Gizlilik Taahhüdü

Gizlilik Taahhüdü

Bütün özel dedektiflik büroları için mutlaka uyulması gereken tek bir kural vardır: gizlilik. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, gerek işin alınması sırasında kendilerine verilen bilgi ve belgeleri, gerekse çalışmalar sırasında elde edilecek bilgi ve belgeleri, hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmamak zorundadırlar. Dedektiflik mesleğinde güven en önemli konudur. Bir takip veya araştırma hizmeti talep eden kişi ve kuruluşlar, özel dedektiflik bürolarına ve çalışanlarına güvenmek durumundadırlar.

Gizlilik Taahhüdü

İşlerini profesyonel bir şekilde yapan özel dedektiflik firmaları, bir takip veya araştırma hizmet talebi adıklarında ilk yaptıkları şey bir sözleşme yapmaktır. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da faaliyete başlamadan önce mutlaka hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile bir sözleşme akdeder.

Bir hizmet sözleşmesinin akdedilmesi, o özel dedektiflik firmasının mesleğine ne kadar saygı gösterdiğinin ve işini ne kadar ciddiyetle yaptığının bir göstergesidir. Bu bakımdan şirketimiz, talep edilen hizmetin tanımı, konusu, kapsamı, özellikleri ve nitelikleri üzerinde mutabık kalınan bir sözleşme yapmadan faaliyete geçmemektedir. Şirketimiz yapılan bu sözleşmenin koşulları içinde kalarak beklenen hizmeti gerçekleştirmeyi ve bu sınırların dışına çıkmamayı taahhüt etmektedir.

Ancak bu sözleşme ile taahhüt edilen bir başka önemli nokta daha vardır. Bu da gizliliktir. Şirketmiz faaliyeteri sırasında bu gizllilik taahhüdüne sıkı sıkıya bağlıdır. Sözleşme yapılırken, hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar, sözleşme çerçevesinde yapılacak çalışmalara esas olacak bir takım gizli bilgi ve belgeleri şirketimize vereceklerini, aynı şekilde şirketimiz de bu çalışmalar sırasında elde edeceği gizli bilgi ve belgeleri hizmet talep eden kişi veya kuruluşlara vereceğini taahhüt ederler. Bu taahhüt, bu tür bilgilerin kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını da kapsar.

Bir gizlilik taahhüdünde geçen gizli bilgi kavramı şu konuları kapsar:

  • Sözleşme konusu, yazılı veya sözlü iletilen her türlü bilgi ve belgeler
  • Hizmet talep eden kişi veya kuruluşlara yönelik bilgi ve belgeler
  • Şirketimiz tarafından çalışmalar sırasında elde edilen her türlü bilgi ve belgeler
  • Çalışma tamamlandığında şirketimiz tarafından hazırlanan rapor

Aslında şüpheye yer bırakmamak için, gizlilik taahhüdü sadece yukarıda sayılan bilgi ve belgeleri değil, bunlar dışında temin edilen bilgisayar kayıtlarını, hizmet detaylarını ve uygulama çözümlerini de kapsamaktadır. Kısaca her iki tarafın da birbirlerine verdikleri her türlü bilgi ve belge, aksi açıkça ve yazılı olarak belirtilmediği sürece gizli belge kabul edilmektedir.

Şirketimiz elindeki gizli belgeleri, ne doğrudan kendisi için ne de üçüncü kişilerin kendileri için bir çıkar elde etmesini sağlayacak şeklilde kullanmamaktadır. Sözleşme sona erdikten sonra da şirketimizin gizlilik taahhüdü devam etmektedir.

Şirketimiz bu konuda müşterilerini temin etmek bakımından ayrıca ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi de almıştır. Bu belge, çalışmalar sırasında elde edilen her türlü bilgi ve belgenin, gizli tutulduğunu ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını kanıtlamaktadır.

Kurumsal