Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, profesyonel meslek anlayışı ile, kişi veya kuruluş olarak bütün müşterilerine özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetleri vermektedir.

Hizmetlerimiz

Şirketimizin sunduğu hizmetler esas olarak üç grupta toplanmaktadır: özel dedektiflik hizmetleri, özel araştırma hizmetleri ve danışmanlık ve hukuki hizmetler.

Henüz bir özel dedektiflik yasası ortada olmasa da özel dedektiflik faaliyetlerinde başta Anayasa olmak üzere, ticaret hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk ve diğer yasal düzenlemelerin hükümleri çerçevesinde hareket edilmektedir. Yasaların suç kabul ettiği hiçbir yöntem veya araç özel dedektifler tarafından kullanılmamaktadır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasının, bu temel yükümlülükler çerçevesinde gerçekleştirdiği özel dedektiflik hizmetleri, şu başlıklar altında toplanabilir:

 • Adres tespiti
 • Eş takibi
 • Aldatılma takibi
 • Çocuk takibi
 • Delil toplama
 • Özel dedektiflik
 • Araç takibi
 • Öğrenci takibi
 • Casus yazılım tespiti
 • Çocuk arkadaşının araştırılması
 • Sosyal medya takibi
 • Kötü alışkanlıkların takibi
 • İş ortağı takibi
 • Personel takibi

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, sadece özel dedektiflik hizmetleri değil, talep edilmesi halinde bir takım özel araştırma hizmetleri de vermektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetler şu başlıklar altında toplanabilir:

 • Böcek cihazları araştırması
 • Dinleme cihazı araştırması
 • Gizli kamera araştırması
 • Evlilik öncesi araştırma
 • Dolandırıcılık araştırması
 • İcra araştırması
 • Kayıp şahıs araştırması
 • Marka araştırması
 • Miras araştırması
 • Öğrenci araştırması
 • Personel araştırması
 • Şirket araştırması
 • E-posta araştırma
 • Elektronik ve teknik araştırma
 • Kötü alışkanlıkların takibi ve araştırılması
 • Özgeçmiş araştırma
 • Çocuk bakıcısı araştırması ve takibi

Nihayet, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, danışmanlık veya hukuki hizmet ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara bu yönde de hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler şu başlıklar altında toplanabilir:

 • Boşanma davalarında delil toplama
 • Velayet davası araştırması
 • Çalıntı oto araştırması
 • Hukuki dedektiflik danışmanlığı
 • Kaçırılan şahıs araştırması ve takibi
 • Kayıp çocuk araştırılması ve takibi
 • Kişiye özel dedektiflik
 • Kötü niyet araştırılması ve takibi
 • Kurumsal dedektiflik hizmetleri
 • Sahte evrak araştırması
 • Hukuk danışmanlığı
 • Ürün sahteciliği araştırması
 • Marka patent araştırması
 • Kriminal araştırma hizmetleri

Şirketimiz, bu sayılan hizmetlerden hangisini üstlenmiş olursa olsun, özel yaşama müdahale olarak kabul edilen ve kişilerin hak ve özgürlüklerine aykırı olan hiçbir çalışma yapmamaktadır. Şirketimizde görev yapan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, Anayasa tarafından da güvence altına alınan insanların özel yaşamlarının gizliliği, konut dokunlumazlığı ve haberleşme hürriyetleri gibi konularda son derece hassastırlar.

Bu hassasiyet, hem çalışmalar sırasında başvurulan yöntemler ve kullanılan araçlar açısından söz konusudur, hem de bulguların gizli tutulması ve üçüncü kişilere açıklanmaması açısından söz konusudur.

Diğer taraftan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’nde de aynı esaslar yer almaktadır ve bütün profesyonel özel dedektiflik firmaları gibi şirketimiz de bu esaslara uymaktadır.

Kurumsal