Bilgilerin Güvenliği

Bilgilerin Güvenliği

Bir özel dedektiflik firmasından hizmet talep eden kişilerin iki büyük endişesi olur. Birinci endişe bu dedektiflik firmasının sahte bir firma olması ve ellerine geçecek bilgilerle kendilerine bir gün şantaj yapılmasıdır. Özellikle bir özel dedektiflik yasasının olmadığı bugünkü ortamda bu endişeleri çok da yersiz sayılmaz. Gerçekten bu yasal boşluktan faydalanan ve aslında bir ofisleri bile olmayan bazı kişiler, internet üzerinde uydurma bir site açarak kendilerini çok büyük, deneyimli ve uzman bir özel dedektiflik firması olarak tanıtmaktadır. Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin bu yöndeki takiplerine ve denetimlerine rağmen bu durumun önünde geçilememektedir. Bu nedenle bir özel dedeiktiflik bürosu seçerken çok dikkatli olunması ve detaylı araştırma yapılması gerekmektedir.

Bilgilerin Güvenliği

Bir özel dedektiflik firmasından hizmet talep edenlerin ikinci büyük endişesi ise bilgilerin gizli tutulmasına ne kadar özen gösterileceği konusudur. Çünkü kişi veya kuruluşlar bir özel dedektiflik firmasından hizmet talep ettiklerinde, hizmetin tanımı yapılırken, beklentiler konuşulurken ve hizmetin koşulları belirlenirken, bir takım bilgi ve belgeler özel dedektiflik firmasına verilmek zorundadır. Arkasından sözleşme yapılıp da firma delil toplamaya başladığında, elinde çok sayıda bilgi ve belge olacaktır. Etik olarak özel dedektiflik firmasında çalışan özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin bu bilgi ve belgeleri sadece hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlara teslim etmesi ve hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamasıdır.

Paylaşım sadece şantaj yoluyla olmaz. Özel dedektiflik firması için bir menfaat elde etmek amacı olmasa bile, bu tür bilgilerin hiçbir koşulda konu ile ilgisi olan veya olmayan üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekmektedir.

Bu konuda şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, daha işin başında kendilerinden hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile sözleşme yaparken, gizlilik taahhüdü vermektedir. Şirketimiz bugüne kadar verdiği bütün hizmetlerde bu taahhüde uygun hareket etmiştir.

Bu konuda tevazu göstermek istemiyoruz. Çünkü özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi yönünde bugün içinde bulunduğumuz olumsuz ortamın iyileştirilmesi ve hizmet bekleyen kişi ve kuruluşların güvenlerinin arttırılması yönünde gerçekten çaba gösteriyoruz. Dedektiflik mesleğinin sağlam temellere oturması açısından özel dedektiflik yasasının çıkması yönünde Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin bütün çalışmalarını destekliyoruz. Çünkü bu yasa çıkarıldığı takdirde, özel dedektiflik firmalarının kurulması bir sisteme oturacak, firmalar lisans almak zorunda kalacak, kadrolarındaki özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin nitelikleri ve atanma koşulları tespit edilmiş olacak ve özel dedektiflik firmaları devletin gözetimi ve denetimi altında olacaktır. Kısaca özel dedektiflik firmaları hesap verebilir olacaklar ve gerektiğinde kendilerine yaptırım uygulanabilecektir.

Bu sağlanabildiği ölçüde bugün şirketimizin yaptığı gibi bütün özel dedektiflik firmaları gizlilik taahhüdüne uyacaklar ve bilgilerin güvenliği kontrol altına alınmış olacaktır. Buna özen gösterildiği oranda özel dedektiflik mesleği daha da gelişecektir.

Kurumsal