Personel Araştırması

Personel Araştırması

İşverenler açısından en çok endişe yaratan konu, yeni işe alınacak personelin nitelikleri ve yeterliliği konusunda emin olamamaları, ayrıca mevcut çalışanların tutum ve davranışlarıdır. Yerine göre kilit noktalarda görev yapan personelin ne kadar güvenilir olduğu her zaman endişe yaratmıştır.

Personel Araştırması

Ya da bu noktalara alınacak personele güvenmek konusunda her zaman ikilemde kalmışlardır. Böyle olması da çok doğaldır. Hergün dolandırıcılık olaylarının artması ve hileli faaliyetler yapılması, şirketleri doğal olarak sıkıntıya sokmaktadır. Bu tür hareketlerin dışarıdan gelebileceği gibi, içerdeki çalışanlar tarafından yapılması da olmayacak iş değildir.

Şirketler açısından böyle durumlar ile karşılaşmamak için, en azından içerideki elemanların güvenlilir olması önemli bir adımdır. Çünkü ustaca düzenlenmiş belgelerle şirketi içten dolandıran çalışanlara da sıkça rastlanmaktadır.

Bu yüzden şirketler, özel dedektiflik bürolarına ve özel araştırma kuruluşlarına başvurarak, çalışanlarının araştırılması istemektedir. Bu kuruluşlar, işe yeni alınacak personelin sunduğu diplomanın, sertifikaların, iş deneyimlerinin ve gösterdiği referansların doğru olup olmadığı konusunda araştırmalar yaparken, mevcut çalışanların da gerekli durumlarda özel yaşantılarını, harcama alışkanlıklarını, refah düzeylerinde son günlerde artış olmadığını ve daha birçok konuyu araştırmaktadırlar.

Bu araştırmalar sayesinde, işverenler işe alacakları yeni elemanlar için daha güvenli bir şekilde karar vermekte ve mevcut çalışanlarına duydukları güveni veya güvensizliği kanıtlamış olmaktadır.

İşyerleri açısından personelin güvenilir olması, şirket içinden bilgi sızdırıp sızdırmadığı, daha önce çalıştığı işyerleri ile ilişkileri önemli noktalardır. Bu yüzden personel araştırması çalışmalarında, başlıca hedef, işverenin karşı karşıya kalabileceği zararları önceden tespit etmek ve işverenin gerekli önlemleri almasına fırsat tanımaktır.

Örneğin, bir işyerinin çok önem verdiği bir projenin detaylarının, rakip bir işyerinin eline geçmesi, bu projeyi geliştiren işyeri için ciddi anlamda maddi ve manevi kayıplar doğuracaktır. Kimse böylesi bir sonuçla karşılaşmak istemez. Bunun için de çalışanlara güven duymak gerekir.

Bunun dışında işletmeler, çalışanlar tarafından yaplan stokları eksik gösterme, mal kaçırma, sevkiyat hataları yaparak menfaat temin etme ve benzeri birçok kötü niyetli davranış ile karşı karşıya kalmaktadır. Özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları, eğitimli ve uzman bir çalışan kadrosu ile, çok kısa zamanda bu ve benzeri sorunların üstesinden gelebilmekte ve elde edilen sonuçları kanıtları ile birlikte işverene sunmaktadır.

Büyümek isteyen, genişlemek isteyen, atılım yapmak isteyen işletmeler yeri geldiğinde yeni ve deneyimli elemanlar almak isterler. Bazen de verimsiz ve işe yaramaz elemanlarından kurtulmak isterler. Bu durumda da işten çıkarılan elemanların yerine yeni elemanlar alınacaktır.

Her iki durumda da alacakları yeni elemanlar, işini bilen, kendinden söz ettiren ve piyasalara hakim elemanlar olmak zorundadır. Ama bunu yaparken de alacakları elemanların güvenilir olması konusunda endişeleri olmamalıdır. Gerek yeni alınacak elemanlar için, gerekse işletme bünyesinde yeni sorumluluklar verilecek elemanlar için bu endişelerin ortadan kaldırılmasında, özel dedektiflik bürolarının ve özel araştırma kuruluşlarının yapacakları çalışmanın önemi fazladır.

Yapılacak personel takip çalışmalarında, teknik takip, fiziki takip veya sanal takip gibi yöntemler kullanılır. Ancak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın sonuç olarak izlenen personel ile mutlaka bir yakınlaşma kurulur. Bu şekilde personelin çalışma prensipleri, zayıf ve güçlü yönleri, kurduğu dosluklar, iş içinde veya dışında mevcut arkadaşlıkları ve arkadaşlıklarının ciddiyeti her açıdan değerlendirilir. Sonuç olarak personelin kötü niyetli davranış ve tutumları varsa bunlar ortaya çıkarılır.

Gerek araştırma hizmetleri konusunda tereddüt duyulan her konuyu öğrenmek için, gerekse personel araştırması konusunda bir hizmet almak için, şirketimize her zaman müracaat edebilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri