Uzman Dedektiflik Hizmeti

Uzman Dedektiflik Hizmeti

Özel dedektiflik mesleği, bilinçli olarak ve titizlikli yapılması gereken bir meslektir. Çünkü konu insandır ve insanları araştırmak ve haklarında delil toplamak için yapılan takip ve araştırma faaliyetleri yasalar karşısında çok ince bir çizginin aşılıp aşılmamasına bağlıdır.

Uzman Dedektiflik Hizmeti

Netice olarak bir insan takibe alınmaktadır ve onun haberi olmadan fotoğrafları çekilmektedir, video görünütleri alınmaktadır ya da gerekli durumlarda konuşmaları için ses kaydı yapılmaktadır. Bu çalışmalar eğer kamuya açık alanlarda, yani herkesin birarada bulunduğu veya herkesin girip çıktığı alanlarda yapılıyorsa yasalar bunu suç kabul etmemektedir ve bu şekilde elde edilen kanıtlar mahkemeler tarafından da yasal olarak kabul edilmektedir.

Çünkü özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin bu şekilde faaliyet göstermeleri, yasalar ile korunan özel hayatın gizliliğine müdahale sayılmamaktadır ve bir suç teşkil etmemektedir.

Bilindiği gibi özel dedektiflik faaliyetlerini düzenleyen bir yasa hala ortada yoktur. Ancak böyle olması, fiilen yürütülmekte olan özel dedektiflik mesleğinin yasalara aykırı olduğu anlamına da gelmemektedir. Başta Anayasa ile kişilerin hak ve hürriyetleri güvence altına alınmıştır. Bu çok önemli bir noktadır. Ayrıca Anayasa ile kişilerin dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyetleri de koruma altındadır. Bunun dışında medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve özel dedektiflik mesleğinin faaliyetlerine uygulanabilecek başka hukuk düzenleri zaten ülkemizde yürürlüktedir.

İşte uzman dedektiflik hizmeti, özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyet gösteriyor olmalarını gerektirmektedir. Aksi halde başlarına buyruk çalışan sahte özel dedektiflere uzman dedektif denemez.

Uzmanlık büyük ölçüde bilgi birikimi ve deneyim gerektiren bir konudur. Bugün ülkemizdeki duruma bakıldığında henüz üniversitelerden veya yüksek okullardan bu mesleğe katılımlar olmadığı için, genel olarak bu işe gönül verenler, devletin resmi güvenlik birimlerinde, polis, jandarma veya milli istihbarat gibi kuruluşlarda çalışıp emekli olmuş kişiler olmaktadır. Bu kişiler ise geçmişte bu tür olaylarla çok sık karşılaştıkları ve birçok karmaşık olayı çözdükleri için oldukça sağlam bir deneyime ve uzmanlığa sahiptirler. Bu nedenle özellikle profesyonel özel dedektiflik bürolarında çalışan özel dedektiflerin uzman dedektiflik hizmeti verdiklerinden şüphe edilemez.

Üstelik özel dedektifler için bugüne kadar sahip oldukları bilgi ve beceriler yeterli olmamaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri sürekli gelişmekte, bunlara bağlı olarak yeni özel dedektiflik yöntemleri ve özel dedektiflik ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Günün gerisinde kalmamak için bütün yeniliklerin izlenmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Uzman dedektiflik hizmeti ancak bu şekilde verilebilir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasında görev yapan bütün özel dedektifler bu açıklanan özelliklere sahip ve görevlerini titizlikle yapan uzman dedektiflerdir. Uzmanlık alanımıza giren özel dedektiflik hizmetleri veya özel araştırma hizmetleri ya da danışmanlık ve hukuk hizmetleri konularında her ne çeşit bir takip, araştırma veya danışmanlık hizmeti ihtiyacınız olursa olsun, şirketimiz yöneticilerine ve çalışanlarına güvenerek müracaat edebilirsiniz.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri