Profesyonel Dedektiflik

Profesyonel Dedektiflik

Yasaların izin verdiği ölçüde, kendilerinden talep edilen takip ve araştırma hizmetlerini veren ve elde ettikleri bulguları bir rapor düzenleyerek bu çalışmayı talep eden kişi veya kuruluşlara teslim eden profesyonel araştırmacılara dedektif denmektedir.

Profesyonel Dedektiflik

Bu hizmetleri resmi bir kimlikle yapmadıkları için de kendilerini özel dedektif veya özel araştırma görevlisi olarak tanıtırlar. Bu kişiler kendi başlarına bağımsız olarak çalışabildikleri gibi, genel olarak bir özel dedektiflik bürosu adına da çalışırlar.

Profesyonel dedektiflik hizmetleri veren bu özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin en önemli nitelikleri şunlardır:

  • Etik kurallara uymak

Çalışmaları sırasında Özel Dedektifler Derneği tarafından yayınlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ne uygun hareket ederler.

  • Gizlilik ilkelerine uymak

Sözleşme ile kendilerine verilen veya çalışmaları sırasında elde edilen özel bilgilerin gizli kalmasına özen gösterirler ve kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmazlar.

  • Sözleşme yapmak

Kendilerinden talep edilen hizmetin detaylarını, sınırlarını, koşullarını içeren bir sözleşme yapmadan işe başlamazlar ve hiçbir şekilde sözleşme koşullarının dışına çıkmazlar.

  • Yasal düzenlemeleri bilmek

Başta anayasa olmak üzere, ticaret hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve verdikleri hizmet ile ilgili her türlü yasal düzenlemeleri bilirler.

  • Yasal düzenlemelere uymak

Faaliyetleri sırasında, video görüntü alırken, fotoğraf çekerken veya ses kaydederken, bu çalışmaları herkese açık alanlarda gerçekleştiriler. Kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olacak ve özel yaşamı ihlal edecek hareketlerden kaçınırlar.

  • Dedektiflik mesleğinin onurunu korumak

Dedektiflik mesleğine zarar verecek, mesleğin onur ve ilkelerine ters düşecek hiçbir faaliyetin içinde olmazlar.

  • Suça müdahale etmek

Çalışmaları sırasında polis, asker veya jandarmayı ilgilendiren herhangi bir suç unsuru ile karşılaştıkları zaman, suçun işlenmesine yönelik bütün bilgi ve belgeleri savcılığa teslim ederler.

  • Yasal olmayan yöntemlerden kaçınmak

Yasaların suç olarak kabul ettiği cep telefonu kayıtlarını veya mesaj kayıtlarını almazlar, casus programları ve dinleme araçlarını kullanmazlar.

Bütün bu özellikler profesyonel dedektiflerin özellikleridir ve genel olarak bu kişiler, profesyonel özel dedektiflik bürolarında çalışırlar.

Hizmet verdikleri takip veya araştırma alanlarında uzman olan bu dedektifler, aynı zamanda toplum psikolojisinden anlayan, soruşturma ve sorgulama tekniklerini bilen, suç psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgi ve deneyim sahibi olan, suçlu ve insan davranışlarını çözümleyebilen, bir ölçüde kriminal laboratuvarlarda eğitim almış olan ve elbette yeni teknolojik donanımları takip eden, bilen ve bunları kullanan kişilerdir.

Günümüzde internet üzerinde bir çığ gibi büyüyen sahte özel dedektifler arasından, gerçekten bu hizmeti profesyonel şekilde veren özel dedektiflere ulaşmak güçleşmektedir. Yine de Özel Dedektifler Derneği’ne üye olan ve yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren özel dedektiflik bürolarında profesyonel dedektiflik hizmeti almak mümkündür.

Profesyonel dedektiflerin özellikleri ve nasıl çalıştıkları konusunda daha detaylı bilgi almak için şirketimize gelebilirsiniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti almayı da düşünüyorsanız, şirketimiz her türlü kolaylığı sağlamaya hazırdır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri