Personel Takibi

Dedektiflik Hizmetleri

Personel Takibi

Dedektiflik mesleği öyle boyutlara ulaşmıştır ki, eş takibi, sevgili takibi, adres takibi, çocuk takibi, öğrenci takibi, araç takibi, sosyal medya takibi ve daha birçok ihtiyaca dayanılarak özel dedektiflerden talep edilen hizmetler arasına personel takibi de girmiştir.

Personel Takibi

Bugün daha fazla talep gören bir dedektiflik hizmeti olan personel takibi, aslında iki amaçla yapılmaktadır. Birinci amaç, şirket kadrosuna katılacak çalışanların niteliklerini ve geçmişlerini araştırmaya yöneliktir. İkinci amaç ise mevcut çalışanların davranış ve tutumlarını araştırmaya yöneliktir.

Bugün büyüme kararı alan ve piyasada daha çok yer edinmek isteyen şirketlerin doğal olarak yeni çalışanlara ihtiyacı olacaktır. Bunu yaparken bir yandan performansı düşük, verim alamadıkları elemanları işte çıkartıp, bu çalışanların yerine eleman alırken, diğer yandan da büyüme strateji doğrultusunda kadrolarına yeni çalışanlar katacaklardır.

Bunun için, uzman, işini bilen ve deneyimli eleman arayışına giren şirketler, yaptıkları yeni yatırımların başarısızlık yaşamaması için, aldıkları her yeni elemana şüphe ile yaklaşırlar. Bu açıdan, yeni çalışanların kadroya alınmadan önce ciddi bir şekilde araştırılması ve takip edilmesi gerekmektedir. Bunu ise kendi insan kaynakları gücü ile yapmaları kolay bir iş değildir. Özel dedektiflik büroları bu noktada önem kazanmaktadır.

Bu kuruluşların personel takibi konusunda deneyimli ve işini bilen çalışanları, en kısa sürede gerekli takip ve araştırmaları yaparak sonuçlarını raporlamaktadır. Bu sayede işe yeni alınacak personel hakkında detaylı bilgiler edinmek, hatta önceden işlemiş olduğu herhangi bir suçu olup olmadığını öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu çalışmalar sahte CV’ler ile yapılan başvuruları bile ortaya çıkarmak açısından oldukça yararlıdır.

İş bulmanın bu kadar güç olduğu bir ortamda insanlar daha önce çalıştıkları yerler hakkında ya da gösterdikleri referanslar konusunda yanlış bilgiler verebiliyorlar. Yüksek okul mezunu olduğunu söyleyen ancak hiç üniversiteye gitmemiş insanlar bile olabiliyor. Yetersiz araştırma ile işe alınan çalışanlar, şirkete maddi ve manevi zararlar verecektir. Özel dedektiflerin yapacakları detaylı çalışmalar, bu tür sonuçların yaşanmaması açısından önemlidir.

Personel takibinin bir diğer amacı ise mevcut çalışanların davranış ve tutumlarını araştırmaya yöneliktir demiştik. Zaman zaman şirket çalışanlarının, stokları eksik gösterme, mal kaçırma, sevkiyat işlemlerinde hata yaparak menfaat temin etme ve benzeri sorunlar yarattıkları bilinmektedir.

Bu tür haksız edinimler şirketlere zarar vermektedir. Bu durumdan şüphelenen şirket yöneticileri, çalışanlarının davranış ve tutumlarını araştırmak ve daha fazla bilgi sahibi olmak için özel dedektiflik bürolarına müracaat etmektedir. Özel dedektifler bu gibi durumlarda, çalışanlar ile yakınlaşmakta ve her birinin diğer çalışanlar ile ilişkilerini sorgulamakta ve olası art niyetli davranışları ortaya çıkarmaktadır.

Şirketler tarafından personel takibi ve araştırılması hizmetleri, özel dedektiflik kuruluşlarından oldukça sık talep edilmektedir ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Bu arada elbette özel dedektiflik kuruluşunda görev yapan kişilerin de bir takım sorumlulukları var. Henüz çıkmayan özel dedektiflik yasası çıktığı takdirde, özel dedektiflerin ve yanlarında çalıştırdıkları kişilerin çalışmaları da denetim altında olacaktır. Gerekli görülen durumlarda, özel dedektiflik bürosu ve burada görevli çalışanlar denetlenebilecektir.

Ayrıca, özel dedektiflik mesleğine zarar veren, meslek ahlakına uymayan tutum ve davranışlar gösteren veya görevini yapmayan ya da görevinin gerektirdiği dürüstlük ilkelerine uygun davranmayan kişiler disiplin soruşturmasına alınacak ve haklarında disiplin cezaları uygulanacaktır.

Özel dedektiflik hizmetleri konusunda merak ettiğiniz herşeyi şirketimizde danışabilirsiniz. Bu arada personel takibi konusunda bir hizmet ihtiyacınız varsa, şirketimizden destek alabilirsiniz.

Şirketimiz, bütün dedektiflik hizmetlerinde olduğu gibi personel takibi hizmetlerini de deneyimli ve eğitimli bir kadro ile vermektedir.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri