İş Ortağı Takibi

İş Ortağı Takibi

Henüz bir yasası olmamasına rağmen, özel dedektiflik hizmetleri günlük yaşama girmiş durumdadır. O kadar çeşitli ihtiyaçlar için özel dedektiflik hizmetleri alınıyor ki, uygulama içinde, kendi kriterlerini ve kurallarını yaratmış durumdadır.

İş Ortağı Takibi

Herşeyden önce özel dedektiflik mesleğinin temel ilkesi, bilgileri herkese açıklamama ve talep sahiplerine doğru bilgi verme ilkesidir. Özel dedektifler, çalışmaları sırasında sahip oldukları bilgileri kimseye veremezler. Bu hizmeti talep eden kişiler dışında kimseye herhangi bir sır açık edemezler.

Ancak buna rağmen, takip ve araştırmalar sırasında, eğer suç işlendiğine dair bilgi edinirlerse, bu duruma yönelik ellerindeki bilgi ve belgeleri savcılığa sunmak zorundadırlar.

Özel dedektifler, araştırma ve incelemeleri sırasında edindikleri bilgi ve belgeleri, çarpıtmadan ve doğru bir şekilde bu hizmeti talep eden kişilere teslim etmek zorundadırlar.

Dedektiflik mesleğinin bir diğer temel ilkesi de aldıkları görevi savsaklamama ve kötüye kullanmama ilkesidir. Özel dedektifler, kendilerine verilen görevi, yasal düzenlemeler çerçevesinde yapmak zorundadırlar. Görevlerini kötüye kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde yetkilerini aşan, kötüye kullanan özel dedektifler yasal müeyyideler ile karşı karşıya kalabilir.

Dedektiflik mesleğinin bir ilkesi de zabıtanın görevileri aksatmama ilkesidir. Özel dedektifler ve yanlarında çalışan görevliler, çalışmaları sırasında zabıtanın görevlerini aksatan veya engelleyen tutum ve davranışlarda bulunmamak zorundadırlar.

Serbest çalışan veya bir özel dedektiflik kuruluşuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren dedektifler, bu sayılan ilkeler doğrultunda görevlerini yapmak durumundadır. Bugün dedektiflik hizmetlerinin alanı çok genişlemiştir. Adres takibi, eş takibi, sevgili takibi, çocuk takibi, öğrenci takibi, araç takibi, sosyal medya takibi, ve daha birçok ihtiyaçla özel dedektiflerden hizmet talep edilmektedir. İş ortağı takibi de gittikçe artan oranda talep gören bir dedektiflik hizmetidir.

İş ortaklıkları büyük paralarla ve büyük hedeflerle kurulmaktadır. Bir kısım ortaklıklar önceden beri devam eden bir iş ilişkisine dayansa bile, bir kısım ortaklıklar ilk defa biraraya gelen ve yatırım kararı alan kişiler veya kuruluşlar tarafından kurulmaktadır.

Böyle olduğu için de ortaklıktan beklenen yararların boşa çıkmaması için, iş ortaklarının birbirine güven duyması gerekmektedir. Ama bu durumun tespit edilmesi, basit yöntemlerle olacak iş değildir.

Özel dedektiflik büroları, bu noktada konularında eğitimli ve uzman kadroları ile iş ortağı takibi hizmeti vermektedir. İş ortağının güvenilir olup olmadığı ya da gösterdiği referansların sağlam olup olmadığı, bu çalışmalarla tespit edilir. Bu çalışma sırasında yeni iş ortağının bütün kaynakları, çeşitli yöntemler kullanılarak araştırılır.

Şirketlerin diğer ortaklık durumları, çeklerinin performansı, kredi kullanımları ve geri dönüşleri, yöneticilerin kariyerleri ve daha birçok konuda, iş ortağı takibi yapılmaktadır. Sonuç olarak geçmişe yönelik kapsamlı bir araştırma söz konusudur. Ortaklık yapılacak şirketin piyasadaki itibarları, geçmişteki kar zarar tabloları, mahkemeye yansıyan dosyalarının olup olması gibi şirketle ilgili finansal bir sorun olup olmadığı araştırılır.

İş ortağı araştırması, önemli ölçüde, riski düşürme ihtiyacına bağlıdır. Bu konuda ülkemizde ortaklık yapmak isteyen yabancı şirketlerden oldukça fazla talep gelmektedir. Özellikle şirketin iflas etmiş olup olmadığı, kara listeye girmiş olup olmadığı, mali kaynakları açısından güvenilir olup olmadığı bu çalışmalarla ortaya konmaktadır. Şirketler de distribütörlük verdikleri kişi ve kuruluşların araştırılması için bu yönde talep yapmaktadır.

Özel dedektiflik hizmetleri konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, ya da özellikle iş ortağı takibi konusunda bir ihtiyacınız olursa, şirketimizden destek alabilirsiniz.

Şirketimiz, bütün dedektiflik hizmetlerinde olduğu gibi iş ortağı takibi hizmetlerini de deneyimli ve eğitimli bir kadro ile vermektedir. Kadrolarımızdaki dedektifler ve yanlarında çalışan kişiler sayesinde çok çabuk sonuç alabilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri