Kişiye Özel Dedektiflik

Kişiye Özel Dedektiflik

Özel araştırma kuruluşları ve özel dedektiflik büroları, bazen kişiye özel araştırma ve dedektiflik hizmetleri de vermektedir. Genelde kişiye özel dedektiflik araştırması, talep eden kişilerin istekleri doğrultusunda belirlenecek hizmet alanlarında yapılır. Bunun için de öncelikle bir sözleşme yapılması ve hizmetin sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Kişiye Özel Dedektiflik

Kişiye özel dedektiflik talep eden kişiler, genelde şu hizmetlere yönelik bireysel araştırma talep etmektedir:

  • Boşanma davası açmadan önce delil toplamaya yönelik araştırma istekleri
  • Soy ağacının araştırılmasına yönelik istekler
  • Aile birliğini korumaya yönelik araştırma istekleri
  • Velayet davası açmadan önce delil toplamaya yönelik araştırma istekleri
  • Miras hukukuna ve hileli işlemlere yönelik araştırma istekleri
  • Kayıp kişilerin veya eşyaların bulunmasına yönelik araştırma istekleri
  • Tehdit ve şantaj olaylarına yönelik araştırma istekleri
  • Çocuk ve gençlerin sosyal çevrelerinin araştırılmasına yönelik istekler
  • Evlilik öncesi talep edilen araştırma istekleri
  • İnternet suçları yönelik araştırma istekleri

Kişiye özel dedektiflik hizmetleri, genelde şahıs takibi gibi algılanmakta ve şahısların özel yaşamalarına girildiği düşünülmektedir. Aslında bu şekilde verilen bireysel araştırma hizmetleri, yasal düzenlemeler içinde hareket edilen ve hem etik kurallar çerçevesinde, hem de hukuki ve ticari konularda uluslararası meslek standartları içinde kalınarak verilmektedir. Bu tür hizmetler öncesinde mutlaka bu hizmeti talep eden kişi ile özel dedektiflik bürosu veya özel araştırma kuruluşu arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmaktadır. Bu sözleşme bir yandan verilecek hizmetin kapsamını, koşullarını ve yöntemini belirlerken bir yandan da ödenecek ücretin miktarını içermektedir.

Verilecek kişiye özel dedektiflik hizmetleri, mutlaka hukuki ve ahlaki bir temele dayanmak zorundadır. Bu koşulda kişi veya kuruluşlar tarafından talep edilecek araştırma hizmetleri, vekalet kanunları kapsamına uygun şekilde ve araştırmanın amacına uygun olarak yerine getirilmektedir. Araştırma görevlileri veya dedektifler, halka açık bölgelerde ve açık bilgi kaynaklarından yararlanarak bilgi ve belge toplarlar ve bu bulgular ışığında hizmet verirler.

Özel dedektiflik talep eden kişi veya kuruluş ile sözleşme yapılırken, problem en ince ayrıntısına kadar analiz edilir ve bu soruna çözüm sağlayacak yöntemler tespit edilir. Burada önemli olan, özel dedektiflerin mutlaka gizlilik ilkesine uymalarıdır ve bu konu sözleşmede mutlaka ifade edilir.

Yukarıda, özel dedektiflik hizmetlerinin, mutlaka hukuki ve ahlaki bir temele dayanması gerektiği vurgulanmıştı. Yasal bir dayanağı olmayan araştırma taleplerinin karşılanması mümkün değildir. Örneğin kız arkadaşının kendini aldattığını düşünen bir kişi, bunun araştırılmasını talep edemez. Ya da erkek arkadaşının, daha önce kimlerle çıktığının veya önceki işyerinde bir ilişkisi olup olmadığının araştırılmasını talep edemez.

İnsanlar, yaşadıkları sorun veya sıkıntılar yüzünden çare arıyor olabilirler. Biraz da filmlerde gördüklerine inanarak, özel dedektiflerin herşeyi araştırıp bulabileceklerine inanıyor olabilirler. Ancak gerçek hiç de böyle değildir. Örneklerde verildiği gibi yasal bir dayanağı olmayan hiçbir araştırma yapılamıyacağı gibi, bu tür araştırmalar için emniyet görevlileri bile mahkeme kararına ihtiyaç duymaktadır. Bir mahkeme kararı olmadan telefon dinlemesi ve görüşme kayıtlarının alınması da mümkün değildir. Özel Dedektifler Derneği de etik olmayan bu tür hizmetleri her zaman vermekten kaçınmıştır.

Ama piyasada sahte dedektiflerin de oldukları unutulmamalıdır. Bu dedektifler para kazanmak hırsı ile herşeyi yapabileceklerini iddia ederler ama onlarla çalışmanın sonucu hep hüsran olmuştur.

Hukuki hizmetler ve danışmanlık konularında bilmek istediğiniz birçok nokta olabilir. Bunlar için şirketimize müraccat etmekte tereddüt etmeyiniz. Hem bu hizmetlerin geneli hakkında, hem de kişiye özel dedektiflik konusunda daha geniş bilgi alabilirsiniz. Şirketimizde bulunan deneyimli ve eğitimli araştırma görevlileri sayesinde kısa sürede sonuca ulaşılmaktadır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri