerinin ortaya çıkarılması konusu, uzmanlık gerektirmektedir. Alacaklı kişi veya kuruluşlar, özel dedektiflik firmalarından alacakları bu tür bir hizmetle daha hızlı ve kesin sonuç alacaklardır.

Netice itibariyle, icra takibi ve haciz işlemleri can sıkıcı konulardır. Ancak yasalar herşeyin üstündedir. Borçlu eğer borcunu ödemiyorsa sonuçlarına katlanmak zorundadır. Özel dedektiflerin burada üstlendikleri sorumluluk, bir yerde adaletin yerini bulması açısından önemlidir.

İcra takibi ve haciz işlemleri konusunda şirketimiz çalışanları ve yöneticilerinden her zaman ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca bu yönde bir talebiniz olması halinde şirketimizde icra takibi konusunda eğitimli ve deneyimli özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri bulunmaktadır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri