Miras Araştırması

Miras Araştırması

Miras hukukuna göre, bir kişinin ölümü gerçekleştiğinde mal varlığı paylaşımında şu esaslar geçerlidir:

Miras Araştırması
  • Ölen kişinin birinci derecede mirasçıları, onun eşi ve çocuklarıdır.
  • Ölen kişinin çocukları bulunmuyorsa, mirasçıları annesi, babası ve kardeşleridir.
  • Ölen kişinin annesi, babası ve kardeşleri bulunmuyorsa, mirasçıları büyük anne ve büyük babaları ve onların çocuklarıdır.

Eğer ölen kişinin eşi hayatta ise, mal varlığı payşamınında miras hukukuna göre farklı bir uygulama bulunmaktadır. Şöyle ki,

  • Eğer eş, ölen kişinin çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mal varlığının dörtte birini alır.
  • Eğer eş, ölen kişinin annesi, babası ve çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mal varlığının yarısını alır.
  • Eğer eş, ölen kişinin büyük anne ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mal varlığının dörtte üçünü alır.
  • Eğer bu sayılan durumlardan hiç biri yoksa, eş kalan mal varlığının tamamını alır.

Miras hukuku bu esasları getirmiştir ama uygulamada ne yazık ki birçok istenmeyen durum yaşanmaktadır. Bu yüzden de mahkemelerde birbirinden karmaşık yüzlerce miras davaları görülmektedir.

Miras hukukunun tam olarak işleyebilmesi için mirastan hak kazanacak kişilerin doğru belirlenmesi önemlidir. Özellikle geniş ailelerde kalan mirasa ait bilgi edinmek oldukça zordur. Çoğu zaman mirasçılara ulaşılamamakta bazen mirasçı belirlense bile kendisine ulaşılmasında güçlükler yaşanmaktadır. Bu da miras davalarının gereğinden fazla uzamasına ve insanların mağdur olmalarına neden olmaktadır.

Birçok dedektiflik kuruluşu veya bu iş için kurulmuş araştırma kuruluşları, deneyimli kadroları ile mirasçıların haklarını savunmak için yardımcı olmaktadır. Çünkü miras araştırması, sadece mirasçıların kimler olduğunun belirlenmesi değil, kalan mirasın boyutlarının da tespit edilmesi çalışmasını kapsamaktadır. Bunun için banka hesaplarının araştırılması, varsa bankalardaki kiralık kasaların tespit edilmesi ve tapu kayıtlarının incelenmesi gibi çok detaylı ve uğraş gerektiren çalışmalar yapılmaktadır.

Ölüm her an beklenen bir iş değildir ama kaçınılmaz olarak herkesin başına gelecektir ve ölen kişinin paylaşılacak bir mal varlığı varsa, miras söz konusu olacaktır. Eğer bu mal varlığı büyük meblağlarla ifade ediliyorsa, bu noktada ister istemez kötü niyetli davranışlarla karşılaşmak da mümkündür. Üçüncü kişilerin sahte belgelerle mirastan hak talep etmeye çalışmaları ya da bazı bilgi ve belgelerin saklanmaya çalışılması olmayacak işler değildir. Zaten miras davalarının çoğu da bu tür ihtilaflar yüzünden açılmaktadır.

Dedektiflik kuruluşlarının veya bu iş için kurulmuş araştırma kuruluşlarının çalışmaları burada öne çıkmaktadır. Bu tür hak ihlallerinin ortaya çıkarılmasında ve hakların gerçek sahiplerine verilmesinde bu kuruluşların çabaları yadsınamaz. Bu yüzden konunun mahkemelere gitmeden çözümünde ya da mahkemeye gitmiş ihtilafların kısa sürede sonuçlanmasında araştırma kuruluşları çoğu zaman tek çözüm olabilmektedir. Hileli miras yolu ile bazı kişilerin mirastan pay almaları veya mal eksiltmeleri bir tür dolandırıcılık faaliyetidir ve araştırma kuruluşları, bu konuda uzman çalışanları ile kısa sürede sonuç alabilmektedir. Anlaşmazlık yaşanan miras davalarında her zaman hizmet talep eden kişilerin yanında olmaktadır.

Bu arada bir de Osmanlı döneminden gelen varlıkların paylaşımı konusu var. O dönemde insanlar çok sık yer değiştiriyor ve çoğu zaman da bir daha kendi topraklarına dönemiyordu. Bu durumda bazı kişiler, başka yerlere göçeden babasından veya dedesinde kalan mirası doğal olarak bilemiyorlardı. Bu miras da çoğu zaman ya devlet tarafından ya da özel kişiler tarafından sahiplenmiş oluyordu. Bu durumu bir şekilde öğrenen kişilerin miras araştırma talepleri de sıkça gündeme gelmektedir.

Kısaca mirastan hakları olduğuna inanan ancak yasal haklarını bilmeyen veya bu yolda zorluklarla mücadele edemeyen herkes bu miras araştırma çalışmaları sayesinde kazançlı çıkmaktadır.

Araştırma hizmetleri konusunda genel bilgi almak istiyorsanız şirketimiz çalışanları memnuniyetle yardımcı olacaklardır. Bu arada miras araştırması konusunda bir talebiniz olursa şirketimiz en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri