Özel Dedektiflik

Özel Dedektiflik

Dedektiflik ifadesi, dilimize yabancı dillerden girmiştir. İngilizce to detect fiili ortaya çıkarmak anlamına gelir. Fransızca detecter fiili de aynı anlama gelir. Dilimizde detektif kelimesi, genel olarak gizli polis veya hafiye anlamında kullanılır. Sözlüklerde özel dedektif kelimesi, bir araştırma yapmak üzere, kişi ve kuruluşlar tarafından görev verilen ve karşılığında bir ücret ödenen kişi olarak tanımlanır.

Özel Dedektiflik

Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu, özel dedektiflik faaliyetlerini şu şekilde açıklamıştır:

 • Bir kişi veya bir olay hakkında bilgi ve delil elde etmek veya bir kişinin nerede olduğuna yönelik bilgiler toplamak
 • Bir eşyanın nasıl ve hangi koşullarda kaybolduğu veya zarar gördüğü ve ortaya çıkan zararın boyutlarının ne olduğu konularında takip, araştırma ve soruşturma yapmak, bilgi ve delil elde etmek

Dünyada bilinen ilk dedektiflik şirketi, 1833 yılında Fransa’da bir asker tarafından kurulmuştur. Şirketin ismi de oldukça ilginçtir: Ticaret ve Sanayi İçin Evrensel İstihbarat Bürosu. Arkasından 1850 yılında Amerika’da bir İskoçyalı tarafından kurulan şu şirkettir: Pinkerton Ulusal Dedektiflik Ajansı. Daha sonra refah düzeyinin artması ile birlikte, sade vatandaşlar tarafından da çeşitli gerekçelerle özel dedektiflik çalışmaları ihtiyaç olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.

Daha sonraları özel dedektiflik çalışmaları gelişmeye ve genişlemeye başlayınca çeşitli dernekler ve federasyonlar ortaya çıkmıştır. Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu, 1964 yılında kurulmuştur. Bu federasyon, bütün dünyada faaliyet gösteren özel araştırmacı ve güvenlik uygulayıcılarını bir şemsiye altında toplamaktadır. Merkezi Viyana’dadır.

Bu federasyona ülkemizde faaliyet gösteren Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği de üye olmuştur. Federasyonun amacı, etik kurallar olarak tespit edilen standartların korunması, Avrupa Ülkeleri arasındaki yasal düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi ve sınırlarını aşan faaliyetler yapıldığında, kabul edilebilir düzeyin tespit edilmesidir.

Genel olarak Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu tarafından belirlenen özel dedektiflik hizmetleri şunlardır:

 • Kaza araştırmaları
 • Şantaj araştırmaları
 • Sahte muhasebe araştırmaları
 • Aile hukuku araştırmaları
 • Sahtekarlık araştırmaları
 • Dolandırıcılık araştırmaları
 • Kayıp araştırmaları
 • Fikri mülkiyet hakkı araştırmaları
 • Yasal bilgilendirme
 • Hukuki destek
 • Menşe tespiti
 • Geri alma
 • Durum raporları
 • Gözlem / takip
 • Hırsızlık araştırmaları
 • İz bulma

Bugün, çeşitli gerekçelerle insanlar tarafından özel dedektiflik hizmetleri talep edilmektedir. Eş takibi, sevgili takibi, aldatılma takibi, adres tesbiti, delil toplama, çocuk takibi, çocuk arkadaşlarının takibi, öğrenci takibi, kötü alışkanlıkların takibi, araç takibi, casusu yazılım tespiti, sosyal medya takibi, iş ortağı takibi ve personel takibi özel dedektiflik hizmetlerinden sadece ilk anda akla gelenlerdir.

Bu işi yapan kişi ve kuruluşların özelliklerini, iş yapma yöntemlerini, etik ilkelerini, yetki ve sorunluluklarının sınırlarını belirleyen yasal düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Buna rağmen uygulamada bu hizmetler verilmektedir ve gün geçtikçe de talepler artmaktadır. Dolayısıyla yasal düzenlemelere dayanak olacak birçok usul ve esas kendiliğinden oluşmaya başlamıştır.

Bu çerçevede, özel dedektiflerin kendilerinden, aşağıda sayılan şekilde faaliyet göstermeleri beklenmektedir:

 • Talep edilen, izleme, takip, delil toplama, kontrol ve incelemenin amaçlarını ve bu çalışmayı talep eden kişi veya kuruluşların beklentilerini iyi anlamak
 • Dedektiflik hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlara, fizibilite, uygunluk, yasal düzenlemelere uygunluk ve talep ettikleri hizmetin sonuçları konusunda tavsiyelerde bulunmak.
 • Yapılacak dedektiflik çalışması ile ilgili olarak, mali, yasal, zaman ve kaynak sınırlamalarını da içine alan bir soruşturma planı hazırlamak.
 • Yapılacak dedektiflik çalışmasının özellilerine ve amaçlarına en uygun soruşturma yöntemlerini uygulamak.
 • Faaliyet boyunca soruşturma planını gözden geçirmek ve gerekli durumlarda değiştirilmesini sağlamak.
 • Olası çıkar çatışmalarının üstesinden gelmek.

Özel dedektiflik hizmetleri alanında her türlü bilgiyi şirketimizden alabilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri