Velayet Davası Araştırması

Velayet Davası Araştırması

Hukuk sisteminizde, velayet davalarında asıl olan çocuğun çıkarlarının korunması, maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması ve ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için gereken ortamın yaratılmasıdır. Bugün gittikçe artan sayıda boşanma davaları açılmaktadır ve her dağılan ailede asıl zarar görenler çocuklar olmaktadır. Bu nedenle eşlerin ayrılmasında çocuğun kimde kalacağı, geçiminin nasıl sağlanacağı hep tartışma konusu olmuştur. Genel olarak velayet davalarında karar verilirken, hakim, boşanan eşlerin taleplerini ve aile mahkemesindeki uzmanların görüşlerini dikkate almaktadır.

Velayet Davası Araştırması

Evlilik devam ettiği sürece velayet hakkını anne ve baba birlikte kullanır. Ancak boşanma durumunda çocukların velayeti mahkeme kararı ile eşlerden birine verilir. Ancak boşanma sonrasında en kritik aşama, çocukların kiminle kalacağı yani velayetin hangi eşte olacağıdır.

Mahkeme tarafından çocukların velayeti verilen eş, eğer zaman içinde, çocuğun yaşamını olumsuz etkileyecek şekilde ahlaksız bir yaşam içine girerse, kumar, alkol veya uyuşturucu maddeleri kullanma alışkanlığı kazanırsa ve bu durumlar çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olmaya başlarsa ve eğitimini ve geleceğini olumsuz yönde etkileyeceği ortaya çıkarsa, diğer eş bu hususları kanıtlamak koşulu ile yeniden velayet davası açabilir ve çocuğun velayetini alma hakkını kazanabilir.

Bu yüzden diğer eş, çocuğa nasıl bakıldığını ve yetiştirildiğini her zaman izlemek zorundadır. Bu konuda bir danışmanlık ve hukuki hizmet alması ise kendi yararına olacaktır. Bu durumda özel araştırma kuruluşları veya özel dedektiflik büroları, velayeti kullanan eşi, çocuğun yararına olmak üzere araştırmaya başlayacaktır. Bu kötüye gidiş durumunun kanıtlanması amacı ile, ancak çocukların yararına olacak şekilde, gerekli araştırma ve izleme çalışmaları yapacaklardır. Bu çalışmalarda velayetin geri alınmasına yönelik delil olabilecek bütün bilgi ve belgeler toplanarak araştırmayı talep eden eşe rapor eşliğinde verilecektir.

Yargıtay çeşitli kararlarında velayet davalarına hep çocuğun yararına olacak şekilde yaklaşmıştır. Örneğin bir davada, anne bakım ve şefkatine muhtaç küçük çocuğun velayetinin babaya bırakılmasını, ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı için yasaya aykırı bulunmuştur. Bir başka davada, çocuğun kişisel ilişkisini engellediği ve çocuğun aile bağlarını ve fikri gelişmesini kötü etkileyecek bir davranış içinde olduğu için velayetin değiştirilmesine karar vermiştir. Yine bir davada, velayet verilen eş geceleri çalıştığı için küçükle yeteri kadar ilgilenememesi yüzünden velayetin değiştirilmesine karar vermiştir. Yine bir başka davada, anne ahlaksız olduğu için, çocuk ana sevgisine muhtaç olsa bile velayetin babaya verilmesini gerekli bulmuştur.

Yasalara göre, annenin bakım ve ilgisine muhtaç olan çocukların velayeti genel olarak anneye verilmektedir. Bu konuda kesin bir yaş sınırı yoktur ancak yedi yaşına kadar olan çocuklar genelde anneye verilmektedir. Ancak annenin aklı yerinde değilse ve çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek ise, veya anne ahlaksız bir yaşam sürüyorsa, uyuşturucu madde bağımlısı ise, bu durumların kanıtlanması halinde çocukların velayeti babaya verilebilir.

Görüldüğü gibi birçok noktada yasaların işlemesi delillerin gösterilmesine ve iddiaların ispatlanmasına bağlıdır. Bu nedenle özel araştırma kuruluşları veya özel dedektiflik bürolarından alınacak danışmanlık ve hukuki hizmetlerin önemi fazladır. Bu kuruluş çalışanları, bilgi ve becerileri sayesinde, velayet konusunda gerekli bilgi ve belgeleri toplamaya ve kısa sürede raporlamaya yetkin kişilerdir.

Danışmanlık ve hukuki hizmetler konusunda birçok nokta merakınızı çekebilir. Hem bunları görüşmek hem de velayet davası araştırması konusunda daha fazla bilgi almak için, hemen şirketimize geliniz. Konusunda uzman olan yönetici ve çalışanlarımız en güncel bilgileri sizlerle paylaşacaktır.

Dedektiflik Hizmetleri

Dedektiflik Hizmetleri