ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgeli Özel Dedektiflik

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgeli Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları açısından onların, kaliteli hizmet verdiklerini kanıtlayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne ve bilgilerin korunması ve gizliliğine önem verdiklerini kanıtlayan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmaları yanında bir belge daha bulunmaktadır. Bu da ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’dir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgeli Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik firmaları aslında, ISO 9001 Kalite Belgesi almışlarsa, yanında kalite sistemine kolayca entegre olabilen bir de ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi almaktadır. Her iki standart da birçok noktada birbiri ile örtüşmektedir.

Firmalarına Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni kuran özel dedektiflik firmaları, bu standardı uygulamakla, mevcut müşterilerini elde tutma potansiyellerini yükseltmekte, bu müşterilerin firmalarına olan bağlılık duygusunu arttırmaktadır. Bu sistem sayesinde firmanın üretkenliği ve verimliliği yükselmektedir. Buna bağlı olarak da özel dedektiflik bürosunun piyasa itibarı ve marka değeri yükselmekte, rakiplerine karşı bir adım öne geçebilmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi’ne sahip olan firmalar, müşterilerden gelecek uyarı ve şikayetleri bir sistem içinde ele almakta, analiz etmekte, çözüm üretmekte ve bu uyarı ve şikayetleri geleceğe yönelik fırsata dönüştürmektedir.

Müşteri Memnuniyeti Belgesi, bir anlamda özel dedektiflik firmalarının müşteri memnuniyeti konusunda ne kadar kararlı olduklarını ortaya koymaktadır. Bu firmalar sorunların giderilmesinde ya da problemlerin çözümünde müşteri merkezli bir yaklaşım sergilemiş olmaktadır. Kendilerinden bir hizmet talep eden kişi veya kuruluşların beklentilerine önem vermekte, faaliyetlerinde prosedürlere uygun hareket etmekte ve hizmet verirken olası hataları en aza indirmekte, dolayısıyla müşteri şikayetlerini en düşük seviyede tutmaktadır. Bu şekilde müşteri memnuniyeti yükselmektedir.

 

Kurumsal