Kriminal Araştırma Hizmetleri

Kriminal Araştırma Hizmetleri

Kriminoloji en basit ifadesi ile suç bilimi demektir. Kriminoloji, suçlunun davranışlarını ve nedenlerini inceleyen, işlenen suçun açıklamasını yapan, suçun önlenmesi ile ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilimdir. Bu bilimin bulguları genel olarak gözleme dayanır.

Kriminal Araştırma Hizmetleri

Belli bir strateji izlenerek, toplumun suç karşısındaki tepkisini değiştirmeye ve toplumun daha huzurlu olmasına yardımcı olmaya çalışır. Bazı hukukçular, kriminolojinin ceza hukukunun yetersiz kalması yüzünden doğduğunu savunurlar. Bazı hukukçular ise kriminolojinin, ceza hukukun yenilenmesine fırsat yarattığını savunur. Kriminoloji öylesine geniş bir alana sahiptir ki, içinde psikoloji, sosyoloji, tıp ve birçok sosyal bilim dalın barındırır.

İşin doğrusu, kriminal araştırma hizmetleri, dünyanın her ülkesinde devlet kuruluşları tarafından verilmektedir. Esas olarak da emniyet güçlerinin sorumluluğu altında bulunmaktadır. Ancak polisin asıl görevi suçlunun suçunu ortaya çıkarmak, adalete teslim etmek ve gerekli cezanın verilmesini sağlamaktır.

Bir suçtan mağdur olan kişi veya kuruluşlar, kendi haklarını savunmak için ancak bir avukata gidebilir. Ama avukatın da müvekkilini savunabilmesi için kanıtlara ihtiyacı vardır. Kendilerini daha güçlü hissetmek isteyen kişi ve kuruluşlar, bu konuda uzmanların görev yaptığı özel araştırma kuruluşları veya özel dedektiflik bürolarından destek alabilirler.

Bu kuruluşlar çeşitli kriminal araştırma hizmetlerini verebilmektedir. Bu araştırma hizmetleri arasında en çok karşılaşılan hizmetler ise şunlardır:

 • Kredi kartı dolandırıcılığı
 • Kredi dolandırıcılığı
 • Araç zimmeti
 • Dolandırıcılık suçları
 • İnternet üzerinden dolandırıcılık suçları
 • Kara para aklama işlemleri
 • Rekabet suçları
 • Rehin alma, tehdit ve şantaj suçları

Özel araştırma kuruluşları tarafından verilen bu hizmetler, klasik kriminal inceleme ve savcılık, mahkeme ve avukatlara adli raporlama kapsamında şunlar olmaktadır:

 • Suça konu olan olayın soruşturma aşamasında ya da mahkemede dava görülürken, iyi görülemeyen kamera kayıtlarının anlaşılır hale getirilmesi.
 • Bir tehdit içeren ve herhangi bir şekilde kaydedilmiş olan ses kayıtlarının anlaşılır hale getirilmesi.
 • Dava ile ilgili kanıtları taşıdığından şüphelenilen ya da dijital bir suçun işlendiği bilgisayarların, cep telefonlarının, ses veya görüntü kayıt cihazlarının ve benzeri dijital ekipmanların imajlarının alınması, incelenmesi ve raporlanması.
 • Yazılı belgeler üzerinde yer alan el yazısı, imza veya parafların kime ait olduğunun incelenmesi.
 • Yazılı belgeler üzerine yapılmış olan tahrifatın araştırılması ve suç unsuru taşıyıp taşımadığı yönünden değerlendirilmesi ve bulguların raporlanması.

Kriminal araştırma hizmetleri, savcılık veya mahkeme dosyalarına giren olayın niteliğine göre, her türlü belge, tutanak, zabıt, olay yeri krokileri, fotoğraflar, ses ve görüntü kayıtları, telsiz konuşma kayıtları, dijital datalar gibi bütün bulguların incelenmesi ve analiz edilmesi esasına dayanmaktadır. Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ile mahkeme dosyasındaki bilgi ve belgelerin uyumu kontrol edilir. Bu uyum sağlanıyorsa, uyum sağlanan noktaların, uyum sağlanmıyorsa çelişen noktaların detaylı açıklamaları yapılarak, hakimler tarafından kolayca anlaşılır hale getirilir.

Kriminal araştırma hizmeti veren kuruluşların bir kısmı, kriminoloji biliminin kimya ile ilgili alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu açıdan kriminoloji bilimine ihtiyaç duyan bütün kuruluşlara hizmet vermektedir. Ancak balistik ve benzeri konularda hizmet verilmemektedir. Bu bakımdan, genel olarak ev kazaları, zehirlenmeler, alerji yaratan faaliyetler, sahte yakıtlar, ortam havası analizleri, gıdalarda yapılan sahteciliklerin araştırılması gibi konularda faaliyet gösterirler.

Bunun yanında narkotik maddeler, alkoller, ağır metaller, biyolojik toksinler, patlayıcılar, ziraat ilaçları gibi kaynakların incelenmesi, koku ölçümleri ve benzeri ölçüm ve araştırmalar yapılır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak eşler arasında yaşanan şüphelerin araştırılması, bunlarla ilgili iz analizleri ve DNA ölçümleri de yapılmaktadır.

Kriminal araştırma yapacak özel araştırma kuruluşları, sadece deneyimli çalışanlar değil aynı zamanda teknik donanım olarak da yeterli olmak zorundadır. Uzmanlık gerektiren bu çalışmlardan beklenen yararın elde edilmesi, teknolojik gelişmeye paralel ekipmanların da kullanılmasını gerektirmektedir.

Kriminal araştırma hizmetleri konusunda ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi şirketimize gelerek alabilirsiniz. Kadromuzda bulunan ve konunun uzmanı olan deneyimli çalışanlarımız hem bilgi verecek hem de bu yönde bir hizmet talebiniz olursa, kısa sürede sonuçlandıracaktır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri