Güvenilir Hizmet

Güvenilir Hizmet

Özel dedektiflik büroları için güvenilir hizmet dendiğinde ilk akla gelen şirket, Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasıdır. Şirketimiz güvenilir hizmet verdiğini iki yönden kanıtlamaktadır. Birincisi, şirketimiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi’ne sahiptir. İkincisi, şirketimiz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahiptir. Bütün özel dedektiflik büroları içinde bu belgelere sahip olan ilk özel dedektiflik bürosu, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasıdır.

Güvenilir Hizmet

Şirketimiz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi’ne sahip olmakla, organizasyon yapımızın, yönetim sistemlerimizin ve iş süreçlerimizin, sistematik kurallara bağlandığını, faaliyetlerimizi bu kurallar çerçevesinde yürüttüğümüzü, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler paralelinde bu kuralları zaman zaman revize ettiğimizi ve kuralları uygulamaktan hiçbir şekilde vazgeçmediğimizi kanıtlamış olmaktayız.

Şirketimiz ISO 9001 Belgesi’ni sadece duvara asılacak bir belge olarak görmemektedir. Bu belge şirketimizin, Kalite Yönetim Sistemi ilke ve prensipleri doğrultusunda yönetildiğini göstermektedir.

Şirketimiz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmakla, şirketimizin ve bütün çalışanlarımızın, her türlü bilgi varlıklarının gizliliğine, bütünlüğüne, erişebilir olmalarına ve kullanılabilir olmalarına vedikleri önemi kanıtlamış olmaktadır. Bilgi güvenliği kavramının temelinde, gizliliğin korunması bulunmaktadır. Yani şirketimizin elde ettiği bilgi ve belgelere ulaşım, sadece yetki sahibi kişiler tarafından sağlanabilmektedir. Bu bilgi ve belgelere, sadece gerekli durumlarda ve sadece yetkili çalışanlar ulaşabilirler.

Şirketimiz, Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bu şekilde güvenilir hizmet anlayışına sahiptir ve bir yandan kaliteli hizmet verirken bir yandan da bilginin güvenliğini taahhüt etmiş olmaktadır.

Ayrıca şirketimiz bütün faaliyetlerinde, başta Anayasa olmak üzere verilen hizmetin kapsamına uygun bütün yasal düzenlemelere uygun hareket ettiği için, bu bakımdan da hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar nezdinde güven yaratmaktadır. Şirketimiz hem bu yasal düzenlemeler, hem de Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği ve henüz yasalaşmamış olan özel dedektiflik yasa taslağı esasları doğrultusunda hizmet vermektedir.

Şirket, Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, özel dedektiflik mesleğinin gelişmesine katkı sağlmakta, bunun yanı sıra profesyonel, ciddi, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

Kurumsal