Sahte Evrak Araştırması

Sahte Evrak Araştırması

Türk ceza kanununa göre, özel belgelerde sahtecilik yapmak suçtur. Buna göre, özel bir belgeyi sahte olarak tanzim etmek ya da bir özel belgeyi başka kişileri kandırmak amacı ile değiştirmek ve kullanmak hapis cezasını gerektirmektedir. Ayrıca bir belgenin sahte olduğunu bile bile kullanan kişiler de suç işlemiş kabul edilmektedir.

Sahte Evrak Araştırması

Yasaların böyle olması, özel belgelerin de resmi belge olarak kabul edilmesi yüzündendir. Çünkü özel belgeler de kanıt olarak kullanılabilirler ve hukuki sonuçlar doğurabilirler. Yine de özel belgeler, resmi belgeler kadar güçlü olmasa da, bir belge olarak gerçeği yansıttığı için korunması gerekli belgeler arasındadır. Bu özelliği dolayısıyla özel belgeler sahte olarak kullanılması durumunda suç niteliği taşırlar.

Bu açıdan, özel belgede sahtecilik yapmak suçu ile korunan yarar, aynı resmi belgede sahtecilik yapmak suçunda olduğu gibi toplumsal güvendir. Sahte evrak suçu, kamu güvenini korumaktadır. Sahte evrak kullanıldığı zaman kamu güveni sarsılmakta ve zarar doğmaktadır.

Suçun konusu evraktır ancak yasada evrağın tanımı yapılmamıştır. Bu yüzden de tanımında ve unsurlarında farklı görüşler bulunmaktadır. Evrak kelimesi yazılı kağıt anlamına gelir. Yazılı kağıdın evrak olabilmesi için bazı zorunlu unsurları taşıması gerekir. Bu unsurların başında, düzenleyenin belli olması, hukuken korunması gerekli bir değer taşıması ve delil niteliğinde olması gelir.

Evrak, hukuki değer taşıyan bir kağıt olduğunda göre, belgede yapılan sahtecilik işlemi de bu hukuki değeri etkileyecek nitelikte olmak zorundadır. Yani önemli olmayan noktalarda yaplacak sahtecilik işlemleri, bunlar evrakta gerçeğe aykırı bazı eklemeler olmasına rağmen, evrağın delil niteliğini etkilemediğinden, suç olarak da kabul edilmez. Evrakta sahtecilik suçunun varlığı için, bu hareketin bir zarara yol açma ihtimalinin bulunması yeterlidir.

Yasal düzenlemeler bu şekildedir. Kısaca bir evrakta sahtecilik yapmak da suçtur, sahte bir evrağı kullanmak da suçtur. Böyle olduğu için de sahte evrak araştırması daha önemli bir şekil almaktadır. Bugün bütün özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları, sahte evrak araştırma hizmeti de vermektedir.

Küçük veya büyük ölçekli firmaların hepsi de ticari faaliyetleri sırasında çek ve senet gibi ödeme araçlarını kullanmaktadır. Kötü niyetli kişilerin en fazla sahtecilik yaptıkları alanlar da bu ödeme araçları olmaktadır. Her çeşit senet, çek veya belgenin sahtesini düzenleyebilen bu kişi veya kuruluşlar, öylesine gerçeğe yakın çalışmaktadır ki, düzenledikleri belgelerin gerçek olup olmadığını anlamak mümkün değildir.

Son derece ustaca hazırlanan bu belgeler, ancak konunun uzmanları tarafından sahte veya gerçek olarak ayrılabilir. Bu yüzden de sahte olduğundan şüphe duyulan belgelerin incelenmesi için destek almak yerinde olur.

Her firma, şüphe duydukları belgeleri incelemek ve araştırmak için yeterli zaman veya ekibe sahip olmayabilir. Bu durumlarda piyasadan duyulan bilgilerle hareket etmek de her zaman risklidir. Ama kullanılan evrakın sahte olmadığından emin olmak isteniyorsa, bu hizmetler bir araştırma kuruluşundan talep edilebilir.

Özel dedektiflik büroları veya özel araştırma kuruluşları, firmalara bu güveni vermek için, kullandıkları belgelerin sahte veya gerçek olduğunu araştırmaktadır. Bu belgeler çek veya senet olabileceği gibi, bir özgeçmiş veya çok daha farklı bir belge de olabilir. Bu tür araştırmalarda en önemli nokta, araştırma sırasında bu araştırmayı talep eden kuruluşun gizli tutulmasıdır.

Sahte evrak araştırmasına ihtiyaç duyulan her durumda şirketimize gelebilirsiniz. Gerek hukuki hizmetler ve danışmanlık hizmetleri konusunda tereddüt duyulan konuları öğrenmek için ve gerekse ihtiyaç duyulan sahte evrak araştırma hizmetini almak için, şirketimiz yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri