Eğitim Şart

Eğitim Şart

Özel dedektiflik hizmetleri, ülkemizde ancak 1980’li yıllardan sonra talep görmeye başlamış ve bu yönde faaliyet göstermek üzere özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünyada çok daha önce bu mesleğin yapılmaya başlandığı biliniyor. Özellikle sanayi devrimi sonrası refah seviyesi yükselmeye başlayınca ve varlıklı insanların sayısı artmaya başlayınca özel dedektiflik hizmetlerine olan talep de artmaya başlamıştır. Bizde 1980’li yıllarda liberalleşme ve dışa açılma hız kazanınca ve orta kesimin alım gücü artmaya başlayınca, biz de de yavaş yavaş bu talepler ortaya çıkmış ve özel dedektiflik firmaları kurulmaya başlamıştır.

Eğitim Şart

İnternetin, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin hız kazandığı 2000’li yıllardan itibaren de, biraz da dedektiflik mesleğinin cazibe kazanmasına bağlı olarak internet ortamında hızla, özel dedektiflik hizmetleri verdiklerini iddia eden yeni web siteleri açılmaya başlanmıştır. Ancak bu durum, özellikle haksız kazanç peşinde olanların başvurdukları bir yöntem olmuştur. Gerçekte adresleri bile olmayan, hatta bir ofisleri bile bulunmayan bu siteler, hizmet beklentisinde olan kişi ve kuruluşları mağdur etmeye başlamıştır.

Oysa özel dedektiflik mesleği hafife alınacak bir iş değildir ve eğitimli, deneyimli ve uzman kişiler tarafından yapılması gereken bir iştir. Bugün için özel dedektiflik mesleğini yapan kişiler, daha önce orduda veya devletin güvenlik birimlerinde görev yapan ve emekli olan ya da kendi istekleri ile ayrılan kişiler olmuştur. Örneğin Emniyet Müdürlükleri’nde emniyet müdürü, emniyet amiri veya baş komiser ünvanı ile görev yapmış kişiler, Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak en az on beş yıl görev yapmış kişiler, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya daha üst bir ünvanla çalışan kişiler ya da mülki idare amirliği ve en az on beş yıl fiilen hakimlik, avukatlık veya savcılık yapmış kişiler, eğer özel dedektiflik yasa tasarsına göre özel dedektif olmalarına engel bir durum yoksa, özel dedektiflik veya özel araştırma görevlisi olabilmektedir.

Kısaca bugün için özel dedektiflik mesleğinin bir okulu yoktur. Bu mesleği yapan kişiler, alaylı denilen ve yukarıda sayılan mesleklerin içinden gelen kişiler olmaktadır. Ancak, Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması ve bu işi profesyonelce yapan özel dedektiflik firmalarının üyesi olduğu Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin bu yönde son derece olumlu çalışmaları olmaktadır. Dernek, artık bu mesleğe üniversite eğitimi almış gençlerin katılmasına önem vermekte ve bu amaçla üniversitelerin ve yüksek okulların ders programlarına özel dedektiflik ile ilgili konuların girmesine gayret etmektedir. Bu amaçla üniversitelerde ve yüksek okullarda seminerler düzenlemekte, konferanslar vermekte ve çeşitli etkinliklerle ünversite yönetimlerinin dikkati bu mesleğe çekilmeye çalışılmaktadır. Bu çabalar sonuç vermeye de başlamıştır. Bugün Uludağ Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi eğitim programlarına özel dedektiflik dersleri de girmiş durumdadır. Bu sayede öğrencilerin özel dedektiflik mesleğine olan ilgisi arttırılmakta ve dedektiflik mesleğine artık eğitimli kişilerin de katılması sağlanmış olmaktadır.

Bugün yabancı ülkelerde birçok üniversitede kriminoloji (suç bilimi) ve dedektiflik bölümleri bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıntılı bir şekilde, kovuşturma ve soruşturma yöntemleri, araştırma metodolojisi, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, ceza teknikleri, etik ilkeler ve çalışma esaslarına yönelik dersler almaktadır. Ülkemizde de bu yöndeki çabalar olumlu sonuç vermeye başlayacak ve çok yakında dedektiflik mesleğinin eğitimini almış gençler bu mesleğe katılmaya başlayacaktır. Uludağ Üniversitesi’nde özel dedektiflik hizmetlerinin ders programlarına girmesi ilk olarak 2012-2013 öğretim yılında olmuştur. Diğer üniversitelerde de aynı şekilde mesleki derslerin olması en büyük beklentidir.

Kurumsal