ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgeli Özel Dedektiflik

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgeli Özel Dedektiflik

Bütün özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, bir yandan kaliteli hizmet verirken bir yandan da bilginin güvenliğini taahhüt etmek zorundadırlar. Profesyonel çalışan firmalar kendilerinden hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar ile daha işin başında bir hizmet sözleşmesi yaparlar. Bu sözleşme ile hizmetin tanımı, koşulları ve sınırları belirlenirken, daha önemlisi, özel dedektiflik firması, bilgilerin gizli tutulacağını taahhüt eder. Bu taahhüt, hem sözleşme koşulları belirlenirken verilen bilgi ve belgelerin, hem de faaliyet sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin korunmasını, gizli tutulmasını ve hiçbir durumda ve koşulda üçüncü kişiler ile paylaşılmamasını kapsar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgeli Özel Dedektiflik

Ancak işlerini profesyonel olarak yapmaya çalışan özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, sözleşmede bu taahhüdü vermeleri yanında, firmada bir de ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarlar. Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından belirlenen bu standartlar, firmalarda değerli bilgi varlıklarını korumaya ve yönetmeye yardımcı olan bir standartlar bütünüdür. Özel dedektiflik firmaları bu sistem sayesinde, bilginin korunmasına yönelik risklerin neler olduğunu tespit etmekte ve bu riskleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almaktadırlar. Firmalarında bu sistemi kuran özel dedektiflik firmaları, bir de ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alarak, bu konudaki hassasiyetlerini müşterilerine kanıtlamış olmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, firmanın ve çalışanlarının, her türlü bilgi varlıklarının gizliliğine, bütünlüğüne, erişebilir olmasına ve kullanılabilir olmasına önem verdiğini ortaya koymaktadır. Firmanın elindeki bilgi ve belgelere ulaşım, sadece yetki verilen kişiler tarafından olmaktadır. Bu bilgi ve belgelere, bütün çalışanlar değil, ancak gerekli durumlarda ve yetkisi olan çalışanlar erişebilir.

ISO 27001 Belgesi’ne sahip olmak hem firma itibarı ve rekabet gücü açısından hem de müşteri memnuniyeti açaısından önemlidir.

Kurumsal