Kurumsal Dedektiflik

Kurumsal Dedektiflik

Bireylerin olduğu kadar ticari kuruluşların da zaman zaman takip ve araştırma hizmetlerine ihtiyaçları olmaktadır. Ticari kuruluşlar, aldıkları bu hizmetler sayesinde, zarar görme risklerini ortadan kaldırmakta, maliyetlerini düşürmekte ve bir takım olumsuzlukarı zamanında farkederek önlem alabilmektedir.

Kurumsal Dedektiflik

Teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak ticari firmaların talep ettikleri kurumsal hizmetler de çeşitlenmekte ve bu yöndeki hizmet talepleri artmaktadır. Yakın bir zamana kadar hiç telaffuz bile edilmeyen hizmet talepleri bugün neredeyse bir zorunluluk olarak ticari kuruluşların karşısına çıkmaktadır.

Örneğin yirmi yıl önce internet bilinmiyorken, gizli kameralar ortadan yokken, casus bilgisayar yazılımları daha üretilmemişken bugün bunlar hayatın gerçekleri olarak karşımızdadır. Bu teknolojik gelişmeleri olumlu ve işe yarar yönleri ile kulananlar olduğu kadar kötü niyetlei kullananlar da buunmaktadır elbette.

Şimdi kısa başlıklar halinde kurumsal dedektiflik hizmetlerinden dikkat çeken birkaçı üzerinde duralım:

  • Ortak araştırması: Yeni iş kurmak veya işlerini genişletmek isteyen kişiler yanlarına çoğu zaman ortak almaktadır. Ancak geçmiş deneyimleri, başarıları, güçlü ve zayıf yönleri iyi araştırılmadan adım atmak yanlış sonuçlara götürebilir. Ortakların mali durumları, piyasa itibarları, ticari geçmişi ve güvenilir olup olmadıklarının araştırılması gerekir.
  • Personel araştırması: İşe yeni alınacak personelin özgeçmiş bilgilerinin doğruluğunu araştırmak gerekbilir. Ya da hal ve hareketlerinden şüphe edilen mevcut bir personelin takip edilmesi ve araştırılması gerekebilir. Yapılan araştırmalar ticari kuruluşların en fazla çalışanları tarafından dolandırıldığını ortaya koymuştur.
  • Marka ve patent araştırması: Mal ve hizmet üreten firmalar için en önemli konu, markalarının taklit edilmesini önlemek ve patent sahtekarlığı ile karşılaşmamaktır. Ürünlerinin taklit edildiğini düşünen ticari kuruluşlar bu yönde hizmet talep etmektedir.
  • Ses ve görüntü cihazlarının araştırılması (böcek cihazlarının araştırılması): Ticari firmalar bir şekilde, ofislerinin, toplantı odalarının, çalışma alanlarının, hatta firma yöneticilerinin evlerinin ve araçlarının izlendiği endişesini duyabilirler. Ne yazık ki rakipler veya kötü niyetli kişi ve kuruluşlar tarafından zaman zaman bu tür tatsız durumlar yaratılabiliyor. Hatta casus yazılımlar kullanılarak yöneticilerin mobil telefonları bile dinlenebiliyor.

Örnek olarak sayılan bu kurumsal hizmetler arasında sosyal medya takibi, e-posta araştırma, dolandırıcılık araştırma, şirket araştırma, elektronik ve teknik araştırma, adres tespiti, sahte evrak araştırması, delil toplama ve araç takibi gibi başka hizmetler de verilmektedir.

Hatta ihtiyaç duyan ticari kuruluşlara bu hizmetler dışında danışmanlık ve hukuki hizmetler de sunulmaktadır. Hukuk eğitimi almayan kişiler için hukuksal konular her zaman karmaşıktır. Hukuk yaşamın her anında var ancak hukuk bilmemek mazeret değildir. Hukuka aykırı her hareket yasaların ihlali anlamına gelir. Bu yüzden hukuki danışmanlık almak ticari kuruluşlar için önemlidir.

Kurumsal dedektiflik hizmetleri konusunda ayrıntılı bilgiler almak için şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yöneticilerine müracaat etmelisiniz. Tereddüt duyulan her konuda bilgi alabilir hatta bu yönden bir hizmet talep edebilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri