Kötü Niyet Araştırılması ve Takibi

Kötü Niyet Araştırılması ve Takibi

Her ne kadar özel dedektiflik yasası meclisten çıkarılamasa da özel araştırma ve özel dedektiflik ihtiyacı gittikçe artmaktadır ve bu faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan şirketlerin sayısı da aynı oranda yükselmektedir. Özel dedektiflik bürolarının kurulmaya başlanması 2000’li yıllardan itibaren gittikçe hızlanmıştır. İnternette yapılacak kısa bir araştırmada bile bireysel veya kurumsal hizmet veren çok sayıda özel dedektiflik bürosu veya özel araştırma kuruluşu çıkmaktadır. Tabii aynı oranda bu işi doğru dürüst yapmayan sahte firmalar da ortaya çıkmıyor değil.

Kötü Niyet Araştırılması ve Takibi

Ülkemizde özel dedektiflik faaliyetlerinin gelişim süresine bakıldığıında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. 1980’li yıllarda daha çok danışmanlık firmaları adı altında kurulan firmalar, gazete ilanları ile kendilerini duyurmaya çalışıyordu. 1990’lı yıllarda bu firmalar kendilerini araştırma kuruluşları olarak tanıtmaya başlamışlardır. İnternetin yaygınlaşmaya başladığı ilk yıllarda, 2000’li yılların başlarında, ilk olarak özel dedektiflik firmaları kurulmaya başlanmıştır. 2007 yılına gelindiğinde kısaca Özel Dedektifler Derneği ya da tam ismi ile Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği kurulmuştur. Bu derneğin kurulması ile birlikte dedektiflik işi bir meslek olarak görülmeye başlanmış, bu alanda faaliyet gösteren firmalar için etik kurallar belirlenmiş ve özel dedektiflik yasası taslakları hazırlanmaya başlanmıştır. Özel dedektiflik bürolarından, internette ve basında daha fazla sözedilmeye başlanmıştır. Ancak 2014 yılına gelindiğinde, sahte dedektiflik firmaları öylesinde çoğalmıştır ki, sayıları gerçek özel dedektiflik bürolarının çok üstüne çıkmıştır.

Özel dedektiflik yasasının hala çıkarılamamış olması yüzünden kötü niyetli bu kişiler yasal boşluktan yaralanarak haksız kazanç sağlamaya ve insanları mağdur etmeye çalışmaktadır. Bu tür faaliyetlerin önlenmesi için yasanın bir an önce çıkarılması gerekmektedir.

Buna rağmen dürüst çalışan özel araştırma kuruluşları ve özel dedektiflik büroları, gelen talepler doğrultusunda yasaların ve etik kuralların çizdiği sınırlar içinde her türlü araştırma hizmetini vermektedir. Bu hizmetlerden biri de kötü niyet araştırılması ve takibidir.

Kötü niyetli hareketler sadece çocuklar ve gençler için değil herkes için bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak kötü niyetin bir tanımını vermek mümkün değildir. Medeni kanun açısından iyi niyet, bir kişinin genel olarak kendisinden beklenen özeni göstererek davranması ve durumun gerektirdiği özeni göstermiş olduğu halde bir engeli bilememesi ya da bilebilecek durumda olamaması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle, herhangi bir ilişkide bir kişinin özenli davranmaması ve karşısındaki kişi veya kuruluşun aleyhine olarak çıkar sağlamaya çalışması, kötü niyet olarak tanımlanabilir.

İnsanlar kadar kuruluşların da bu şekilde kötü niyetli davranışlar ile karşılaşması mümkündür. Her insanın niyeti bilinemeyeceği için, başta karşılıklı güvenle başlayan ilişkiler daha sonra gerçek niyetlerin ortaya çıkması ile bir arapsaçına dönebilir. Özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları, bu niyetlerin araştırılması ve takip edilmesi konusunda hem bireylere hem de firmalara hizmet vermektedir. Eğitimli dedektifler ve araştırma görevlileri, uyguladıkları yöntemlerle kötü niyet araştırması ve takibi yapmaktadırlar.

Kötü niyet örneklerine bakılırsa, örneğin işe yeni alınan bir eleman rakip firma adına çalışıyor olabilir. Şirkete ortak olmak isteyen bir kişinin amacı o şirketi yok etmek olabilir. Şirketleri dolandıran kişiler hep güler yüzle yaklaşarak önce güven ortamı yaratmaya çalışmışlardır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Hiç akla gelmeyecek durumlarda bile kötü niyetle karşılaşılabilir.

Kötü niyet şüphesi duyulan her durumda, kişi veya kuruluşların niyetlerinin araştırılması için şirketimize başvurabilirsiniz. Gerek bu konuda gerekse hukuki hizmetler ve danışmanlık konularında tereddüt duyulan her konuda şirketimiz yönetici ve çalışanları destek olmaya hazırdır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri