Şirket Araştırması

Şirket Araştırması

Ülkemiz ekonomisi gelişiyor, hergün yeni şirketler faaliyete geçiyor, yeni yatırımlar yapılıyor, şirketler arası ortaklıklar artıyor, güçlerini birleştirerek daha büyük ve kazançlı işler yapmak için şirketler mali güçlerini birleştiriyor. Bunlar hep olumlu gelişmeler. Ama ticaret yaparken her zaman risk vardır.

Şirket Araştırması

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen diğer yandan bugün ülkemiz iş dünyasında mali suçların ve yolsuzlukların sayısında da büyük artış gözleniyor. Hiç de karşılaşılmak istenmese de ne yazık ki bu durum bir gerçek. O yüzden de birbirleri iş yapmak isteyen kuruluşlar birbirlerini iyi tanımak ve birbirlerine güvenmek zorundadırlar. Karşıdaki firmanın geçmişini bilmek, başarılarını ve başarısızlıklarını öğrenmek, açıklanan bilançoları dışında gerçek bilançolarının durumu hakkında bilgi sahibi olmak, kısaca iş yapacakları firmaları tanımak zorundadırlar.

Bugün hemen hemen bütün özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları bu konuda da hizmet vermektedir. Bu kuruluşlar büyük bir gizlilik içinde çeşitli araştırmaları yaparlar ve gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek bir rapor halinde sunarlar. Karar verme noktasında bulunan şirketler açısından bu çalışmanın sonuçları son derece önemlidir.

Bir ortaklık ilişkisine başlamadan önce, karşıdaki firmanın ticari geçmişinin, bu şekilde donanımlı bir araştırma kuruluşu tarafından inceleniyor olması, ileride karşılaşılacak olumsuz durumların önlenmesi açısından çok yararlıdır.

Ortaklık ilişkileri dışında, işletmelerin alacaklıları ile ilgili sorunlarında da özel araştırma kuruluşlarından alınacak desteğin önemi tartışılamaz. Alacaklısı olunan firmalara, acentelere veya bayilere bir nedenle ulaşılamıyorsa, bu kişi veya kuruluşların adreslerinin tesbit edilmesinde, isim veya ünvan değişiklikleri yapılmışsa bu durumun açıklanmasında, saklanan veya yanlış gösterilen bilgi ve belgeler varsa bunların ortaya çıkarılmasında, özel araştırma kuruluşlarının desteği çok işe yarayacaktır. Gerekli tüm bilgi ve belgeler yanında, bu kişi veya kuruluşlara ait mal varlıkları da tesbit edilebilecektir.

Bu arada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. İstatistiklere bakılırsa her iki firmadan biri, ortakları veya çalışanları tarafından dolandırılmaktadır. Bu durum dünyada da geçerli. Son üç yıl içinde, firma içinden dolandırıcılık olaylarının artış hızı yüzde 71 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca firmalarda çeşitli yolsuzluklar da yapılmaktadır.

Örneğin, rüşvet, hırsızlık, zimmete para geçirme, yetkiyi kötüye kullanma, kara para aklama ve hatalı bilgi paylaşımı yaparak çıkar sağlama olayları ile çok sık karşılaşılmaktadır. Özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları bu olayların ortaya çıkarılmasında da firmalara hizmet vermektedir.

Özel araştırma kuruluşlarının yolsuzluk araştırmalarında genel olarak şu sonuçlar çıkmaktadır:

  • İşe yeni eleman alınırken öz geçmişler iyi kontrol edilmemektedir. Genel olarak öz geçmişlerin yüzde 25’inde en azından üç hatalı bilgi bulunmaktadır. Bu hatalı bilgilerin başında da mezun olunan okul geliyor.
  • Özellikle yüksek seviyeli pozisyonlara eleman alınırken, gösterilen referanslara fazla ilgi gösterilmiyor. Oysa her bir referans ile mutlaka görüşülmesi gerekiyor.
  • İş süreçlerinde yetki dağılımına fazla dikkat edilmiyor. Oysa bir elemanın yaptıklarının başka bir eleman tarafından kontrol edilmesi gerekir. Genelde iş süreçleri, bir personelin tek başına tamamlayacağı şekilde yapılıyor.
  • Yolsuzluk yaptığı anlaşılan bir personele hiçbir zaman hoşgörü gösterilmemelidir. Bu durum, hem diğer çalışanlara hem de firmanın müşterilerine, tedarikçilerine ve yatırımcılarına karşı sorumluluk duygusunun bir göstergesidir.
  • Firmanın profesyonel bir ekip tarafından üçüncü kişilerce denetlenmesi pek uygulanmıyor. Oysa yapılmakta olan bir yolsuzluk varsa, bu daha büyük boyutlara ulaşmadan ortaya çıkarılabilir.

Bir yandan araştırma hizmetleri konusunda tereddüt duyulan noktaları açıklığa kavuşturmak için, diğer yandan da şirket araştırması konusunda bir hizmet talep etmek için, ihtiyaç duyulan her durumda şirketimize başvurabilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri