Öğrenci Takibi

Dedektiflik Hizmetleri

Öğrenci Takibi

Meslek olarak özel dedektiflik gittikçe kabul görmeye başlamıştır. Bu yüzden bu mesleğin faaliyet alanlarına giren konular da çeşitlenmeye başlamıştır. Bugün insanlar, çok farklı ihtiyaçlarla özel dedektiflik bürolarına müracaat etmektedir.

Öğrenci Takibi

Aldatılma takibi, eş takibi, sevgili takibi, çocuk takibi, sosyal medya takibi, casus yazılım tespiti, delil toplama, iş ortağı takibi ve personel takibi yanında, öğrenci takibi için de özel dedektiflik bürolarının kapıları çalınmaktadır.

Günümüz koşullarında bir çocuk yetiştirmenin ne kadar güç olduğu ortadadır. Narkotik olaylar neredeyse ilköğretim çağına kadar inmiştir. Tütün ve uyuşturucu kullanımları çocukları tehdit eden en büyük tehlikelerdir. Bunun yanında hırsızlık ve cinsel suçlar da küçümsenecek boyutta değildir.

Aileler çocuklarını okula gönderdikleri andan itibaren bu endişeleri duymaktadır. Özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarının takibi, ciddi bir durumdur. Okul içinde ve okul dışında çocukların nerelere gittikleri, ne yaptıkları ve kimlerle görüştükleri zaman zaman takip edilmeleridir.

Okullarda ve okul çevrelerinde işlenen gasp, yaralama, uyuşturucu madde satımı ve kullanımı ve hırsızlık suçlarında ciddi artışlar gözlenmektedir. Çocukların bu tür olaylara bulaşmaları ihtimali, haklı olarak anne ve babaları endişelendirmektedir. Çocuklarda izlenecek davranış farklılıkları veya kuşku uyandıracak hareketler, mutlaka ciddiye alınmalıdır. Titizlikle yapılacak takip, araştırma ve bunlar sonucunda alınacak önlemler, çocuğun geleceğini kurtaracaktır.

Ortada şüphe edilecek bir durum varsa, çocukların deneyimli ve eğitimli bir ekip tarafından izlenmesi daha önemlidir. Özel dedektiflik bürolarında görevli uzmanlar, çocukların attıkları her adımı izlemekte ve aileye raporlamaktadır. Bu şekilde çocukların kötü arkadaşlıklar kurmalarının ve kötü alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçilmektedir.

Öğrenci takibi sadece orta öğretim öğrencileri için değil, belki daha da önemlisi lisans öğrencileri için de yapılmaktadır. Gençlerin, kanlarının deli aktığı bu dönemlerde isteyerek veya istemeyerek tehlikeli ilişkilere girmeleri çok daha kolay olmaktadır.

Tanımadıkları, bilmedikleri insanlarla kolayca arkadaş olabilen, kötü niyetli insanların iyi niyetli görünerek yaklaşmalarından endişe duymayan gençler için, eğer bu yönde bir endişe duyuluyorsa ve olacaklardan korkuluyorsa, özel dedektiflik kuruluşları ile temasa geçmek en doğru tercih olacaktır.

Özel dedektiflik büroları, genel olarak suçlu çocuk olmadığı, çocukların suç işlemeye yönlendirildiği ilkesi ile hareket ederler.

Bu arada özel dedektiflik hizmetlerinin normlara uygun yürütülmesini salamak amacı ile 2007 yılında Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği kurulmuştur. Bu dernek ülkemizde falaiyet gösteren özel dedektiflik kuruluşlarını bünyesinde toplamaktadır. Ancak derneğe üye olmadan özel dedektiflik faaliyetlerini sürdüren çok sayıda kişi ve kuruluş da bulunmaktadır. Bunların güvenli, sağlıklı ve ciddi faaliyet gösterip göstermedikleri şüphelidir.

Dernek kurulurken başlıca şu hususlar amaçlanmıştır:

  • Özel dedektiflik yasasının çıkarılması amacı ile Meclis dahil ilgili bütün resmi kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
  • Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde özel dedektiflik mesleğinin etik kurallarını tespit etmek.
  • Uluslararası özel dedektiflik kuruluşları ile bu mesleğin gelişmesi yönünde koordinasyon kurmak.
  • Özel dedektiflik, danışmanlık ve araştırmacılık konularında faaliyet gösteren dernek üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurmak.
  • Üyelerin mesleki, kültürel ve toplumsal yönden gelişmelerini sağlamak.
  • Üyelerde dedektiflik mesleği bilincini geliştirmek için üyeleri yasal, bilimsel ve akademik yönlerden bilinçlendirmek.
  • İnsan hakları ve özel yaşama saygı gösterecek etik kuralların hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını koordine etmek.
  • Özel dedektiflik ve araştırmacılık konusunda nitelikli insanlar yetiştirmek.
  • Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda ülke içinde ve ülke dışında çeşitli çalışmalar yapmak.

Özel dedektiflik mesleğinin gelişmesinde Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin çalışmaları etkili olmaktadır. Dernek aynı zamanda Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’na üyedir.

Özel dedektiflik hizmetleri konusunda daha kapsamlı bilgi almak ya da özellikle öğrenci takibi konusunda bir hizmet almak için, hemen şirketimize başvurabilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri