Marka Araştırması

Marka Araştırması

Bir ürünü kendisine benzer başka ürünlerden ya da bir hizmeti kendisine benzer başka hizmetlerden ayırmak için kullanılan ayırt edici işaretlere marka denmektedir. Bir marka, harflerden, sayılardan, şekillerden, kelimelerden, oluşabilir ve ürün veya hizmetin sunulması sırasında birlikte kullanılır.

Marka Araştırması

Bu bakımdan marka kişiye veya kuruluşa özeldir ve aynı isim veya şekil ile bir başkası tarafından kullanılmaması gerekir. Marka koruması bu amaçla yapılmaktadır. Marka koruması, ürün veya hizmet üreten marka sahiplerini korumak amacı ile yapılmaktadır. Bu amaç ile marka tescili işlemi yapılmaktadır. Marka tescili, marka sahiplerinin özel yasa ile sağlanan korumadan yararlanmaları için yapılmaktadır.

Bu yasal düzenlemelere göre, tescil işlemi yapılmamış bir markanın başkası tarafından kullanılması ve tescil için başvurulması halinde, hatta tescil ettirilmiş olması halinde, bu markanın gerçek sahibi, duruma itiraz edebilir ve yapılan tescil işleminin iptalini talep edebilir. Bu yüzden, herhangi bir ürün veya hizmet ile ilgili olarak marka seçilirken, marka olarak kullanılmak istenen işaretin veya ifadelerin bir başkası tarafından kullanılmıyor olması önemlidir.

İlgili kuruluşlar, marka tescil işlemini yaparken, tespit edilen markaya ve bu markanın tescil edileceği ürün veya hizmetlere dikkat ederler. Bu markanın, başkaları tarafından daha önce tescil ettirilmemiş olması gerekmektedir. Ya da tescil ettilmiş benzer markalardan ayırt edilebilecek özellikler taşıması gerekmektedir.

Burada ürün veya hizmetler için marka tescil ettirecek kişi veya kuruluşların dikkate almaları gereken bir konu da tescil işlemi ile sağlanacak korumanın, sadece marka ile ve bu markayı taşıyacak ürün ve hizmetler ile sınırlı olacağıdır.

Bu nedenle marka ile ilgili ürün veya hizmetlerin listesi hazırlanırken, gerçek faaliyet konusu ile ilgili olması önemlidir. Marka için tescil işlemi yapıldıktan sonra, listede gösterilen ürün ve hizmetler için bu markanın kullanılması zorunludur. Ancak markanın kullanılmadığı durumlarda, dava açılarak marka iptali yoluna gidilebilir.

Marka tescili ile on yıl boyunca bir korunma sağlanmış olur. Süre bitince yeninden on yıl daha uzatılabilir. Ancak on yıllık süre bittikten sonra altı ay içinde bir yenileme talebi olmazsa marka düşer. Bu durumda aynı marka başka kişi veya kuruluşlar tarafından alınabilir.

Bu açıklanan yasal düzenlemeler, 1995 yılında çıkarılan Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer almaktadır. Yasal yönden bir mağduriyete uğramamak için de tescil başvurusu yapılmadan önce marka sahiplerinin emin olması gerekmektedir. İşte marka araştırması, ürün veya hizmetleri için markasını tescil ettirmek isteyen kişi ve kuruluşların, bu markanın daha önce başkalarına adına tescil edilip edilmediğinin araştırılması amacı ile yaptırılmaktadır.

Bir marka tescil ettirilmek isteniyorsa, mutlaka marka araştırması yapılmak zorundadır. Çünkü bütün markalar Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmektedir ve daha önce tescil edilmiş bir markanın ikinci kere başkası adına bir daha tescil edilmesi mümkün değildir.

Marka araştırması yapılmadan tescil için başvurulması halinde, yapılacak masraflar boşa çıkacağı için daha işin başında marka araştırması yapılması yerinde olacaktır. Çeşili araştırma kuruluşları, birçok araştırma hizmeti arasında marka araştırması hizmeti de vermektedir. Marka araştırması Türk Patent Enstitüsü tarafından tutulan kayıtlar üzerinden yapılmaktadır.

Enstitü kayıtlarında bütün markalar sektör bazında tescil edilmektedir ve yapılacak araştırma özellikli bir araştırmadır. Marka sınıflarını belirlemek ve marka benzerlikleri konusunda karar vermek uzmanlık işidir. Bu yüzden marka araştırmasının, konunun uzmanları tarafından yapılmış olması yararlı olur.

Araştırma hizmetleri konusunda bilgi almak isterseniz vakit geçirmeden şirketimize geliniz. Hem bilgilendirme konusunda hem de marka araştırması talebiniz olursa bu konuda şirketimiz her türlü desteği vermeye hazırdır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri