Ortam Dinleme Cihazı Bulma

Ortam Dinleme Cihazı Bulma

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması konusu yeni ceza kanununda ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Buna göre kişiler arasında aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması halinde suç işlenmiş olmaktadır.

Ortam Dinleme Cihazı Bulma

Burada suçun ortaya çıkması için temel koşul, yapılan konuşmaların özel olması, yani herkesin içinde yapılmıyor olmasıdır. Konuşmanın nerede yapıldığının bir önemi yoktur. Böyle olunca herkese açık bir alanda iki kişi arasında geçen bir konuşmayı dinlemek ve kaydetmek de suçtur. Çünkü açık alanda olmasına rağmen ancak özel bir gayretle bu konuşmalar duyulabilir.

Kısaca konuşmanın kişiler arasında olması ve aleni yapılmıyor olması önemlidir. Böyle bir konuşmanın bir dinleme cihazı kullanılarak dinlenmesi ve kayda alınması ile suç işlenmiş olmaktadır. Burada özel bir nokta var. Dinlemeyi yapan kişi bir gazeteci ise, burada gazeteci mesleğini yaptığı için, yaptığı dinlemeler bu kapsamda suç olarak kabul edilmemektedir.

Ancak özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin bu şekilde bir dinleme yapmaları durumunda suç işlenmiş olmaktadır. Ancak konumuz itibariyle burada özel dedektiflerin dinleme cihazlarını kullanarak izleme yapmaları değil, aksine bundan şüphelenen kişi ve kuruluşlara, ortamda dinleme cihazlarının olup olmadığı ve varsa nereye yerleştirildiği konusunda hizmet vermeleri söz konusudur. Bu bakımdan özel dedektifler suçun ve suçlunun ortaya çıkarılması yönünde bir hizmet vermiş olmaktadır.

Aksi halde özel dedektifler bir takip ve araştırma faaliyetini sürdürürken bu yollara başvuruyorlarsa, hem bu şekilde elde ettikleri bilgi ve belgeler, elde edilen kayıtlar, mahkemeler tarafından kabul edilmez, çünkü bunlar hukuka aykırı kanıt kabul edilir, hem de bunları bu yoldan elde ettikleri için özeldedektifler suçlu duruma düşerler.

Bu arada gizli yollardan dinleme cihazları kullanılarak elde edilecek bilgi ve belgelerden yarar sağlanması ve bunların üçüncü kişilere verilmesi de suç olarak kabul edilmiştir. Bu bilgilerin basın ve yayın yoluyla dağıtılması ise suçu ağırlaştırıcı niteliktedir.

Herkesin, özel yaşamlarına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz. Ancak uygulamada bu kurala pek uyulduğu söylenemez. Üstelik ortam dinleme cihazlarını bulmak ve satın almak öyle zor bir iş de değil. İnternet üzerinden bir araştırma yapılsa birbirinden farklı özelliklerde ve kapasitelerde sayısız dinleme cihazı bulmak mümkündür.

Teknolojiler bunları üretirken, bunların varlıklarını ve yerlerini tespit eden cihazlar da üretmektedir. Özel dedektifler ve özel araştırma kuruluşları bu cihazları kullanarak çeşitli yöntemlerle ortam dinleme cihazlarının varlıklarını ve yerlerini tespit edebilmektedir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bir yandan deneyimli ve uzman bir kadro oluştururken diğer yandan da güçlü bir teknolojik altyapı kurmuştur. Bu şekilde kişi ve kuruluşlardan gelecek ortamda dinleme cihazlarının tespit edilmesine yönelik hizmet taleplerini, hızlı, kaliteli ve güvenliri bir şekilde karşılamaktadır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri