Güçlü Kanıtlar

Güçlü Kanıtlar

Özel dedektiflik firmasından hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlar için, hem özel dedektiflik firmasının hem de bu firmada çalışan özel dedektifler ve araştırma görevlilerinin güvenilir olmaları çok önemlidir. Bu çerçevede 1964 yılında Viyana’da kurulan Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu, on maddelik dedektifliğin etik ilkelerini açıklamıştır ve bütün üye dedektiflik derneklerinin hatta üye olmayan dedektiflik bürolarının bile bu ilkelere uymalarını istemiştir.

Güçlü Kanıtlar

Ülkemizden Federayon’a üye olan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği de, bu ilkeleri esas alarak Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ni yayınlamıştır. Bugüne kadar ülkemizde bir özel dedektiflik yasası meclisten geçmediği için, bu etik ilkeler uygulamada büyük önem taşımaktadır. Bir gün özel dedektiflik mesleğinin kurallarını, ilkelerini, çalışma yöntemlerini, prensiplerini ve özel dedektif olmanın koşullarını düzenleyen bir yasa çıkarsa, bu anlamda yaşanan yasal boşluk doldurulmuş olacaktır.

Bugün bir yasal boşluktan bahsedilmektedir ama diğer yandan özel dedektiflik firmaları bir ticari kuruluş oldukları için, mevcut hukuk sistemimiz içinde, kurulmalarını, çalışma esaslarını, müşterileri ile olan ilişkilerini ve resmi mercilere karşı sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen başka yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Borçlar kanunu, ticaret kanunu, ceza kanunu, medeni kanun ve diğer yasalar önemli ölçüde dedektiflik mesleğinin yasal boşluklarını tamamlamaktadır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması ve bizim gibi bu mesleği hakkıyla yapmaya çalışan bütün özel dedektiflik firmaları, faaliyetleri sırasında dedektiflik mesleğinin onurunu ve saygınlığını korumaya gayret etmektedir. Dedektiflik ahlakının bir tarifini vermek elbette kolay değildir ama bugüne kadar ki uygulamalarından bazı sonuçlar çıkarmak mümkündür. Örneğin, bir dedektiflik hizmeti verilmeye başlanmadan önce, mutlaka hizmetin tanımını, çizgilerini, koşullarını ve niteliklerini belrileyen bir hizmet sözleşmesi yapmak gerekmektedir. Özel dedektiflik ahlakı bunu gerektirir. Bunun yanında özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerinin mutlaka, Özel Dedektifler Derneği tarafından hazırlanan Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ne uygun çalışmaları da özel dedektiflik meslek ahlakı gereğidir. Bir başka mesleki ahlak prensibi bilgi ve belgelerin gizliliğini taahhüt etmek ve elde bulguları hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar dışında üçüncü kişiler ile paylaşmamaktır.

Nihayet bir önemli ahlaki kural daha var. O da hizmet talep eden müşterilere güçlü kanıtlar sunmaktır. Ancak sağlam kanıt demek, Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerine rağmen kanıt elde etmek anlamına gelmemektedir. Aksi halde bu yollardan elde edilecek deliller mahkemelerde de kabul görmeyecektir. Bu nedenle sağlam kanıtlar elde etmek ama bunu yaparken, kişi hak ve özgürlüklerine aykırı hareket etmemek, özel yaşama müdahale etmemek, başta Anayasa olmak üzere diğer yasalarda suç olarak kabul edilen yollardan kanıt toplamamak gerekmektedir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bu noktada sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkındadır ve müşterilerine her zaman doğru, tam, güvenilir ve güçlü kanıtlar sunmaktadır.

Kurumsal