Kurumsal Dedektiflik Hizmetleri

Kurumsal Dedektiflik Hizmetleri

Özel dedektiflik büroları ya da özel araştırma kuruluşları, sadece bireylere değil, firmalara da hizmet vermektedir. Firmaların da çeşitli konularda araştırma hizmetlerine ihtiyacı bulunmaktadır. Örneğin, işlerini genişletmek isteyen firmalar, yapacakları ortaklık anlaşmaları öncesinde, ortak olacak kişi veya kuruluşlar için araştırılma yapılmasını isteyebilir. Bir firma, işe alınacak elemanların araştırılmasını talep edebilir, ya da mevcut çalışanların denetlenmesini isteyebilir. Bir firma, dolandırıldığı endişesi ile bir araştırma talep edebilir. Bir firma markasının korunması amacı ile bir çalışma isteyebilir. Bir firma ürünlerinin taklit edildiğini düşünerek bu konunun araştırılmasını talep edebilir. Bu konular daha çeşitlenebilir.

Kurumsal Dedektiflik Hizmetleri

Bu ve benzeri konularda firmalar kurumsal dedektiflik hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler. Bu tür çalışmalar sayesinde firmalar, bir yandan maliyetlerini düşürürken diğer yandan da zarar etme risklerini önlemiş olacaklardır.

Yapılacak ortaklık anlaşmaları her iki taraf için de risk taşımaktadır ve kolay karar verilecek bir konu değildir. Anlaşma öncesinde ortak olacak kişi veya kuruluşun mali durumlarının, piyasa itibarlarının, ticari geçmişinin ve güvenilir olup olmadıklarının tespit edilmiş olması bu açıdan önemlidir.

Bunun dışında firmaların zaman zaman borçluları ile ilgili sorunlar yaşaması ve borçluların bu açıdan araştırılması önem taşımaktadır. Durumu kötüye giden alacakların önceden belirlenmesi, zamanında önlem alınması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca firmaya borcu olan kişi ve kuruluşlara, acentelere veya bayilere ulaşılamıyorsa, adreslerinin tesbit edilmesinde, saklanan veya yanlış gösterilen bilgi ve belgeler varsa bunların ortaya çıkarılması önemlidir.

İstatistiklere göre, firmaların birçoğu, ortakları veya çalışanları tarafından dolandırılmaktadır. Firmalarda rüşvet, hırsızlık, zimmete para geçirme, yetkiyi kötüye kullanma ve benzeri çeşitli yolsuzluklar yapılmaktadır. Bu olayların ortaya çıkarılması firmanın yararınadır.

Firmalar, işe yeni alacakları elemanların verdikleri özgeçmişlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda ya da mevcut çalışanlarının özgeçmiş bilgilerinin doğrulanmasına ihtiyaç duyduklarında da kurumsal dedektiflik hizmetleri alabilirler. İş başvurusu yapan kişiler, bazen özgeçmişlerini abartılı veya yanlış bilgilerle düzenlemektedir. Özgeçmişlerde, ünversite mezunu olmadığı halde iki üniversite bitirdiği, hiç yabancı dil bilmediği halde iki dil bildiği, fazla bilgisayardan anlamazken birçok bilgisayar programı kullandığı rahatlıkla ifade edilmektedir. Bu aldatmacalar ancak özgeçmiş araştırmaları ile ortaya çıkmaktadır.

Firmalar için kullandıkları markanın anlamı ve değeri çok fazladır. Haksız yere bu markanın kullanılması veya taklit ediliyor olması kendileri için zarardır. Yasal düzenlemelere göre, markası başka bir firma tarafından kullanılan, hatta tescil ettirilen firmalar haklarının peşine düşebilir. Bunun için de kanıtlarının olması gerekir. Kurumsal dedektiflik hizmetleri kapsamında marka araştırmaları bu amaçla yapılmaktadır.

Bunlar gibi daha birçok konuda kurumsal dedektiflik hizmetleri verilmektedir. Örneğin patent sahteciliğinin araştırılması, iş birliği yapılacak kuruluşların piyasa bilgilerinin araştırılması, yapılacak yatırımlar öncesinde piyasa araştırmalarının yapılması hep bu çerçeve içindedir. Bugün teknolojinin gelişmesine paralel olarak pazar alanları çok genişlemiştir. Dünyanın her yerinde çok daha geniş kitlelere ulaşmak mümkündür. Bunun için de üretim, reklam, pazarlama ve satış politikalarının doğru belirlenmiş ve yürütülüyor olması gerekmektedir. Firmaların ulusal veya uluslararası pazarlarda verimli ticari faaliyetlerde bulunabilmeleri, yapılacak bazı araştırma sonuçları ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle küçük veya büyük ölçekli her türlü firmanın, zaman zaman özel dedektiflik bürolarından veya özel araştırma kuruluşlarından kurumsal dedektiflik hizmetleri almaları gerekebilir.

Bu yüzden kurumsal dedektiflik hizmetlerine ihtiyaç duyulan her durumda şirketimize başvurabilirsiniz. Gerek genel olarak hukuki hizmetler ve danışmanlık hizmetleri konusunda tereddüt duyulan konuları öğrenmek için ve gerekse ihtiyaç duyulan kurumsal dedektiflik hizmetlerini almak için, şirketimiz yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri